Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2001, s. 35
Bogdan Kędzia
Z życia Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
29 września 2000 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek we Wrocławiu. Posiedzenie zostało zwołane z inicjatywy i na zaproszenie dyrektora firmy – mgr. Stanisława Hana. Dyskusja, która wywiązała się w trakcie spotkania, dotyczyła głównie promocji polskiego leku i trudności na jakie napotyka on w konkurencji z lekami zagranicznymi.
Po prezentacji firmy Hasco-Lek (film) przedstawiono zebranym najnowsze produkowane przez firmę leki. Uczestnicy mieli także okazję zwiedzenia ultranowoczesnego zakładu produkcyjnego firmy.
17 listopada ubiegłego roku odbyło się kolejne posiedzenie, które poświęcone było, prawie w całości, zagadnieniom szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych i farmaceutów z zakresu fitoterapii. Uzgodniono, że tematyką tą zajmie się powołany w ramach Sekcji Zespół roboczy do spraw szkoleń. W skład zespołu weszli: prof. dr hab. Jan Hasik, doc. dr hab. Bogdan Kędzia, dr Jerzy Jambor, dr Witold Kapczyński i dr Jadwiga Panek-Lenartowicz.
W ramach posiedzenia Zespołu roboczego do spraw szkoleń, które odbyło się 28 grudnia 2000 r. zaplanowano przeprowadzenie 3 szkoleń w bieżącym roku: dwóch w Poznaniu i jednego w Lublinie.
24 listopada ubiegłego roku sekretarz Zarządu Sekcji wziął udział w Plenum Zarządu Głównego PTL, na którym zostało zaprezentowane, przy dużym zainteresowaniu zebranych, czasopismo „Postępy Fitoterapii”, wydawane pod patronatem Sekcji Fitoterapii PTL.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii