Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2001, s. 35
Bogdan Kędzia
Z życia Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
29 września 2000 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek we Wrocławiu. Posiedzenie zostało zwołane z inicjatywy i na zaproszenie dyrektora firmy – mgr. Stanisława Hana. Dyskusja, która wywiązała się w trakcie spotkania, dotyczyła głównie promocji polskiego leku i trudności na jakie napotyka on w konkurencji z lekami zagranicznymi.
Po prezentacji firmy Hasco-Lek (film) przedstawiono zebranym najnowsze produkowane przez firmę leki. Uczestnicy mieli także okazję zwiedzenia ultranowoczesnego zakładu produkcyjnego firmy.
17 listopada ubiegłego roku odbyło się kolejne posiedzenie, które poświęcone było, prawie w całości, zagadnieniom szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych i farmaceutów z zakresu fitoterapii. Uzgodniono, że tematyką tą zajmie się powołany w ramach Sekcji Zespół roboczy do spraw szkoleń. W skład zespołu weszli: prof. dr hab. Jan Hasik, doc. dr hab. Bogdan Kędzia, dr Jerzy Jambor, dr Witold Kapczyński i dr Jadwiga Panek-Lenartowicz.
W ramach posiedzenia Zespołu roboczego do spraw szkoleń, które odbyło się 28 grudnia 2000 r. zaplanowano przeprowadzenie 3 szkoleń w bieżącym roku: dwóch w Poznaniu i jednego w Lublinie.
24 listopada ubiegłego roku sekretarz Zarządu Sekcji wziął udział w Plenum Zarządu Głównego PTL, na którym zostało zaprezentowane, przy dużym zainteresowaniu zebranych, czasopismo „Postępy Fitoterapii”, wydawane pod patronatem Sekcji Fitoterapii PTL.
Wypada także powrócić do inicjatywy Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL dotyczącej próby zdobycia funduszy na szkolenie lekarzy i farmaceutów w zakresie problematyki lecznictwa ziołowego. W odpowiedzi na nasz apel, skierowany do 17 firm krajowych produkujących leki ziołowe, wsparcie finansowe Sekcji wyraziło 5 firm. Są to w kolejności dokonanych wpłat: Biofarm (Poznań), Herbapol (Wrocław), Herbapol (Poznań), Curtis Healthcare (Poznań) i Phytopharm (Klęka), za co Zarząd Sekcji Fitoterapii PTL składa ofiarodawcom serdeczne podziękowanie. Pieniądze te zostaną zgodnie z intencją wykorzystane na organizowanie szkoleń dla lekarzy i farmaceutów.
Na początku bieżącego roku (26 stycznia) odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie Zarządu Sekcji w firmie Phytopharm w Klęce. Posiedzenie to doszło do skutku dzięki uprzejmości i staraniom prezesa firmy Phytopharm – dr. Jerzego Jambora. Na posiedzeniu przybliżył on zebranym historię rozwoju i działalności firmy, jej obecną strukturę organizacyjną oraz osiągnięcia w zakresie wytwarzania produktów ziołowych, zarówno na rynek polski, jak i zagraniczny. Członkowie Zarządu Sekcji mieli także okazję zwiedzenia nowoczesnych pomieszczeń produkcyjnych, unikalnej aparatury i laboratoriów firmy Phytopharm.
Ważnym momentem posiedzenia w Klęce było dokooptowanie do Zarządu Sekcji dr. Wojciecha Kasprzaka, który zajmie się organizowaniem szkoleń dla lekarzy i farmaceutów z dziedziny fitoterapii. Pierwsze takie szkolenie, którym zajmie się dr Kasprzak, zaplanowano na jesień br. w Poznaniu. Inne szkolenie, na przełomie maja i czerwca, zostanie zorganizowane dzięki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu dr Panek-Lenartowicz w Lublinie. Trwają także rozmowy z prof. dr. hab. Witoldem Brzosko z Centrum Medycyny Naturalnej w Świdrze k. Warszawy na temat odbycia szkolenia w tym ośrodku. O wszystkich szkoleniach będziemy zainteresowanych informować na bieżąco na łamach „Postępów Fitoterapii”.
Na początek pragniemy powiadomić członków Sekcji Fitoterapii PTL o pierwszym szkoleniu w tym roku, które będzie miało miejsce 5 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów w Poznaniu (pawilon 28, sala A, II piętro) w ramach Interherba 2001. Po sympozjum pt.: „Znaczenie zdrowotne i prozdrowotne ziół” o godz. 14.00 odbędzie się walne zebranie członków Sekcji. Program sympozjum, promocyjny bilet wstępu na Targi oraz porządek obrad walnego zebrania otrzymali wszyscy faktyczni członkowie Sekcji w marcu br. Serdecznie zapraszamy.
Postępy Fitoterapii 1/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii