Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2001, s. 30
Bogdan Kędzia
Lek roślinny na XVIII Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
IRiPZ
XVIII Naukowy Zjazd PTFarm miał miejsce w dniach 19-22 września 2001 r. w Poznaniu. Wśród 18 sekcji po raz pierwszy w historii znalazła się także sekcja poświęcona lekowi roślinnemu. Sekcji 11 zatytułowanej „Lek roślinny” przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Lutomski. Składała się ona z dwóch sesji referatowych i sesji posterowej.
Obradom Sesji referatowych przewodniczyli kolejno: prof. dr hab. Mirosława Furmanowa i prof. dr hab. Wojciech Cisowski. I sesję tworzyły 3 referaty, które wygłosili: prof. dr hab. J. Lutomski (Znaczenie ziół w terapii i dietetyce), dr L. Szponar (Roślinne dodatki do żywności specjalnego żywieniowego znaczenia) oraz dr W. Dymowski (Rejestracja środków farmaceutycznych pochodzenia roślinnego w Polsce oraz roślinnych produktów leczniczych według procedur dyskutowanych w Europie.
Z 9 referatów prezentowanych na II sesji wymienić wypada: Surowce i przetwory zielarskie jako środki spożywcze specjalnego żywieniowego przeznaczenia (A. Mścisz, J. Lutomski), Niektóre rośliny lecznicze lub traktowane jako lecznicze w innych regionach świata i ich sytuacja w naszym kraju (W. Cisowski, M. Łuczkiewicz, A. Kowalczyk), Właściwości antyoksydacyjne wybranych surowców roślinnych (J. Nartowska, M. Wasek, H. Strzelecka), Surowce i związki pochodzenia roślinnego o działaniu hepatoochronnym (W. Bylka) oraz MNR i EPR w badaniach surowców roślinnych (I. Wawer).
Równolegle odbywała się sesja posterowa poświęcona lekowi roślinnemu. Obejmowała ona różne zagadnienia z tym związane, m.in. zasoby naturalne roślin leczniczych, występowanie, izolację i identyfikację roślinnych substancji leczniczych, analizę, oznaczanie zawartości, standaryzację, właściwości biologiczne, farmakologiczne i lecznicze oraz ocenę jakości surowców i preparatów pochodzenia roślinnego. Na sesji zaprezentowano 72 postery.
W podsumowaniu należy dodać, że tematyka leku roślinnego cieszyła się na Zjeździe dużym zainteresowaniem. Zarówno sala wykładowa, jak i miejsca wokół posterów gościły wielu wybitnych naukowców, dobrych fachowców oraz osoby pragnące zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Daje to podstawę do stwierdzenia, że lek roślinny na dobre wpisał się w formułę Zjazdu PTFarm jako odrębna jednostka tematyczna, a to stwarza nadzieję, że na następnym Zjeździe będzie on reprezentowany jeszcze bardziej okazale.
Postępy Fitoterapii 4/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii