Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 3-4/2002, s. 81-82
Elżbieta Kralkowska-Mielcarek
Międzynarodowe Targi Zielarskie INTERHERBA 2002
Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Zielarskich INTERHERBA odbyła się już po raz szósty w dniach 20-23 marca 2002 r. Targom INTERHERBA 2002 jak co roku towarzyszyły Międzynarodowe Targi Dentystyczne SALDENT oraz Międzynarodowy Salon Medyczny – Profilaktyka i Lecznictwo. Technika Medyczna SALMED.
Otwarcia targów dokonała wiceminister zdrowia Pani Wacława Wojtala. W otwarciu brali również udział: Senator RP Prof. Jerzy Smorawiński, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Aleksander Jakowienko, Konsul-Radca Siergiej Siemionow oraz Konsul Honorowy Meksyku Władysław Szebiotko. Władze Wielkopolski i miasta Poznania reprezentowali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, Wicemarszałek Leszek Sikorski, II Wicewojewoda Wielkopolski Waldemar Witkowski oraz Wicestarosta Poznański Jan Grabkowski. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele nauki, stowarzyszeń i izb oraz delegacja EUCOMED – największej organizacji działającej na rynku medycznym.
Podobnie jak w roku ubiegłym, również podczas trwania tegorocznych targów INTERHERBA umożliwiono polskim wystawcom sprzedaż wyrobów bezpośrednio na stoiskach.
Należy zaznaczyć, że targi INTERHERBA stały się pomostem między tradycją stosowania ziół a nauką, miejscem prezentacji osiągnięć przemysłu zielarskiego oraz postępu naukowego w zakresie surowców pochodzenia roślinnego.
Wśród wystawców prezentowały się takie firmy jak: Farmapol Sp. z o.o. z Poznania, Dary Natury z Grodziska, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich z Poznania czy producenci roślin zielarskich z Fajsławic oraz firma „Hemann” z Czech.
Zdobywcom czołowych miejsc w konkursie INTERHERBA 2002, wręczono nagrody przyznane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Komitetu Zielarskiego w składzie: prof. dr hab. Jerzy Lutomski, doc. dr Ewa Segiet-Kujawa oraz mgr Elżbieta Kralkowska-Mielcarek. W kategorii Innowacje produkcyjne (Najnowszy wyrób) wyróżnienia otrzymały:
1.„Farmapol” Sp. z o.o. z Poznania za preparat dietetyczny „Klarin” zawierający owoc borówki czarnej,
2. „Dary Natury” z Grodziska za herbatkę „Dla dziadka”
W ramach targów INTERHERBA odbyło się, podobnie jak w latach ubiegłych, Sympozjum pod hasłem „Bliżej ziół – bliżej zdrowia”. W tym roku tematyka dotyczyła „Fitoterapii w dermatologii”.
Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników. Faktem świadczącym o tym jest utrzymująca się od kilku lat stała frekwencja (ponad 100 osób). Zakres tematyczny referatów dotyczył znaczenia fitoterapii w dermatologii, tak bardzo interesującej zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Referenci wskazywali nowe możliwości wykorzystania ziół dla celów leczniczych i prewencyjnych.
Wysoką rangę Sympozjum nadała obecność znanych i zasłużonych dla rozwoju tej dziedziny nauki i przemysłu osób: prof. dr. hab. Bohdana Drożdża – członka Rady Naukowej IRiPZ, prof. dr hab. Anny Kędzi z Akademii Medycznej z Gdańska, dr. hab. med. Romualda Maleszki – Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych PAM w Szczecinie, prof. dr hab. doc. Ireny Matławskiej – Kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji AM w Poznaniu, dr. hab. n. farm. Aleksandra Ożarowskiego – znakomitego popularyzatora fitoterapii, oraz wielu innych znakomitości z kraju i zagranicy.
Obradom przewodniczył prof. dr hab. Bogdan Kędzia. Program Sympozjum obejmował referat wygłoszony przez prof. dr. hab. Jerzego Lutomskiego nt.: „Uznane roślinne środki dermatologiczne”. W referacie omówiono znaczenie w terapii zewnętrznej starych i nowo odkrytych roślin z uwzględnieniem ich właściwości przeciwzapalnych – gojących w leczeniu ran i tępych urazów oraz zmian skórnych i kłykcin kończystych. Na uwagę zasługuje referat wygłoszony przez dr. hab. med. Romualda Maleszkę nt.: „Praktyczne zastosowanie leków ziołowych w chorobach skórnych”, omawiający leczenie wybranych schorzeń dermatologicznych za pomocą leków pochodzenia roślinnego.
W dalszej kolejności referat pt.: „Wspomaganie regeneracji skóry za pomocą doustnych wyciągów roślinnych” wygłosił doc. dr Aleksander Ożarowski, zwracając uwagę na różnorodne zagrożenia dla naszego organizmu, tj. pogarszający się stan środowiska czy narodowe przyzwyczajenia żywieniowe oraz masową dostępność produktów spożywczych fabrycznie przetworzonych, opartych na technologiach, które częściowo lub całkowicie niszczą ważne dla naszego zdrowia składniki.
Referat autorów dr. Jerzego Jambora, mgr Małgorzaty Horoszkiewicz-Hassan i mgr Aldony Krawczyk pt.: „Znaczenie aloesu w dermatologii i kosmetyce” przybliżył właściwości lecznicze i kos-metyczne aloesu, omawiając znaczenie substancji czynnych preperatów aloesowych.
Czytelnicy, którzy nie mieli okazji wzięcia udziału w Sympozjum, mogą obecnie zapoznać się z treścią referatów w bieżącym numerze „Postępów Fitoterapii” vide str. 2-40.
Międzynarodowe Targi Zielarskie INTERHERBA, choć należą do najmłodszych, wpisały się już w kalendarz imprez, które zagościły na stałe w programie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Stały się źródłem wiedzy z zakresu fitoterapii oraz bazą informacji dla przemysłu zielarskiego i kosmetycznego.
Postępy Fitoterapii 3-4/2002
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii