Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 3-4/2002, s. 83
Bogdan Kędzia
Z życia Sekcji Fitoterapii PTL
IRiPZ
W ostatnim okresie Sekcja Fitoterapii PTL uczestniczyła w kilku ważnych wydarzeniach. Pod auspicjami Sekcji odbyły się trzy szkolenia lekarzy i farmaceutów z zakresu fitoterapii oraz powstał Oddział Małopolski Sekcji z siedzibą w Krakowie.
13 października 2001 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe w sali Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, adresowane do lekarzy wszystkich specjalności, a szczególnie lekarzy rodzinnych pt.: „Fitoterapia w praktyce lekarza rodzinnego”. Wykłady poprowadzili: dr farm. Jerzy Jambor („Współczesne leki pochodzenia roślinnego”), prof. dr hab. med. Aleksander Mrozikiewicz („Zastosowanie leków pochodzenia roślinnego w chorobach serca i naczyń krwionośnych”), dr n. med. Witold Kapczyński („Leki pochodzenia roślinnego w chorobach kobiecych”) i dr n. med. Wojciech Kasprzak („Leki pochodzenia roślinnego w chorobach przewodu pokarmowego”). Duże uznanie za zorganizowanie tego szkolenia należy się dr. Wojciechowi Kasprzakowi, członkowi Zarządu Fitoterapii PTL.
Drugie zebranie naukowe członków i sympatyków Sekcji Fitoterapii PTL miało miejsce 23 stycznia 2002 r. w Domu Lekarza w Krakowie. Jego organizatorem był wiceprezes Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL – prof. dr hab. Zbigniew Janeczko. Tematem zebrania były „Leki roślinne stosowane w chorobach układu pokarmowego”. Referaty wygłosili: dr n. med. Wojciech Kasprzak („Leki pochodzenia roślinnego w leczeniu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego i jelita grubego”), prof. dr hab. Zbigniew Janeczko i dr Wiktor Stelmach („Surowce i preparaty roślinne dostępne na rynku”) oraz dr n. med. Jadwiga Panek-Lenartowicz („Leki pochodzenia roślinnego w terapii chorób wątroby i dróg żółciowych oraz trzustki”). Zebranie to zainaugurowało także działalność Oddziału Małopolskiego Sekcji Fitoterapii PTL, który liczy obecnie 40 członków.
Kolejne sympozjum pt.: „Fitoterapia w dermatologii”, które odbyło się 21 marca br. w ramach Międzynarodowych Targów Zielarskich „Interherba 2002”, zostało zorganizowane głównie z myślą o poszerzeniu wiadomości lekarzy i farmaceutów z dziedziny fitoterapii. Jego organizatorem był prof. dr hab. Jerzy Lutomski – przewodniczący Rady Naukowej Sekcji Fitoterapii PTL. Program sympozjum obejmował referaty: prof. dr. hab. Jerzego Lutomskiego („Uznane roślinne środki dermatologiczne”), doc. dr. hab. Romualda Maleszki („Praktyczne zastosowanie leków ziołowych w chorobach skórnych”), doc. dr. hab. Aleksandra Ożarowskiego („Wspomaganie regeneracji skóry za pomocą doustnych wyciągów ziołowych”) oraz dr farm. Jerzego Jambora i mgr Aldony Krawczyk („Znaczenie aloesu w dermatologii i kosmetyce”).
W bieżącym roku przewiduje się jeszcze jedno szkolenie dla lekarzy i farmaceutów, z elementami fitoterapii, w ramach Sejmiku Zielarskiego pt.: „Zielarstwo w XXI wieku”, który organizuje Polski Komitet Zielarski w dniach 27 i 28 września w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu. Na Sejmik ten w imieniu Organizatorów oraz Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Postępy Fitoterapii 3-4/2002
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii