Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2004, s. 150-152
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Key words: nowości, bibliografia.
ANDROGRAPHIS PANICULATA W LECZENIU GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
Poolsup N., Suthisisang C., Prathanturarug S. i wsp.: Andrographis paniculata in the symptomatic treatment of uncomplicated upper respiratory tract infection: systematic review of randomized controlled trials. J. Clin. Pharm. Ther. 2004, 29, 37-45.
Andrographis paniculata Nees jest używana do celów leczniczych w medycynie ludowej Indii, Chin i Tajlandii jako środek pierwszej pomocy w bólu gardła. Od kilku lat do leczenia zakażeń górnych dróg oddechowych, takich jak przeziębienie, grypa i zapalenie gardła w Tajlandii, Szwecji, Rosji, Armenii i Chile stosuje się preparat w postaci tabletek, wytwarzany w Szwecji pod nazwą Kanjang, zawierający 100 mg wyciągu z Andrographis paniculata. Preparat standaryzowany jest na sumę andrografolidu i dezoksyandrografolidu.
W jednym z omawianych przez autorów badań klinicznych brało udział 208 chorych na przeziębienie. W grupie badanej podawano 4 tabletki 3 razy dziennie (łącznie 1,2 g preparatu) przez 4 dni. Badania wykazały, że w grupie chorych przyjmujących lek wszystkie symptomy przeziębienia cofnęły się w 55% przypadków, podczas gdy w grupie placebo w 19% przypadków. Liczba spędzonych przez chorych dni na zwolnieniu lekarskim była w grupie otrzymującej lek 4-krotnie mniejsza niż w grupie placebo, a całkowity powrót do zdrowia w grupie leczonej wynosił 67,5%, podczas gdy w grupie placebo tylko 36%. W podsumowaniu autorzy sugerują, że preparat zawierający wyciąg z Andrographis paniculata może stanowić lek alternatywny w terapii niepowikłanych ostrych schorzeń górnych dróg oddechowych.
PRZECIWMIAŻDŻYCOWE WŁAŚCIWOŚCI TATARAKU
Parab R.S., Mengi S.A.: Evaluation of hypolipidemic activity of Acorus calamus L. in rats. Indian Drugs 2003, 40, 25-29.
Acorus calamus L. (tatarak zwyczajny), należący do rodziny Aceraceae, w indyjskim systemie medycyny Ayurveda stosowany jest do leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej. Do tego celu stosuje się kłącze wymienionej rośliny.
Badania na szczurach miały na celu określenie hipolipemicznych właściwości wyciągów: wodnego i wodno-alkoholowego z kłączy tataraku pochodzącego z Indii. Wymienione wyciągi w dawce 100 i 200 mg/kg masy ciała podawano doustnie szczurom będącym na diecie miażdżycowej, a następnie w surowicy krwi oznaczano poziom cholesterolu całkowitego, triglicerydów i cholesterolu HDL. Jako lek referencyjny stosowano gemfibrozyl w dawce 10 mg/kg mc.
Stwierdzono, że wyciąg wodno-alkoholowy obniżał do stanu fizjologicznego poziom cholesterolu całkowitego i triglicerydów, podwyższając równocześnie poziom korzystnego dla organizmu cholesterolu HDL. Wyciąg wodny odznaczał się mniejszą aktywnością hipolipemiczną. W dalszych badaniach wykazano, że wysoką aktywnością hipolipemiczną odznacza się frakcja saponinowa otrzymana z wyciągu wodno-alkoholowego kłączy tataraku. Jadnak nie dawała ona tak dobrych efektów działania przeciwmiażdżycowego jak pełny wyciąg wodno-alkoholowy. W świetle przeprowadzonych badań istnieje możliwość wykorzystania kłączy tataraku do wytwarzania leku przeciwmiażdżycowego.
PRZECIWLĘKOWE WŁAŚCIWOŚCI ESZOLCJI KALIFORNIJSKIEJ
Hanus M., Lafon J., Mathieu M.: Double-blind, randomised, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of fixed combination containing two plant extracts (Crataegus oxyacantha and Eschscholtzia californica) and magnesium in mild-to-moderate anxiety disorders. Curr. Med. Res. Opin. 2004, 20, 63-71.
Celem badań było określenie działania tonizującego układ nerwowy przez preparat składający się z wyciągów dwóch roślin: Crataegus oxyacantha – głogu dwuszyjkowego i Eschscholtzia californica – eszolcji kalifornijskiej oraz magnezu. Głóg dwuszyjkowy stosowany jest powszechnie w praktyce lekarskiej w zaburzeniach przepływu krwi w naczyniach wieńcowych i mięśniu sercowym, natomiast eszolcja kalifornijska w Stanach Zjednoczonych stosowana jest jako lek o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym.
Badania kliniczne (z podwójnie ślepą próbą, randomizowane, kontrolowane za pomocą placebo) przeprowadzono na 264 pacjentach, w tym 81% kobiet, o średniej wieku 44,6 lat, cierpiących z powodu łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń lękowych. Chorzy przyjmowali preparat przez 3 miesiące. Ich stan zdrowia, na podstawie skali lękowej Hamiltona, wyrażano w punktach po 7, 14, 30, 60 i 90 dniach terapii.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2004
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii