Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2004, s. 163-168
Justyna Stefanowicz, J. Renata Ochocka
Kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum (L.) All. – pospolita roślina lecznicza naszych lasów
Solomon´s seal (Polygonatum multiflorum (L.) All.) – common medicinal plant of ours forests
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. farm. J. Renata Ochocka
Summary
Polygonatum multiflorum (L.) All. – Solomon´s seal is a common herb in Europe. It is a perennial plant with the odorless, greenish - white flowers, blue-black berries and ovate to elliptical leaves. It is a medicinal herb and extracts from the rhizome and roots of Solomon´s seal have found uses mainly for external problems. The herb is used for internal diseases too, but only under professional supervision. Polygonatum multiflorum contains mainly steroid saponins, mucilages, lectins, flavonoids and the active compounds have an antiinflammatory, astringent, diuretic and lowering the level of blood sugar effects. Nowadays, Solomon´s seal seems to be interesting due to cytotoxic activity of steroid saponins on the animal and human carcinoma cells.
Kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum (L.) All., syn. Convallaria multiflora to bylina należąca do rodziny konwaliowatych Convallariaceae.Występuje powszechnie w Europie, wschodniej Azji, Himalajach, Syberii oraz Ameryce Północnej. W Polsce jest pospolita na całym obszarze jako roślina lasów liściastych (bukowo-grabowych) oraz zarośli i lasów nadrzecznych (za wyjątkiem terenów położonych powyżej 600 m n.p.m.). Preferuje miejsca cieniste oraz gleby gliniaste o odczynie zasadowym lub słabo kwaśnym.
W Polsce oprócz kokoryczki wielokwiatowej spotykane są jeszcze dwa inne gatunki tego rodzaju, a mianowicie kokoryczka okółkowa – Polygonatum verticillatum (L.) All. o liściach w okółkach i drobnych, niepozornych kwiatach, występująca w górach i rzadziej na niżu oraz kokoryczka wonna, nazywana również lekarską – Polygonatum odoratum (Mill.) Druce = Polygonatum officinale All. o kwiatach pachnących, spotykana częściej na niżu niż w górach (3, 17, 20, 24, 25). Szafer i wsp. (22) oprócz wyżej wspomnianych gatunków wymieniają również kokoryczkę szerokolistną – Polygonatum latifolium ( Jacq.) Desf. rosnącą w widnych lasach i zaroślach. Nazwa kokoryczki wywodzi się z języka greckiego – „ polýs ” znaczy „liczny, wielokrotny”, zaś „ góny ” – „kolano”. Odnosi się to do kolankowatych zgrubień kłącza rośliny, które złożone jest z wielu odcinków (19).
OPIS BOTANICZNY
Kokoryczka wielokwiatowa jest rośliną trwałą, sięgającą niekiedy do jednego metra wysokości (zazwyczaj 30-80 cm), zimującą w postaci kłącza pod powierzchnią ziemi. Na grubej, obłej łodydze, osadzone są skrętolegle jajowatoeliptyczne liście do 15 cm długie, gładkie, górą ciemnozielone, spodem błękitnawe, zwężające się u podstawy i malejące w stronę szczytu łodygi. Są zaostrzone i całobrzegie, z wyraźnymi nerwami. W ich nasadzie rozwijają się w maju zwisające, najczęściej dwu- lub trójkwiatowe grona.
Okwiat jest biały, bezwonny, zrosłopłatkowy, w kształcie wydłużonego dzwoneczka, zakończony sześcioma krótkimi, zielonawymi łatkami (ryc. 1). Wejście do rurki zamyka sześć zwartych pylników, osadzonych na krótkich, owłosionych, przyrośniętych do korony nitkach oraz niewielkie znamię, umieszczone na wydłużonej mocno szyjce. Owocem jest jagoda (8-9 mm średnicy) (ryc. 2) o zabarwieniu niebieskoczarnym, mdławosłodkim smaku i widocznym oszronieniu. Powstaje ona na skutek krzyżowego zapylenia jedynie za pomocą trzmieli.
Ryc. 1. Kwitnąca kokoryczka wielokwiatowa.
Ryc. 2. Owocująca kokoryczka wielokwiatowa.
Znany jest również inny rodzaj rozmnażania u tej rośliny, a mianowicie rozmnażanie wegetatywne. Corocznie z kłącza wyrasta pęd nadziemny, który jesienią zamiera i pozostawia na kłączu zgrubiałą, okrągłą bliznę. Z liczby blizn można zatem określić wiek rośliny. Roślina kwitnie od maja do czerwca (17, 24).
SKŁAD CHEMICZNY
Kokoryczka wielokwiatowa jest mało poznana pod względem zawartości związków czynnych. Wiadomo, że zawiera kwas azetydyno-2-karboksylowy (w świeżych liściach oraz w ilości 6% w kłączu) (2, 7), kwas L-a,g-diaminomlekowy (DABA) (7), saponiny steroidowe, flawonoidy (flawony – pochodne apigeniny oraz flawonole – rutynę, kwercetynę), glikozydy podobne do występujących w konwalii (1), śluzy, kwas chelidonowy, skrobię, asparaginę, sole mineralne oraz lektynę (3, 11, 17, 26).
Lektyna występująca w kłączu oraz liściach kokoryczki została zidentyfikowana jako lektyna wiążąca mannozę (ang. mannose-binding lectin) – nazywana również aglutyniną Polygonatum multiflorum (PMA) – należąca do rodziny białek wiążących mannozę. PMA to tetramer złożony z czterech identycznych podjednostek o masie 14 kDa (26).
Oprócz wyżej opisanej lektyny liście kokoryczki zawierają dwie substancje należące do 2. typu białek inaktywujących rybosomy RIPs (ang. ribosome inactivating proteins). RIPs są definiowane jako roślinne glikoproteiny, które mają zdolność katalitycznej inaktywacji eukariotycznych rybosomów poprzez deadenylację rRNA. Zbudowane są z dwóch łańcuchów A i B połączonych disiarczkowym mostkiem. Łańcuch A ma aktywność N-glikozydazy, uszkadzając tym samym rRNA, natomiast łańcuch B jest pozbawiony aktywności enzymatycznej, ale zawiera domeny wiążące węglowodany. Z powodu obecności tych domen białka te uważane są za lektyny (27). Oba białka występujące w kokoryczce są N-acetylogalaktozamino-specyficzne (zarówno monomer – PMRIPm, ang. P. multiflorum RIP monomer, jak i tetramer – PMRIPt – ang. P. multiflorum RIP tetramer). Tylko PMRIPm jest dodatkowo galaktozo-specyficzne. N-acetylogalaktozamina i galaktoza są inhibitorami aglutynacji erytrocytów spowodowanej przez lektyny.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 4/2004
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii