Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1-2/2005, s. 61-62
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Key words: nowości, bibliografia.
CYTOTOKSYCZNE I PRZECIWUTLENIAJĄCE DZIAŁANIE OLEJKU MELISOWEGO
Sousa de A.C., Alviano D.S. Blank A.F. i wsp: Melissa officinalis L. essential oil: antitumoral and antioxidant activities. J. Pharm. Pharmacol. 2004, 56, 677-681.
Olejek melisowy znany jest z działania przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybiczego, przeciwpasożytniczego i przeciwskurczowego. Badacze brazylijscy postanowili ocenić jego działanie cytotoksyczne i przeciwutleniające. Do tego celu użyto 5 hodowli komórkowych nowotworów ludzkich: A549 (płuc), Caco-2 (jelit), MCF-7 (piersi), HL60 i K562 (białaczki) i nowotworu mysiego B16F10 (czerniaka). Aktywność przeciwutleniającą oznaczano przy użyciu DPPH (l,l-difenylo-2-pikrylohydrazylu). Brazylijski olejek melisowy zawierał 39% neralu i 47% geranialu.
Wykazano, że olejek melisowy w stężeniu 500 mg/ml hamował rozwój wszystkich hodowli komórkowych nowotworów ludzkich i zwierzęcych w granicach 74-94%. Natomiast działanie przeciwutleniające olejku uzyskano już przy stężeniu 2 ml. Na tej podstawie autorzy wnioskują, że olejek melisowy może być wykorzystany w lecznictwie jako preparat przeciwnowotworowy.
PRZECIWZAPALNE I PRZECIWBÓLOWE WŁAŚCIWOŚCI ROZCHODNIKA KAMCZACKIEGO
Kim D.W., Son K.H., Chang H.W. i wsp.: Anti-inflammatory activity of Sedum kamtschaticum. J. Ethnopharmacol. 2004, 90, 409-414.
Rozchodnik kamczacki ( Sedum kamtschaticum Fischer) jest rośliną jednoroczną występującą w Południowo-Wschodniej Azji. Wyciągi wodne z całej rośliny były stosowane w medycynie ludowej Korei, Chin i Japonii dla poprawy krążenia krwi, jako lek przeciwlękowy i przeciwzapalny.
W badaniach używano suchego wyciągu metanolowego z całej rośliny, który podawano zwierzętom doświadczalnym drogą pokarmową. Stwierdzono, że wyciąg w dawce 200 mg/kg mc. hamował obrzęk uszu myszy wywołany olejem krotonowym w 47%, a w dawce 800 mg/kg m.c. hamował obrzęk łap szczura wywołany karageniną w 30%. Prednisolon podawany zwierzętom w dawce 10 mg/kg mc. w tych samych modelach doświadczalnych hamował obrzęki odpowiednio w 54 i 36%. Ponadto suchy wyciąg metanolowy z rozchodnika kamczackiego wykazywał w dawce 125 mg/kg taki sam efekt przeciwbólowy, jak aspiryna podawana zwierzętom w dawce 200 mg/kg mc. Na tej podstawie autorzy pracy sugerują możliwość zastosowania wyciągu z tej rośliny w lecznictwie.
WPŁYW WODNEGO WYCIĄGU Z PERZU NA METABOLIZM LIPIDOWY
Maghrani M., Lemhardi A., Zeggwagh N.-A. i wsp.: Effects of an aqueous extract of Triticum repens on lipid metabolism in normal recent-onset diabetic rats. J. Ethnopharmacol. 2004, 90, 331-337.
Celem badań było określenie wpływu jednorazowego i wielokrotnego podawania liofilizowanego wodnego wyciągu z kłączy perzu właściwego ( Agropyron repens L., syn. Triticum repens P. Beauv.) drogą pokarmową w dawce 20 mg/kg mc. szczurom normalnym oraz z cukrzycą wywołaną streptozotocyną.
Badania wykazały, że zarówno jednorazowe, jak i wielokrotne podawanie wodnego wyciągu z kłączy perzu obniżało poziom triglicerydów i cholesterolu całkowitego w surowicy krwi szczurów. Jednorazowe podanie wyciągu u szczurów normalnych obniżało poziom triglicerydów po 6 godz. od podania o ok. 6%, a cholesterolu o ok. 3%, podczas gdy u szczurów z cukrzycą doświadczalną wartości te kształtowały się na poziomie ok. 28% i 26%. Natomiast podawanie codziennie jednej dawki liofilizowanego wyciągu wodnego z kłączy perzu po 14 dniach dawało obniżenie triglicerydów i cholesterolu u szczurów normalnych o ok. 3 i 5%, a u szczurów z cukrzycą doświadczalną o ok. 44 i 47%. Interesujące są także dane odnośnie masy ciała zwierząt otrzymujących przez 14 dni badany wyciąg. Okazało się, że u szczurów normalnych masa ciała zwiększyła się o ok. 22%, natomiast u zwierząt z cukrzycą doświadczalną zmniejszyła się o ok. 22%.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1-2/2005
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii