Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 1-2/2005, s. 63-64
Jadwiga Panek-Lenartowicz
I Światowe Forum Naukowe nt. Etnomedycyna odpowiedzią na potrzeby XXI wieku
W Warszawie 27 listopada 2004 r. odbyło się Pierwsze Światowe Forum Naukowe nt. Etnomedycyna odpowiedzią na potrzeby XXI wieku.
Organizatorami byli ze strony polskiej – Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (Oddział Mazowiecki) i Akademia Zielonej Europy, zaś ze strony mongolskiej – Ministerstwo Zdrowia Republiki Mongolskiej, Mongolski Instytut Medycyny Tradycyjnej i Centrum Edukacyjne Mongolskiej Medycyny Tradycyjnej HUTAI BILIG.
Podstawowym celem organizacji Forum była wymiana doświadczeń na temat badań surowców naturalnych prowadzonych w różnego typu placówkach naukowych. Nadzieją organizatorów było również nawiązanie dialogu autorytetów medycyny współczesnej i etnomedycyny oraz stworzenie wspólnej międzynarodowej polityki ochrony zdrowia i profilaktyki psychofizycznej łączącej te dwa nurty medycyny.
Uczestników Forum połączyła także idea utworzenia dla potrzeb budowy nowoczesnego oblicza fitoterapii trwałego pomostu pomiędzy najnowszymi osiągnięciami nauk medycznych i medycyną naturalną, będącą dorobkiem należącym do historii naszej cywilizacji.
W Forum brało udział około 70 osób, wśród nich wielu znakomitych gości. Ze strony mongolskiej uczestniczyli między innymi: Rektor Akademii Tradycyjnej Medycyny z Ułan Bator – prof. dr hab. N. Tumurbaatar, Dyrektor Centrum Badawczego Instytutu Medycyny Naturalnej z Ułan Bator – prof. dr. hab. Begzsuren Dagwaceren oraz Prorektor Akademii Medycznej w Ułan Bator – prof. dr hab. Dencmaa Dungerdroj oraz ekspert rządowy z zakresu medycyny tradycyjnej w Ministerstwie Zdrowia Republiki Mongolskiej – Sereenen Zina.
Z Polskiej strony w Forum uczestniczyli między innymi: Prorektor Akademii Medycznej w Lublinie – prof. dr hab. Kazimierz Głowniak, Sekretarz Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – prof. dr hab. Bogdan Kędzia oraz prof. dr hab. Renata Ochocka, prof. dr hab. Mirosława Furmanowa, prof. dr hab. Leonidas Samochowiec, doc. dr hab. Aleksander Ożarowski, dr n. farm. Jadwiga Nartowska i dr n. med. Michał Gajewski.
Pierwsze Światowe Forum Naukowe otworzył Ambasador Mongolii w Polsce, który życzył uczestnikom interesujących i owocnych obrad. Następnie ze strony polskiej gości powitał Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski.
Wygłoszono na Forum wiele interesujących referatów. Niektóre z nich były na tyle wartościowe, że z pewnością godne są opublikowania w Postępach Fitoterapii.
W przerwie między pierwszą i drugą częścią Forum przewieziono uczestników i zaproszonych gości do Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy ul. Skierniewickiej 16/20, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Historia Tradycyjnej Medycyny Mongolskiej”, powstałej z inicjatywy Akademii Zielonej Europy, a zrealizowanej przez Centrum Edukacyjne Mongolskiej Medycyny Tradycyjnej HUTAI-BILIG. Kuratorem wystawy była dr Iwona Arabas.
Wystawa ta dotyczyła mało nam znanego świata najstarszych tradycji leczniczych Wschodu. Pokazano między innymi wydane w VII wieku dzieło pt. „Cztery korzenie medycyny”, utensylia służące do przygotowywania mieszanek, a także 90 tradycyjnych mongolskich naturalnych mieszanek leczniczych. Jednym z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych elementów mongolskiego systemu leczniczego jest diagnozowanie na podstawie 90 rodzajów pulsu (istnieją 32 określenia jego cech). Uciska się przy tym określone miejsca, aby ocenić funkcjonowanie narządów wewnętrznych, które mają swój własny rytm. Udokumentowana zgodność diagnozy przez puls ze stanem chorobowym pacjenta budzi zainteresowanie wielu naukowców i lekarzy na całym świecie. Atrakcyjność tej metody polega również na jej bezinwazyjności i szybkim otrzymaniu informacji o ewentualnych zaburzeniach w organizmie pacjenta.
Po powrocie z wystawy uczestnicy kontynuowali obrady w ramach Forum. Jednym z ważnych wydarzeń w czasie jego trwania było podpisanie umowy o współpracy na okres 5 lat między Akademią Medyczną w Ułan Bator a Akademią Medyczną w Lublinie. Umowa dotyczyła wspólnych badań naukowych nad roślinnymi preparatami pochodzącymi z Mongolii, a także wymiany studentów między uczelniami.
Ponadto rysuje się możliwość zorganizowania we współpracy ze stroną mongolską niezależnego Studium Umiejętności Terapeutycznych, w którym polsko-mongolska kadra wykładowców szkoliłaby lekarzy i farmaceutów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Na zakończenie obrad prof. dr hab. Kazimierz Głowniak otrzymał order uczelni w Ułan Bator w podziękowaniu za osobisty wkład w nawiązanie kontaktów naukowych i współpracy między naukowcami Polski i Mongolii.
Postępy Fitoterapii 1-2/2005
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii