Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2007, s. 218-219
Wspomnienie o Doktorze nauk medycznych Witoldzie Kapczyńskim
Dr n. med. Witold Antoni Kapczyński urodził się w dniu 6 września 1931 roku w Poznaniu. W 1934 roku jego ojciec Edmund Kapczyński został prezesem Sądu Grodzkiego w Jarocinie i w tym mieście, wraz z matką Marią z domu Janke i młodszą siostrą Elżbietą, spędził on swoje najmłodsze lata. Z Jarocinem związane były jego wspomnienia z okresu II wojny światowej, w tym wyrzucenie z własnego domu przez Niemców, a także lata szkolne, zakończone otrzymaniem świadectwa maturalnego. W 1951 roku Dr Kapczyński rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu.
Karierę naukową rozpoczął już na II roku studiów, zostając młodszym asystentem w Zakładzie Histologii i Embriologii Prawidłowej AM w Poznaniu, kierowanym przez Profesora Tadeusza Kurkiewicza. W 1957 roku ukończył studia medyczne i swoje zainteresowania skierował w stronę ginekologii i położnictwa. Wówczas podjął pracę w II Klinice Położniczo-Ginekologicznej AM w Poznaniu, przy ul. Engla, kierowanej przez Profesora Edwarda Howorkę. W trakcie pracy w tej placówce naukowej uzyskał specjalizację I i II stopnia z położnictwa i ginekologii oraz w 1966 roku osiągnął stopień naukowy doktora nauk medycznych. W Klinice zorganizował Pracownię Badań Łożyska. Interesował się także telewizją przemysłową i został absolwentem dwuletniego kursu reżyserii filmu naukowego Szkoły Filmowej w Łodzi.
W wyniku reorganizacji placówek naukowo-badawczych i powstania Instytutu Położniczo-Ginekologicznego, Dr Witold Kapczyński zakończył pracę w Akademii Medycznej w Poznaniu w stopniu adiunkta i w latach 1972-1974 pracował jako ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Okręgowego w Setif w Algierii. Ten okres pracy zawodowej pozwolił mu nie tylko na doskonalenie wiedzy i umiejętności lekarskich, ale także na poszerzenie jego osobistych doznań w odmiennym kręgu kulturowym i etnicznym.
Po powrocie do kraju w latach 1975-1978 pełnił obowiązki ordynatora Oddziału Miejskiego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego przy ul. Jarochowskiego w Poznaniu. Po śmierci Profesora Edwarda Howorki w 1978 roku przeszedł do Instytutu Położniczo-Ginekologicznego AM w Poznaniu przy ul. Polnej, kierowanego przez Profesora Witolda Michałkiewicza, gdzie pracował do 1986 roku. Następnie w latach 1986-1992 pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw położniczo-ginekologicznych w ZOZ Matki i Dziecka w Poznaniu. W 1992 roku współuczestniczył w tworzeniu pierwszej prywatnej Kliniki Położniczej Korvita w Poznaniu. W październiku 1992 roku zakończył pracę zawodową i przeszedł na emeryturę.
W końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Dr Witold Kapczyński zaczął zgłębiać zagadnienia ziołolecznictwa w kontekście praktyki położniczo-ginekologicznej. Te zainteresowania spowodowały, że w 1998 roku stał się jednym z członków założycieli Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a po ukonstytuowaniu się Zarządu Sekcji pełnił w czasie dwóch kadencji (do 2006 roku) funkcję skarbnika tego stowarzyszenia.
Dr Witold Kapczyński brał czynny udział w pracach Sejmików Zielarskich Interherba w Poznaniu, które organizowane były przez Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu na przestrzeni ostatnich 10 lat. Uczestniczył w szkoleniu pracowników sklepów medyczno-zielarskich z zakresu fitoterapii oraz publikował artykuły dotyczące zastosowania leków roślinnych w położnictwie i ginekologii, m.in. w niniejszym czasopismie w latach 2000-2003.
Do ważniejszych publikacji należy zaliczyć: „Fitoterapia we współczesnym postępowaniu leczniczym w ginekologii i położnictwie”, „Spostrzeżenia kliniczne przy zastosowaniu Meliherp ung. w leczeniu opryszczki sromu ( Herpes genitalis)”, „Próba zastosowania Maca ( Lepidium peruvianum) u kobiet w okresie wczesnej menopauzy” oraz cykl prac opublikowanych w czasopismie amerykańskim International Journal of Biomedical Sciences pt. „Hormone-balancing effect of pre-gelatinized organic Maca ( Lepidium peruvianum Chacon).
Dr n. med. Witold Kapczyński zmarł w dniu 22 listopada 2007 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Był wybitnym lekarzem z zakresu ginekologii i położnictwa, który miał odwagę w przełamywaniu stereotypów w postępowaniu terapeutycznym i z dużym powodzeniem stosował leki roślinne w praktyce medycznej. Był człowiekiem niezwykle uczynnym, gotowym nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy, prawym i bardzo skromnym.
W ostatnich latach swojego życia prowadził prywatną praktykę lekarską pomagając wielu pacjentkom, często nie dbając o honorarium. Udzielał się także społecznie. W latach 2001-2002 był radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, biorąc udział w pracach Komisji Zdrowia oraz Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Z pewnością Dr n. med. Witold Kapczyński wniósł niemały dorobek w dziedzinie dobrej praktyki lekarskiej opartej w dużym stopniu na umiłowanej przez niego fitoterapii. Dzięki temu na długo pozostanie w pamięci wdzięcznych pacjentów oraz świata medycznego i zwolenników ziołolecznictwa. Cześć Jego pamięci.
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Postępy Fitoterapii 4/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii