Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2009, s. 65-66
Nowości bibliograficzne
Relaksacyjne działanie olejku sandałowego
Heuberger E., Hongratanaworakit T., Buchbauer G.: East Indian sandalwood and α-santalol odor increase physiological and self-rated arousal in humans. Planta Med. 2006, 72, 792-800.
Olejek sandałowy, otrzymywany z drewna sandałowca białego ( Santalum album L.), zawiera ponad 90% alkoholu seskwiterpenowego santalolu. Santalol zawiera w swoim składzie 50-60% α-santalolu i 20-25% β-santalolu. Olejek sandałowy w medycynie orientalnej stosowany jest jako afrodyzjak, środek przeciwdepresyjny, relaksacyjny i uspokajający.
Badania obejmowały 36 młodych ludzi, w tym 18 mężczyzn i 18 kobiet, podzielonych na 3 grupy po 12 osób (6 mężczyzn i 6 kobiet w grupie). Jedna grupa ochotników otrzymywała w postaci aerozolu wodę (grupa kontrolna), druga olejek sandałowy, a trzecia α-santalol w postaci czystej substancji. Olejek eteryczny i α-santalol podawano w postaci nebulizacji w ilości 250 mg na jeden zabieg trwający 20 min. Badania wykonywano w 2 lub 3 powtórzeniach.
Wykazano, że olejek sandałowy zwiększał przewodnictwo skóry o 15,9%, częstotliwość mrugnięć powieką o 10,1%, powodował odprężenie o 53,2%, obniżał koncentrację uwagi o 32,6%, zmniejszał zdolności manualne o 24,8% oraz poprawiał nastrój o 17,1%. Łącznie jego działanie relaksacyjne oceniono na około 25% w porównaniu do kontroli. Bardzo podobne działanie relaksacyjne wykazywał α-santanol. Na tej podstawie autorzy sugerują zastosowanie praktyczne obu substancji w aerozoloterapii.
Propolis zapobiega uszkodzeniu wątroby przez czterochlorek węgla
Bhadauria M., Nivala S.K., Shukla S.: Multiple treatment of propolis extract ameliorates carbon tetrachloride induced liver injury in rats. Food Chem. Toxicol. 2008, 46, 2703-2712.
Badania miały na celu określenie przydatności etanolowego ekstraktu z propolisu (EEP) jako środka ochraniającego wątrobę i nerki przed szkodliwym działaniem czterochlorku węgla (CCl4). W badaniach użyto szczury, które zatruwano na drodze doustnego podawania 0,5 ml/kg masy ciała CCL4 przez 3 dni. Następnie przez kolejne 3 dni szczurom podawano 50, 100, 200 i 400 mg/kg m.c. EEP (o zawartości 62,8% substancji biologicznie aktywnych. Jako kontrolę pozytywną wykorzystano sylimarynę w dawce 50 mg/kg m.c. szczura.
Stwierdzono, że podawanie CCl4 powodowało bardzo duże uszkodzenia organizmu szczurów, które oceniano na podstawie parametrów biochemicznych surowicy krwi oraz tkanek wątroby i nerek. Natomiast wielokrotne podawanie EEP w dużym stopniu przywracało pierwotny stan tych narządów. Po podaniu 50 mg EEP całkowita wartość ochronna wynosiła 45,3%, po podaniu 100 mg – 53,9%, po podaniu 200 mg – 64,8% i po podaniu 400 mg/kg m.c. EEP, całkowita wartość ochronna wątroby i nerek przed uszkodzeniem przez CCl4 wynosiła 70,0%. Dla porównania wartość ta w odniesieniu do sylimaryny (50 mg/kg m.c.) wynosiła 70,6%.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii