Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2009, s. 141-142
Nowości bibliograficzne
Przeciwdepresyjne właściwości wyciągu z kłącza kurkumy
Xia X., Cheng G., Pan Y. i wsp.: Behavioral, neurochemical and neuroendocrine effects of the ethanolic extract from Curcuma longa L. in the mouse forced swimming test. J. Ethnopharmacol. 2007, 110, 356-363.
Kłącze Curcuma longa L. było używane w medycynie chińskiej od wieków jako środek w leczeniu zaburzeń umysłowych, z depresją włącznie. Autorzy postanowili zweryfikować to działanie z użyciem zwierząt doświadczalnych.
W badaniach użyto myszy (samce) o masie 25 g, w grupach po 10 zwierząt, którym podawano przez 21 kolejnych dni wyciąg ze sproszkowanego kłącza kurkumy, otrzymany za pomocą 95% alkoholu etylowego, w ilości 50 mg/kg masy ciała. Zawartość kurkuminy w wyciągu wynosiła 77,5%. Wyciąg podawano zwierzętom raz dziennie drogą doustną (za pomocą sondy). Dwie inne grupy zwierząt otrzymywały typowe leki przeciwdepresyjne: fluoksetynę i amitryptylinę w ilości 10 mg/kg m.c. przez taki sam okres doświadczenia. W badaniach uwzględniono 2 grupy kontrolne zwierząt, którym nie podawano leków. Jedna grupa zwierząt nie była poddawana żadnym zabiegom, drugą poddano testowi pływania. Następnie zwierzęta poddawano testowi stresogennemu, a mianowicie na 6 min umieszczano je w cylindrze z wodą i po tym czasie intensywnego pływania przez ostatnie 4 min doświadczenia obserwowano ich zachowanie się w bezruchu. Po tym czasie zwierzęta usypiano i pobierano do badań ich tkankę mózgową.
Wyniki badań przeszły oczekiwania. U zwierząt, którym podawano przez 21 dni wyciąg z kłącza kurkumy, poziom przenośników enzymu monoaminooksydazy w tkance mózgowej, takich jak serotonina, kwas 5-hydroksyindolooctowy, noradrenalina i dopamina, był zbliżony do poziomu tych substancji u zwierząt grupy kontrolnej, nie poddanej testowi stresogennemu. Natomiast zwierzęta otrzymujące fluoksetynę i amitryptylinę wykazywały obniżenie wymienionych substancji w granicach od 4,7 do 27,4%. Z kolei zwierzęta poddane działaniu stresogennemu wykazywały w tkance mózgowej niedobory tych substancji w granicach 17,9-37,5%.
Na tej podstawie można przyjąć, że wyciąg etanolowy z kłączy kurkumy normalizuje u zwierząt ich zachowanie się oraz zmiany neurochemiczne i neurowydzielnicze w przypadku sytuacji stresowej. Działanie to było znacznie lepiej zaznaczone niż w przypadku zabezpieczającego działania leków przeciwstresowych, takich jak fluoksetyna i amitryptylina. W związku z powyższym wyciąg etanolowy z kłączy kurkumy rozpatrywany jest jako potencjalny preparat do leczenia depresji.
Madekassosyd usprawnia leczenie oparzeń
Liu M., Dai Y., Li Y. i wsp.: Madecassoside isolated from Centella asiatica herbs facilitates burn wound healing in mice. Planta Med. 2008, 74, 809-815.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii