Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2009, s. 211-212
Nowości bibliograficzne
Cytryniec chiński – nowy środek uspokajający i nasenny
Huang F., Xiong Y., Xu L. i wsp. Sedative and hypnotic activities of the ethanol fraction from Fructus Schisandrae in mice and rats. J. Ethnopharmacol. 2007, 110, 471-475.
Leki uspokajające pochodzenia roślinnego odznaczają się właściwościami hamowania nadpobudliwości psychicznej i ułatwiania zasypiania. Wśród takich leków roślinnych o działaniu uspokajającym i nasennym znajdują się, między innymi kozłek lekarski, chmiel zwyczajny i męczennica cielista. Wykazują one niewielkie działanie nasenne z barbituranami i innymi syntetycznymi lekami tego typu, jednak w odróżnieniu od nich nie tłumią one fazy REM (rapid eye movement) snu, zabezpieczają przed stresem dnia codziennego, łagodzą napięcia psychiczne i sprzyjają zasypianiu. Do takich leków roślinnych można zaliczyć także nasiona cytryńca chińskiego ( Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.)
Wyciąg przygotowywano z rozdrobnionych owoców Fructus Schisandrae, które ekstrahowano trzykrotnie 70% etanolem. W wyciągu oznaczono zawartość 33% lignanów oraz 10% schizanteryny A, 6% schizandrolu A, 5% schizandryny A i 2% schizandryny B.
Badania na myszach i szczurach wykazały, że otrzymany wyciąg w dawce 20, 40 i 80 mg/kg m.c. znacznie hamował aktywność spontaniczną, przedłużał sen pentobarbitalowy, a także przedłużał całkowity czas snu i przedłużał fazę SEM (slow eye movement) snu.
Na tej podstawie autorzy twierdzą, że wyciąg etanolowy z nasion cytryńca chińskiego wykazuje działanie uspokajające i nasenne, i może być wykorzystany do leczenia bezsenności.
Połączenie rifampicyny i flavonoidów w walce z gronkowcami opornymi na metycylinę
Lin R. –D., Chin Y.-P., Hou W.-C. i wsp.: The effect of antibiotics combined with natural polyphenols against clinical methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Planta Med. 2008, 74, 840-846.
Zakażenia chorych wywołane przez metycylinooporne szczepy gronkowców złocistych Staphylococcus aureus, tzw. szczepy MRSA, są bardzo częste i stanowią poważny problem ze względu na to, że bakterie te wykazują wielooporność na antybiotyki stosowane w terapii. W wielu przypadkach lekarze zostają pozbawieni możliwości skutecznej terapii zakażeń, ponieważ szczepy oporne na metycylinę okazują się także oporne na inne antybiotyki. Z tego względu autorzy podjęli poszukiwania polifenoli roślinnych, które wraz z antybiotykami stosowanymi w praktyce dawałyby dobre efekty terapeutyczne, niszczące w niskich stężeniach szczepy MRSA.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii