Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2009, s. 262-264
Kolejny rok aktywności naukowo-popularyzacyjnej Docenta Aleksandra Ożarowskiego**
0 ***
Warszawa w grudniu 2009
Wielce Szanowni i Drodzy Przyjaciele i Znajomi
Zgodnie z przyjętym od kilku lat zwyczajem kieruję do licznego grona Przyjaciół i Znajomych informację o moich osobistych kontaktach i dokonaniach u progu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2010. Mija już rok 2009 a ja 16 stycznia rozpocznę 95 rok życia oraz 62 rok aktywności naukowo-popularyzacyjnej w zakresie posiadanych specjalizacji.
W mijającym roku 2009 w dniu 20 stycznia udzieliłem wywiadu dziennikarce pani Sabinie Zwolińskiej-Kańtoch na temat sposobu usuwania z organizmu szkodliwych pierwiastków zwanego chelatacją oraz o atakach na medycynę naturalną, inspirowanych prawdopodobnie przez niektóre międzynarodowe koncerny farmaceutyczne.
Dnia 28 stycznia skierowałem do Prezesa Urzędu Rejestracji Leków w Warszawie, ul. Ząbkowska 41, obszerne pismo pt. „Witamina E naturalna, czyli cztery tokoferole plus cztery tokotrienole”. Informuję, że w USA i Kanadzie są dostępne w aptekach preparaty witaminy E złożone z czterech lub ośmiu naturalnych komponentów, gdy u nas witaminą E jest pojedynczy syntetyczny związek – racemat.
Dnia 30 stycznia inż. Tadeusz Polański, właściciel wytwórni farmaceutycznej „Leki Natury” w Rykach, zaprosił mnie i dra n. med. Antoniego Krasickiego. Po zwiedzeniu świetnie prezentującej się wytwórni rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji produkcji leków roślinnych w Polsce i możliwościach jej rozszerzenia. Dowiedzieliśmy się, że szereg osób informowało, iż krople Immunofort produkowane w Rykach działają skutecznie przeciw wirusom grypowo-przeziębieniowym i stanowią skuteczną ochronę przed infekcją.
Dnia 7 lutego przybyły do mnie z wizytą pani dr Ewa Czerwińska – Prezes Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego oraz pani prof. dr Elżbieta Demałowicz-Malarczyk. Zostałem zaproszony jako gość honorowy na 64-th Congress of the Liga Medicorum Homeopathica Internationalis, który będzie obradował 26-28 sierpnia w Warszawie. Jako przyszły dar dla Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego przygotowuję duży plik wartościowych dzieł z mojego księgozbioru.
Dnia 11 lutego na zebraniu Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie, ul. Piaseczyńska 14/16, miałem wykład „Praktyczne zastosowanie witaminy C dla osób starszych”.
W dniu 7 marca na XXIX Targach Medycyny Naturalnej w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 2, miałem wykład „Witamina C w profilaktyce i leczeniu objawów chorobowych”, następnie odpowiadałem na liczne pytania słuchaczy. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy przedstawiłem wit. C jako autentyczne, naturalne i wysoce skuteczne oraz całkowicie bezpieczne panaceum.
Dnia 18 kwietnia uczestniczyłem w konferencji naukowej Polskiej Unii Samorządowej oraz Zespołu Doradców w Warszawie na temat aktywizacji potencjału gospodarczego Polski. Moja wypowiedź: „Polski przemysł zielarski i farmaceutyczny – okres rozwoju i obecna degradacja”.
15 maja brałem udział w organizowanej przez „Gazetę Farmaceutyczną” w hotelu Radisson w Warszawie konferencji nt. „Dzień Polskiej Farmacji” z udziałem zaproszonych gości z całego kraju.
W dniu 3 czerwca byłem gościem na zebraniu Koła Sybiraków Warszawa Praga- Południe w Domu Kultury ul. Blokowa nr l. Przewodniczyła pani Prezes Danuta Kominiak. Otrzymałem jej książkę „Byłam w raju Sowieckim”. Moja krótka wypowiedź dotyczyła leczniczych właściwości witaminy C.
W dniach 25-27 czerwca byłem gościem honorowym w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na konferencji o roślinach leczniczych w kulturze, nauce i sztuce. Konferencję otworzyła Dyrektor Muzeum pani Dorota Łapiak. W ostatnim dniu pobytu obradowali członkowie Polskiego Komitetu Zielarskiego. Obszerne sprawozdanie z działalności i bieżącej sytuacji PKZ wygłosił Prezes – dr n. farm. Jerzy Jambor.
W okresie od 2 do 22 lipca przebywałem w Domu Parafialnym Zakonu OO. Franciszkanów w Rychwałdzie koło Żywca, w idealnych warunkach dla odpoczynku i regeneracji organizmu, w pobliżu pięknego odnowionego kościoła z ludowym obrazem Matki Bożej Rychtwałdzkiej oraz bliskim cmentarzem, na którym jest grób mojego długoletniego przyjaciela O. Grzegorza Sroki, który preparatami ziołowymi leczył około 500 000 chorych ludzi.
Dnia 26 sierpnia uczestniczyłem jako honorowy członek Komitetu Naukowego zaproszony przez Polskie Towarzystwo Homeopatyczne w uroczystym otwarciu 64-th Congress of the Liga Medicorum Homeopathica Internationalis, które miało miejsce w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Obecni byli przedstawiciele wielu krajów oraz grupa polskich homeopatów. Świetne przemówienie pani prof. dr Elżbiety Demałowicz-Malarczyk w języku angielskim zostało nagrodzone długo trwającą owacją. Na zakończenie uroczystości wystąpił znakomity pianista pan Stanisław Drzewiecki i zachwycił wszystkich utworami Fryderyka Chopina.
W dniach 25-27 września przebywałem w miejscowości Soczewka (blisko Płocka) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Mazowsze” na sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Chelatowej. Uczestniczyło w niej ponad 50 lekarzy oraz zaproszony gość z Niemiec. Jako honorowy prezes PTTCh witałem przybyłych i miałem prelekcję na temat zależności między zieloną przyrodą a losem ludzkości na naszej planecie. Pan dr med. Antoni Krasicki wzbudził szczególne zainteresowanie udokumentowanym wykładem o braku podstaw naukowych uznawania cholesterolu za szkodliwy czynnik chorobotwórczy w naszym organizmie.
Dnia 16 listopada otrzymałem zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w XXI Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Gdańsku 12-15 września 2010 r. Organizator: Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Chemii Fizycznej, Prof. dr hab. Jerzy Łukasiak, Aleja gen. Hallera 107, 80-416 Gdańsk, tel. (58) 349-31-52.
Dnia 22 listopada wziąłem udział w uroczystym nabożeństwie w Kościele Świętej Rodziny na Pradze oraz ceremonii nadania Kołu Sybiraków Warszawa-Praga imienia Świętego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Metropolity Warszawskiego. Nastąpiło poświęcenie tablicy pamiątkowej. Głęboko zapadające w serce było przemówienie pani Prezes Danuty Kominiak.
Dnia 1 grudnia uczestniczyłem w uroczystości nadania mi Nagrody Honorowej miesięcznika „Nieznany Świat” za rok 2009 (kopia w załączeniu) w obecności około 230 osób w Sali Widowiskowej Muzeum Etnograficznego w Warszawie, ul. Kredytowa 1. Po uroczystości miałem wykład „Współzależność między rasą ludzką a otaczającą nas zieloną przyrodą”. Odpowiadałem na liczne pytania, następnie we wzorowo urządzonej Księgami-Galerii „Nieznany Świat”, ul. Kredytowa 2 podpisywałem i dedykowałem moją nową książkę „Nerwice i depresje” autorstwa A. Ożarowski, S. Satała, Wyd. „Ambrozja”, Kraków 2010.
W roku 2009 opracowałem następujące artykuły populamo-naukowe:
„Naturalne sposoby zapobiegania i leczenia osteoporozy” cz. I + cz. II (Biuletyn Farmacji Pomorza Środkowego 2008, nr 12, str. 49-53 oraz 2009, nr l, s. 7-11).
„Colostrum – wspaniały lek naturalny” (w druku).
„Witamina C w profilaktyce i leczeniu” cz. I + cz. II (miesięcznik Szaman, 2009, nr 6, s. 15;nr 7, s.10).
„Witamina C przeciw limfatycznym nowotworom” (Biul. Farm. Pom. Śr., 2009, nr 6, s. 23).
„Zatrucia środowiska w którym żyjemy a stan zdrowia ludności”(Biul. Farm. Pom. Śr., nr 7, s. 41-48).
„Zapobieganie oraz postępowanie w początkowej fazie wirusowej infekcji grypowej i przeziębieniach” (w druku).
„Witamina C (kwas askorbowy) w profilaktyce i leczeniu” (w druku).
W ciągu roku 2009 napisałem 39 listów w sprawach lecznictwa naturalnego.
Wielce Szanowni Przyjaciele i Znajomi. Proszę przyjąć dla siebie i dla swoich rodzin płynące z serca życzenia spokojnych, pogodnych i w podniosłym nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz aby Nowy Rok 2010 był dla wszystkich szczęśliwy i aby Opatrzność obdarzyła Was dobrym samopoczuciem, radością życia i pogodą ducha.
Doc. dr hab. n. farm. Aleksander Ożarowski

**Wzorem lat ubiegłych zamieszczamy korespondencję od doc. dra hab. n. farm. Aleksandra Ożarowskiego, wybitnego znawcy i entuzjasty leku roślinnego oraz medycyny naturalnej (tytuł korespondencji pochodzi od Redakcji).
Postępy Fitoterapii 4/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii