Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2009, s. 275
Nowosci bibliograficzne
Genisteina przeciwdziała białaczce
Raynal N.J.-M., Momparler L., Charbonneau M. i wsp.: Antileukemic activity of genistein, a major isoflavone present in soy products. J. Nat. Prod. 2008; 71, 3-7.
Soja ( Glycine max L.) używana jest w medycynie ludowej do leczenia różnych chorób. Dotychczasowe badania wskazują, że genisteina, najważniejszy izoflawon soi, zapobiega powstawaniu nowotworów. Genisteina dzięki działaniu pleotropowemu może wpływać na namnażanie się komórek nowotworowych, ich cykle rozwojowe i apoptozę. Poza tym genisteina przeciwdziała tworzeniu się kolonii komórek białaczkowych.
Powyższe właściwości wykorzystano w badaniach przeciwbiałaczkowych genisteiny z udziałem hodowli tkankowych ( in vitro) i zwierząt doświadczalnych ( in vivo).
W badaniach in vitro badano hamowanie rozwoju i tworzenie się kolonii w hodowlach białaczek przewlekłych linii HL-60 i KGla oraz białaczek limfatycznych MOLT-3 i Raji. Genisteinę stosowano w dawkach 1-20 uM. Stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy dawką genisteiny i siłą jej działania na komórki białaczkowe. W stężeniu 20 uM genisteina hamowała rozwój komórek i tworzenie się kolonii komórek białaczkowych w granicach 93-100%.
Z kolei badania na myszach wykazały, że genisteina w ilości 0,5% (jako dodatek do paszy), podawana przed zakażeniem zwierząt komórkami białaczki mysiej linii L1210, zwiększyła wyraźnie ich przeżywalność o około 7 godz. w porównaniu do grupy kontrolnej zwierząt.
Autorzy podkreślają równocześnie, że genisteina w surowicy krwi myszy nie przekraczała 1 uM, ponieważ jej czas półtrwania w surowicy krwi tych zwierząt wynosi około 15 min.
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w surowicy krwi organizmu ludzkiego. Genisteina podawana w postaci suplementu żywności ma szansę osiągnąć w jego surowicy krwi poziom nawet 20-25 uM. Ponadto czas półtrwania tej substancji u ludzi wynosi 15-22 godz. W tym kontekście genisteina rokuje nadzieje na wykorzystanie praktyczne do leczenia białaczek u ludzi.
Przeciwzawałowe właściwości korzeni marchwi
Muralidheran P., Balamurugan G., Kumar P.: Inotropic and cardioprotective effects of Dancus carota L. on isoproterenol – induced myocardial infarction. Bangladesh J. Pharmacol. 2008; 3, 74-79.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 4/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii