Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2001, s. 9-12
Jan Kuś, Stefan Wesołowski
Samoistne włóknienie płuc
Idiopathic pulmonary fibrosis
I Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Kuś
Streszczenie
Samoistne włóknienie płuc jest chorobą o nieznanej etiologii w której podstawowym procesem patologicznym jest zapalenie pęcherzyków płucnych i postępujące włóknienie. Ze względu na rzadkość występowania, około 5/100 000 osób, choroba ta jest słabo znana wśród lekarzy pierwszego kontaktu i często późno rozpoznawana.
W pracy podano kryteria rozpoznania samoistnego włóknienia płuc, znaczenie różnych czynników rokowniczych oraz wskazania i zasady prowadzenia leczenia wg ostatnich uzgodnień Międzynarodowej Grupy Ekspertów.
Summary
Idiopathic pulmonary fibrosis is the disease of unknown etiology. The pathologic process in the lung is characterized by alveolitis and progressive fibrosis. It is rarc disease, occuring with frequency of 5 cases per 100 000 in the population. Poor knowledge of the symptoms of idiopathic pulmonary fibrosis by primary care physician is often the cause of late diagnosis.
The autors discuss symptoms, diagnostic criteria and classification of the disease. The prognostic value of various symptoms and treatment options according to International Consensus Statement are also described.
Słowa kluczowe: włóknienie płuc, samoistne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Akira M. et al.: Thorax 1997, 52:333-337.
2. American Thoracic Society: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000, 161:646-664.
3. Bjoraker J.A. et al.: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1998, 157:199-203.
4. Carrington C.B. et al.: N. Engl. J. Med. 1978, 298:801-809.
5. Douglas W.W. et al.: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000, 161:1172-1178.
6. Douglas W.W. et al.: Mayo Clin. Proc. 1997, 72:201-209.
7. Gay S.E. et al.: Am. Respir. Crit. Care Med. 1998, 157:1063-1072.
8. Hartman T.E. et al.: Chest 1996, 110:378-382.
9. Hubbard R. et al.: Chest 1998, 113:396-400.
10. Hwang J.H. et al.: Curr. Opinion Pulm. Med. 1998, 4:281-287.
11. Johnston I.D. et al.: Thorax 1997, 52:38-44.
12. Katzenstein A-L.A. et al.: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1998, 157:1301-1315.
13. Katzenstein A-L.A., Fiorelli R.F.: Am. J. Surg. Pathol. 1994, 18:136-147.
14. King T.E.: B.C. Decker Inc. Hamilton 1998, 597-635.
15. Mapel D.W. et al.: Chest 1996, 110:1058-1067.
16. Mason R.J. et al.: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1999, 160:1771-1777.
17. Meleniewska-Maciszewska A.: Samoistne, śródmiąższowe włóknienie płuc. Red. Kuś J.: Choroby śródmiąższowe płuc, Borgis Ltd. Warszawa 1997, 20-30.
18. Olsen J. et al.: Mayo Clin. Proc. 1990, 65:1538-1548.
19. Park J.S. et al.: Radiology 1995, 195:645-648.
20. Raghu G. et al.: Am. Rev. Respir. Dis. 1991, 144:291-296.
21. Rennard S.I. et al.: Am. Rev. Respir. Dis. 1988, 137:181-185.
22. Reynolds H.Y.: Interstitial lung diseases. Red. Fauci A.S. et al. Harison´s principles of internal medicine. McGraw-Hill, New York 1998, 1460-1466.
23. Ryu J.H. et al.: Mayo Clin. Proc. 1998, 73:1085-1101.
24. Sharma O.P.: Curr. Opinion Pulm. Med. 1997, 3:329-331.
25. Turner-Warwik M.B. et al.: Thorax 1980, 35:171-180.
26. Wesołowski S., Kuś J.: Pneumonol. Alergol. Pol. 1999, 67:38-44.
Postępy Nauk Medycznych 1/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych