Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2001, s. 17-21
Anna Krychniak-Soszka
Sarkoidoza
Sarcoidosis
I Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jan Kuś
Streszczenie
Sarkoidoza to wieloukładowa choroba ziarniniakowa o nieznanej etiologii, która najczęściej zajmuje węzły chłonne wnęk płucnych, płuca, gałkę oczną i skórę, ale może także występować w innych narządach. Przebieg choroby jest bardzo zróżnicowany od postaci ostrej, bardzo często ulegającej samoistnej remisji do postaci przewlekłej, która może prowadzić do włóknienia i dysfunkcji zajętych narządów. Artykuł ten przybliża patogenezę, obraz kliniczny i diagnostykę choroby oraz precyzuje obowiązujące obecnie wskazania do leczenia.
Summary
Sarcoidosis is a systemic granulomatous disease mostly affecting the lungs, lymph nodes, eyes and the skin, but granulomas have been observed in practically all organs of the body. Its course is variable, ranging from a benign selflimited disease with complete recovery within 1-2 years to a lifelong disabling condition with multiorgan disfunction. Although the clinical syndrome of the disease is recognized throughout the world, the pragmatic understanding of its diagnosis and management remains poorly understood and controversial. This review provides a brief and practical discussion of the pathogenesis, diagnosis and concept of the treatment of sarcoidosis.
Słowa kluczowe: sarkoidoza.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Demkow U., Zielonka T.M.: Pneumonol. Alergol. Pol. 1997, 65:700-710.
2. James D.G.: Sarcoidosis and other granulomatous disorders. M. Dekker. New York, 1994.
3. James D.G.: Sarcoidosis [W:] James D.G., Zumla A. et al. The granulomatous disorders. Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 299-319.
4. Jaroszewicz W.: Sarkoidoza. PZWL, 1976.
5. Leitch A.G.: Sarcoidosis [W:] Crofton and Douglas´s Respiratory Diseases, A. Seaton, D. Seaton, A.G. Leitch, Blackwell Science, Oxford, 2000, 1035-1062.
6. Lynch J.P. et al.: Clin. Chest Med., 1997, 18:755-785.
7. Rizzato G. et al.: Sarcoidosis Vasc. Diffuse Lung Dis. 1998, 15:52-58.
8. Sharma O.P. et al.: Clin. Chest Med. 1997, 18.
9. Sharma O.P., Alam S.: Current Opinion in Pulmonary Medicine, 1995, 392-400.
10. Stirling R.G. et al.: Sarcoidosis [W:] Schwarz M.I., King T.E., B.C. Decker, Hamilton, 1998, 279-323.
11. Studdy P.R.: Sarcoidosis [W:] Respiratory Medicine Brewis R.A.L. et al., W.B. Saunders, London, 1995, 1403-1434.
12. Thomas P.D., Hunninghake G.W.: Am. Rev. Respir. Dis., 1987, 135:747-760.
13. Winterbauer R.H. et al.: Clin. Chest Med., 1997, 18:843-851.
Postępy Nauk Medycznych 1/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych