Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2001, s. 22-28
Maria Korzeniewska- Koseła
Zajęcie układu oddechowego w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej*
Pulmonary manifestations of the connective tissue diseases
I Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jan Kuś
Streszczenie
Układowe choroby tkanki łącznej są niejednorodną grupą chorób zapalnych, w których patogenezie uczestniczą mechanizmy immunologiczne. W przebiegu chorób tkanki łącznej często dochodzi do zmian w układzie oddechowym: w oskrzelach, pęcherzykach płucnych, w opłucnej i naczyniach krwionośnych. Zmiany mają różne nasilenie. Zajmować mogą jednocześnie kilka miejsc układu oddechowego.
Summary
The connective tissue diseases are a heterogeneous group of immunologically mediated inflammatory disorders. The respiratory system is frequently involved in these disorders. The connective tissue diseases affect all sites of the respiratory system: the airways, alveoli, vascular system, and pleura. The diseases affect the respiratory system in various degrees and combinations.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Abramson S.B. et al.: Ann. Intern. Med. 1991, 114:941.
2. Cain H.C. et al.: Clin. Chest Med. 1998, 19:687.
3. Constantopoulos S.H. et al.: Chest 1985, 88:226.
4. Derderian S.S. et al.: Chest 1985, 88:45.
5. Fetelius N. et al.: Ann. Rheum. Dis. 1986, 45:736.
6. Garwolińska H., Korzeniewska-Koseła M.: Śródmiąższowe włóknienie płuc u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia Polska 1998, 36:401.
7. Good J.T. et al.: Chest 1983, 84:714.
8. Hunninghake G.W., Fauci A.S.: Am. Rev. Respir. Dis. 1979, 119:471.
9. King T.E.: Connective tissue disease. [W:] Interstitial Lung Disease. red. Schwarz M.I., King T.E., wyd. B.C. Decker Inc. Hamilton, London 1998, 451.
10. Korzeniewska-Koseła M. i wsp.: Eur. J. Respir. Dis. 1999, 14 (supl. 30), 139s.
11. Korzeniewska-Koseła i wsp.: Nowa Medycyna 1998, 8, rok V, 6.
12. Lee-Chiong T.L.: Clin. Chest Med. 1998, 19:747.
13. Matthay R.A. et al.: Medicine (Baltimore) 1975, 54:397.
14. Minai O.A. et al.: Clin. Chest Med. 1998, 19:713.
15. Murin S. Et al.: Clin. Chest Med. 1998, 19:641.
16. Schwarz M.I.: The lung in polymyositis. Clin. Chest Med. 1998, 19:701.
17. Springmeyer S.C., Furst D.E.: Sem. Respir. Crit. Care Med. 1999, 20:83.
18. Stirling R.G., du Bois R.M.: Connective tissue disorders. Pulmonary manifestation of systemic conditions. [W:] Comprehensive Respiratory Medicine. red. Albert R.K., Spiro S.G., Jett J.R., wyd. Mosby 1999, 53.1.
19. Strange Ch.: Sem. Respir. Crit. Care Med. 1999, 20:91.
20. Tanoue L.T.: Clin. Chest Med. 1998, 19:667.
21. Todd N.W., Wise R.A.: Clin. Pulm. Med. 1996, 3:101.
22. Wells A.U. et al.: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1994, 150:462.
Postępy Nauk Medycznych 1/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych