Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2001, s. 32-35
Małgorzata Sobiecka, Jan Kuś
Proteinoza pęcherzyków płucnych
Pulmonary alveolar proteinosis
I Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jan Kuś
Streszczenie
Proteinoza pęcherzyków płucnych (PPP) należy do rzadkich chorób płuc o nieznanym pochodzeniu. Charakteryzuje się nagromadzeniem w pęcherzykach płucnych substancji zawierającej głównie fosfolipidy i barwiącej się dodatnio odczynnikiem PAS. W PPP hemostaza surfaktantu jest zaburzona, a modele zwierzęce choroby sugerują, że w jej patogenezę mogą być zaangażowane zaburzenia dotyczące czynnika GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor). Prezentacja kliniczna jak również przebieg schorzenia mogą być bardzo różnorodne. W większości przypadków mamy do czynienia z pierwotną PPP, rzadziej choroba rozwija się wtórnie do innych schorzeń czy pod wpływem inhalacji substancji chemicznych. Rokowanie jest na ogół dobre, często z samoistnymi remisjami. Jednak postępująca choroba może doprowadzić także do ciężkiej niewydolności oddechowej zagrażającej życiu. W takich przypadkach jedynie skuteczną metodę leczenia stanowi płukanie fizjologicznym roztworem soli całych płuc.
Summary
Pulmonary alveolar proteinosis (PAP) is a rare disorder of unknown origin characterized by alveolar fillings with periodic acid-Schiff (PAS)-positive material mainly consisting of phospholipids. Surfactant hemostasis is abnormal and animal experiments suggest that this may relate, in same instances at least, to defects in GM-CSF signalling. It has variable clinical presentation and course. Most cases are primary but occasionally the condition is secendary to other conditions or inhalation of chemicals. The prognosis is generally good, frequently with spontaneous remission. However, progressive disease can cause major respiratory dysfunction and can be life threatening. In this event, the only effective treatment is whole lung lavage.
Słowa kluczowe: proteinoza, pęcherzyki płucne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bewig B. i wsp.: Eur. Respir. J. 2000, 15, 350-357.
2. Brach B.B., Harrell J.H., Moser K.M.: Chest 1976,69:2, 224-227.
3. Claypool W.D., Rogers R.M., Matuschak G.M.: Chest 1984, 85:4, 550-558.
4. Danel C. i wsp.: Eur. Respir. J. 1990, 3, 950-951.
5. Godwin J.D., Müller N.L., Takasugi J.E.: Radiology 1988, 169, 609-613.
6. Kariman K., Kylstra J.A., Spock A.: Lung 1984, 162, 223-231.
7. Keller C.A. i wsp.: Chest 1995, 108, 277-280.
8. Lawrence S. i wsp: Chest 1998, 114, 1357-1362.
9. Lee Ki-Nam i wsp.: 1997, 111, 989-995.
10. Schwarz M.I.: B.C.Decker Inc., London 1998, 725-728.
11. Meleniewska-Maciszewska A.: Borgis Ltd, Warszawa 1997, 89-94.
12. Miller R.R. i wsp.: Am. Rev. Respir. Dis. 1984, 130, 312-315.
13. Milleron B.J. i wsp.: Am. Rev. Respir. Dis. 1991, 144, 1330-1332.
14. Nagasaka Y. i wsp.: Thorax 1996, 51, 769-770.
15. Pawlicka L.: Terapia 1998, 10, z.1, 19-24.
16. Ruben F.L., Talamo T.S: Am. J. Med. 1986, 80, 1187-1190.
17. Shah P.L. i wsp.: Thorax 2000, 55, 67-77.
18. Wang B.M. i wsp.: Chest 1997, 111, 460-466.
19. Wilson D.O., Rogers R.M.: Am. J. Med. 1987, 82, 1014-1016.
Postępy Nauk Medycznych 1/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych