Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2001, s. 47-52
Andrzej Kazimierczak
Postępowanie u kobiet w ciąży chorujących na astmę oskrzelową
The safety of asthma and allergy medications in women during pregnancy
I Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jan Kuś
Streszczenie
Astma oskrzelowa jest jedną z chorób komplikujących przebieg ciąży. Niekontrolowana lekowo astma oskrzelowa może stwarzać poważne zagrożenie dla matki i płodu. Ryzyko niekontrolowanej astmy wydaje się być większe niż ryzyko podawanych leków. Kobiety w ciąży chorujące na astmę muszą być leczone lekami przeciwzapalnymi – sterydy w inhalacji, cromony lub nedocromil. Mogą być podawane beta-2 agoniści krótko i długo działający i theophilina. Pacjentki otrzymujące wcześniej doustnie sterydy mogą otrzymywać stresowe dawki w czasie porodu i 24 godzin po porodzie. Leczenie astmy u kobiet ciężarnych stawia przed nami zadanie:
– utrzymanie możliwie normalnej funkcji płuc,
– adekwatnej kontroli objawów astmy,
– utrzymanie normalnej aktywności życiowej, włączają pokonanie wysiłku,
– zapobieganie ostrym zaostrzeniom astmy,
– unikanie ubocznych efektów podawanych leków w astmie.
Summary
Asthma in one of diseases complicating pregnancy. Uncontrolled asthma can produce serious maternal and fetal complications. The risks of uncontrolled asthma appear to be greater than risks of prescribed medications. Women with asthma during pregnancy should be treated with anti-inflammatory agens – inhaled steroids or and cromolyn/nedocromid. Short and long-acting beta-2 agonists and theophyllin can then be added. Patients receiving recent oral corticosteroids should receive stress dose steroid during labor and for 24-hours postpartum. The goal of asthma therapy in pregnant women arc
:– maintenance of as normal pulmonary function as possible,
– adequate control of symptoms,
– maintence of as normal activity levels including the ability to exercise,
– prevention of acute exacerbations of asthma,
– avoidance of adverse effects froma asthma medications.
Słowa kluczowe: ciąża, astma, astma oskrzelowa.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Allan T. Luskin: An overview of the recommendations of theWorking Group on Asthma and Pregnancy. J. Allergy Clin Immunol. 1999. 103, 2, p. 2, s350-s353.
2. Briggs G.G.et al.: Drugs in pregnancy and lactation. Baltimore Willians and Wilkins – 1990, 237-8, 520-1.
3. Greenberger P., Patterson R.: The out come of pregnancy complicated by severe asthma. Allergy Proc, 1988, 9, 539-543.
4. Interiano B., Guntupalli K.: Clinical aspects of asthma. Current Opinion in Pulmonary Medicine. 1996, 2, 60-65.
5. Labovitz E., Spector S.: Prenatal theophiline trnasfer in pregnant asthmatics. JAMA 1982, 247, 78.
6. Małolepszy J.: Choroby alergiczne i astma. Volumed, Wrocław 1996, 401-406
7. O´Byrne P., Thomson N.C.: Astma oskrzelowa – Vademecum - a-medica press, 1996 r.
8. Onnen I. et al.: Placental transfer of atropine at the end pregnancy. Eur.J. Clin. Pharmacol 1979, 15, 443-446.
9. Postępowanie w astmie oskrzelowej u kobiet ciężarnych. Stanowisko National Institutes of Health (USA). Med. Prakt. 1994, 19, 3, 221-230.
10. Ravenscraft S.A., Lupo V.R.: Asthma: management during pregnancy. Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine 1998, 19, 3, 221-230.
11. Schatz M. et al.: The safety of asthma and allergy medications during pregnancy J. Allergy Clin. Immunol. 1997, 100, 3, 301-306.
12. Schatz M.: Interrelationships between asthma and pregnancy: A literature review. J. Allergy. Clin. Immunolog. 1999, 103, 2 p2, 330-336.
13. Schatz M.: Asthma and pregnancy. Lancet 1999, 353, 9160, 1202-1204.
14. Tanone L.T. – „Pulmonary problems in pregnancy.” –Clin.Pulm.Medicine 1998, 5, 5, 83-92.
15. Weinberg S.T. et al.: Pregnancy and the lung. Am. Rev. Respir. Dis. 1980. 121, 559-581.
Postępy Nauk Medycznych 1/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych