Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2009, s. 55
Komentarz do prac
Oddawany do rąk czytelników nowy numer „Postępów Nauk Medycznych” poświęcony jest wybranym problemom nadciśnienia tętniczego.
Omówiono znaczenie kwasu moczowego jako czynnika rozwoju nadciśnienia tętniczego i powikłań w układzie sercowo-naczyniowym. Zagadnieniu temu poświęca się wiele uwagi w najnowszym piśmiennictwie światowym. Poruszono też ważny problem wpływu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy na upośledzenie funkcji poznawczych. Przytoczono wyniki badań, które wskazują, że leczenie hipotensyjne zmniejsza ryzyko rozwoju zmian otępiennych u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Omówiono niektóre problemy związane z diagnostyką i leczeniem pierwotnego hiperaldosteronizmu i guza chromochłonnego. Te dwie postacie nadciśnienia tętniczego wciąż znajdują się w centrum zainteresowania wielu ośrodków klinicznych.
Podkreślono znaczenie badań genetycznych, stanowiących istotny element diagnostyki guza chromochłonnego. Poruszono także, ważny z punktu widzenia klinicznego, problem markerów uszkodzenia nerek. Odnotowano potrzebę opracowania zestawu diagnostycznego, który umożliwi wykrycie uszkodzenia nerek przed klinicznie jawnym okresem choroby.
Przytoczono wiele faktów wskazujących na niekorzystny wpływ nadmiaru sodu w diecie – sprzyjający rozwojowi nadciśnienia i powikłań sercowo-naczyniowych. Wskazano na potrzebę ograniczenia spożycia soli kuchennej jako metody prewencji nadciśnienia tętniczego.
Omówiono miejsce inhibitorów konwertazy i sartanów w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego w perspektywie wyników badań HOPE, ONARGET i TRANSCEND.
Zwrócono uwagę na aktualny problem leczenia hipotensyjnego u chorych z nadciśnieniem tętniczym w bardzo podeszłym wieku w oparciu o wyniki badania HYVET.
Przedstawiono rys historyczny – będący próbą spojrzenia na badania o doniosłym znaczeniu dla postępu wiedzy o nadciśnieniu tętniczym.
Prof. Włodzimierz Januszewicz
Postępy Nauk Medycznych 1/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych