Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2009, s. 76
Wstęp
Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk specjalny zeszyt Postępów Nauk Medycznych, przygotowany przez zespół Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla uczczenia 100. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
W 1909 roku, w Warszawie, grupa lekarzy interesujących się chorobami układu trawienia utworzyła pierwsze na ziemiach polskich pod zaborami i pierwsze w Europie, a trzecie na świecie (po amerykańskim i japońskim) Towarzystwo Gastrologiczne. Towarzystwo funkcjonowało jako sekcja Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, ponieważ w tych czasach nie wolno było używać słowa „Polskie”. Pierwszym prezesem Towarzystwa został dr Mikołaj Reichman.
Historia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii była złożona, podobnie jak złożona była historia naszego państwa w pierwszej połowie XX. wieku. Nowopowstałe Towarzystwo działało aktywnie tylko do roku 1918. Lata 1919-1925 to przerwa w jego działalności. W 1926 roku nastapiło odrodzenie Towarzystwa, kiedy z Sekcji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego utworzono Polskie Towarzystwo Gastrologiczne (PTG). O dużej aktywności członków Towarzystwa w okresie miedzywojennym, nie tylko w kraju, ale i w skali międzynarodowej, świadczy udział delegacji PTG w założycielskim kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Gastroenterologicznego (OMGE), który odbył się w Brukseli w 1935 roku.
Druga wojna światowa i kilkanaście lat powojennych były okresem niesprzyjającym PTG. W latach 60. i 70. klinicyści i naukowcy pasjonujący się patofizjologią, diagnostyką i leczeniem chorób układu pokarmowego byli zrzeszeni w Sekcji Gastrologii Towarzystwa Internistów Polskich. Dopiero w 1977 roku po raz kolejny reaktywowano Polskie Towarzystwo Gastroenterologii (PTG-E), którego prezesem został prof. Kornel Gibiński.
Zespół Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii CMKP przez cały okres powojenny czynnie uczestniczył w aktywności naukowej i zawodowej środowiska gastroenterologicznego. Klinika w obecnym kształcie wywodzi się organizacyjnie i historycznie z pierwszego w powojennej Polsce Oddziału Gastrologicznego utworzonego w 1946 roku przez prof. Leona Plockera w Szpitalu ss Elżbietanek w Warszawie, przemianowanego później na Katedrę i Klinikę Gastroenterologii Studium Doskonalenia Lekarzy. Prof. L. Plocker kierował Kliniką Gastroenterologii do roku 1962. Kolejnymi kierownikami Kliniki byli profesorowie: Zygmunt Chojecki (1963-1965), Stefan Kubicki (1965-1968), Edward Rużyłło (lata 1969-1980) i Eugeniusz Butruk (1980-2007).
Prof. Edward Rużyłło, współtwórca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i jego pierwszy Dyrektor, stworzył w Klinice zespół, z którego wywodzi się wielu znaczących w kraju gastroenterologów. Sam Profesor i jego wychowankowie aktywnie działali w Sekcji Towarzystwa Internistów Polskich – zalążka obecnego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
W czasie kadencji prof. Eugeniusza Butruka nastąpił dynamiczny rozwój Kliniki. Unowocześnione zostały metody diagnostyki i terapii chorób układu trawienia i Klinika stała się ośrodkiem referencyjnym w wielu działach gastroenterologii. W tym okresie w Klinice doszło do niespotykanej w polskiej gastroenterologii integracji kliniki z diagnostyką i naukami podstawowymi. Dzięki staraniom prof. E. Butruka w Klinice istnieją działy endoskopii, ultrasonografii, patomorfologii i biologii molekularnej. Za największe osiągnięcie Profesora należy uznać powołanie do życia ogólnokrajowego Programu Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, w którym pierwszą i jedyną metodą jest kolonoskopia. Owocem tego faktu jest prestiżowa publikacja w „New England Journal of Medicine” w 2006 roku.
Od 2007 roku kierownikiem Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii CMKP i jednocześnie prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii jest prof. Jarosław Reguła.
Przez wszystkie lata istnienia Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii CMKP, kolejni kierownicy Kliniki i jej pracownicy aktywnie uczestniczyli w pracach Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii – byli członkami władz Towarzystwa, tworzyli i przewodzili sekcjom PTG-E, organizowali Kongresy i reprezentowali Towarzystwo w organizacjach międzynarodowych.
Rok 2009 jest rokiem jubileuszowym naszego Towarzystwa. Niniejszym zeszytem zespół Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii CMKP włącza się do obchodów 100. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Prof. dr hab. med. Jarosław Reguła
Prof. dr hab. med. Witold Bartnik
Prof. dr hab. med. Andrzej Habior
Postępy Nauk Medycznych 2/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych