Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2009, s. 626
Komentarz do prac
W kolejnym numerze „Postępów Nauk Medycznych” przedstawiamy prace nt. najbardziej istotnych zagadnień, którymi zajmują się lekarze pracujący w oddziałach intensywnej terapii. Zakażenia u chorych przebywających w tych oddziałach stanowią bezpośredni powód hospitalizacji (np. w przebiegu sepsy). W kolejnych pracach autorzy omawiają różne obrazy kliniczne zespołów chorobowych często wikłanych zakażeniami układu oddechowego, ale również sposoby monitorowania tych zakażeń, jak i propozycje ich leczenia.
Bardzo ciekawe aspekty porusza dr Ewa Miller w swojej pracy na temat monitorowania czynności surfaktantu w różnych jednostkach chorobowych. Szereg badań wskazuje, iż niezależnie od pierwotnej etiologii zaburzenia surfaktantu są jednym z czynników rozwoju zaburzeń funkcji płuc związanych z ostrym uszkodzeniem płuc. Praca ta zwraca uwagę na możliwości wykorzystania oceny czynności surfaktantu w monitorowaniu uszkodzeń układu oddechowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 8/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych