Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2007, s. 60
List otwarty członków Dolnośląskiego Oddziału PTAiIT zebranych na posiedzeniu w dniu 18.01.2007 r. we Wrocławiu
Do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii – prof. dr. hab. n. med. Leona Drobnika, Krajowego Konsultanta w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii – prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Kuszy
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie oceny oraz przedstawienie środowisku praktycznej interpretacji przepisów dotyczących wymagań jakim powinny odpowiadać oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w załączniku nr III.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia niesie za sobą konsekwencje organizacyjne, ekonomiczne i prawne. Wymagania szczegółowe dotyczące oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zawierają natomiast nowe przepisy budzące zastrzeżenia pod względem merytorycznym oraz co do możliwości ich praktycznej realizacji.
I tak załącznik III w punkcie 8/25 stwierdza, że stanowisko znieczulenia powinno być wyposażone w „monitor głębokości znieczulenia 1 na 2 stanowiska”. Zapis taki budzi poważne wątpliwości gdyż:
– nie ma metody monitorowania głębokości znieczulenia uznanej obecnie za standardową i obowiązującą w praktyce anestezjologicznej,
– wytyczne praktyki bezpiecznego znieczulenia opublikowane w piśmiennictwie nie wymagają instrumentalnej oceny głębokości znieczulenia jako standardu wyposażenia,
– koszty zastosowanych metod mogą być bardzo wysokie i nieuzasadnione w stosunku do efektywności, co uniemożliwi praktyczną realizację tego wymagania,
– dlaczego 1 aparat jest wymagany na 2 stanowiska?
Umieszczone w tym załączniku inne wymagania mogą budzić zastrzeżenia, jak na przykład:
– 8/19 „monitor zwiotczenia mięśniowego 1 na 2 stanowiska znieczulenia”,
– 8/24 na stanowisko znieczulenia „co najmniej 3 pompy strzykawkowe”.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2007