Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2010, s. 15-20
*Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz
Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. Część 3. Bogate źródła składników mineralnych i witamin
Nutritional knowledge of parents of preschool children from nowy sącz and the vicinity. part 3. rich sources of minerals and vitamins
Zakład Żywności i Żywienia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Kierownik Zakładu: dr hab. Wojciech Chalcarz, prof. nadzw. AWF
Summary
Introduction. Knowledge about rich sources of minerals and vitamins is indispensable for parents in composing diets for their children. Getting to know parents' knowledge in this field is especially important for people who work out nutrition education programmes.
Aim. The aim of this study was to assess knowledge of parents of preschool children from Nowy Sącz and the vicinity about rich sources of minerals and vitamins.
Material and methods. The questionnaires on rich sources of minerals and vitamins were filled in by parents of 121 six-year-old children who attended preschools in Nowy Sącz and the vicinity. Statistical analysis was carried out by means of the SPSS 12.0 PL for Windows computer programme. The studied population was divided according to children's gender.
Results. Children's gender had statistically significant influence on parents' answers to eleven questions. A higher percentage of the parents of boys answered correctly to as many as ten of those questions. Also to the remaining questions, statistically not significant, the parents of boys gave more correct answers.
Conclusions. Low level of nutritional knowledge of the studied parents shows the need to conduct the mass media campaign about rich food sources of minerals and vitamins which should help to increase nutritional value of the diets without supplementation.
WSTĘP
Jak zaznaczyliśmy w poprzednich pracach (1, 2), wiedza żywieniowa rodziców, ze względu na jej wpływ na zachowania rodziców związane z żywieniem ich dziecka, odgrywa podstawową rolę w utrzymaniu zdrowia dziecka i zabezpieczeniu go przed chorobami dietozależnymi. Zwyczaje żywieniowe ukształtowane w okresie dziecięcym mają decydujący wpływ na sposób żywienia w okresie dorosłym (3). Szczególnie wyraźne jest to w przypadku preferencji soli i słonych produktów (4), które znacznie wpływają na spożycie sodu i mogą zwiększać prawdopodobieństwo zachorowania na nadciśnienie tętnicze, czy też w przypadku zwyczaju spożywania owoców i warzyw w okresie dzieciństwa, skutkującego w wieku dorosłym wysokim spożyciem składników mineralnych i witamin.
Znaczenie składników mineralnych i witamin w rozwoju dziecka jest szczegółowo omówione (5). Jednak stosunkowo małą wagę przywiązuje się do spożywania nadmiaru tych składników pokarmowych, zarówno poprzez przyjmowanie suplementów witaminowych i mineralnych, jak i przez niekontrolowany wzrost ich zawartości we wszelkiego typu produktach spożywczych, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci. Dlatego konieczne jest bilansowanie diety pod względem zawartości składników mineralnych i witamin, które znajdują się w tradycyjnej żywności. O tym, że jest to możliwe świadczy stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego (6) obowiązujące jako wytyczna w sporcie, gdzie zapotrzebowanie na składniki mineralne i witaminy jest znacznie wyższe niż u dzieci. W tym celu konieczne jest poznanie wiedzy rodziców na temat bogatych źródeł podstawowych składników mineralnych i witamin.
Cel pracy
Celem pracy była ocena wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z Nowego Sącza i okolic na temat bogatych źródeł składników mineralnych i witamin.
MATERIAŁ I METODY
Ankietę dotyczącą bogatych źródeł składników mineralnych: wapnia i żelaza oraz witamin A, C i z grupy B wypełniło 121 rodziców sześcioletnich dzieci, w tym 64 dziewczynek i 57 chłopców, uczęszczających do przedszkoli w Nowym Sączu i okolicach.
Statystyczną analizę wyników przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego SPSS 12.0 PL for Windows. Przyjęto podział badanej populacji w zależności od płci dzieci. Analizowane zmienne jakościowe przedstawiono w tabelach kontyngencji. W celu określenia różnic istotnych pomiędzy cechami jakościowymi zastosowano test χ2 niezależności Pearsona. Jeśli odsetek populacji był mniejszy niż 20% w przynajmniej jednej z podgrup dla przynajmniej jednej odpowiedzi, stosowano test U Manna-Whitney'a. Za istotne uznano różnice na poziomie istotności p ≤ 0,05.
WYNIKI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-12-11
zaakceptowano do druku: 2009-12-17

Adres do korespondencji:
*Sylwia Merkiel
Zakład Żywności i Żywienia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
ul. Droga Dębińska 7, 61-555 Poznań
tel.: (61) 835-52-87
e-mail: sylwiamerkiel@awf.poznan.pl

Nowa Pediatria 1/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria