Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2010, s. 499-500
Komentarz do prac
Proponujemy Państwu drugi zeszyt przeglądowych artykułów dotyczący chorób neurologicznych, na które zapadają ludzie starzy. Część z nich jak SLA, zmiany zwyrodnieniowe układu kostnego czy mięśni pojawia się u ludzi w wieku podeszłym typowo, inne dlatego, że dotyczą tego właśnie okresu życia człowieka, charakteryzują się odmiennym przebiegiem. Artykuł o SLA pochodzący z wiodącego w Polsce ośrodka jakim jest Klinika Neurologii WUM dotyczy tej pierwszej grupy chorych w wieku podeszłym. Szczyt zachorowań na SLA obserwuje się bowiem u ludzi w wieku 65 lat, około 20% przypadków SLA rozpoczyna się powyżej 70. r.ż., a więc w dużej części również neurodegeneracyjną chorobą wieku podeszłego. Jak wiadomo, nie znamy przyczyny SLA, w wieku podeszłym badane ostatnio genetyczne czynniki ryzyka zachorowania, chociaż wskazują na wyjątkową wrażliwość komórek ruchowych na ekscytotoksyczność glutaminianu oraz zaburzenia transportu aksonalnego, funkcji mitochondriów i udział stresu oksydacyjnego, mają pewnie mniejsze znaczenie niż w wieku młodym. Wobec braku leczenia przyczynowego preferuje się obecnie model skoordynowanej opieki wielospecjalistycznej, której celem jest tylko, czy aż poprawa jakości życia i podtrzymywania niezależności pacjenta tak długo, jak to jest możliwe. Podobna sytuacja dotyczy także chorych na chorobę Alzheimera. W przypadku tej choroby także należącej do wieloczynnikowych schorzeń pierwotnie zwyrodnieniowych CUN również możemy chorym przede wszystkim zaoferować objawową pomoc w chorobie, w której to „opieka nad opiekunem” ma na celu ostatecznie pomóc samemu pacjentowi. Artykuł na ten temat jest rodzajem podsumowania pracy z prowadzonej przez autorki grupy wsparcia (Monika Mandecka i Małgorzata Florczak). W jej skład weszli opiekunowie pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Opisano różne style radzenia sobie ze stresem i ich wpływ na relacje z chorym. Zaproponowano schemat oswajania się z sytuacją pojawienia się i rozwoju choroby w rodzinie. Przedstawiony pilotażowy program grupy wsparcia dla opiekunów może być zalążkiem do upowszechnienia w innych ośrodkach takiego podejścia do pracy z opiekunem chorego. Z wiekiem także nieubłaganie dochodzi do patologicznych zmian w obrębie mięśni, co powoduje dolegliwości ruchowe i bólowe, będące częstą skargą naszych pacjentów.
Praca Biruty Kierdaszuk i Anny Kamińskiej (WUM) opisuje ten stan podkreślając, że systematyczne zmniejszanie się zarówno siły, jak i masy mięśni w starzeniu negatywnie wpływa na sprawność ruchową, tym bardziej że komórki mięśni szkieletowych nie posiadają zdolności do regeneracji. Dodatkowo też w starzeniu obserwuje się powolny ubytek motoneuronów, co w obrazie morfologicznym mięśnia szkieletowego daje obraz przewlekłego odnerwienia. Ponadto osoby starsze są także bardziej narażone na toksyczny wpływ leków, między innymi statyn. Niewiele możemy naszym chorym zaproponować poza trudną dla wielu metodą prewencji jaką jest motywowanie starszych osób do regularnego treningu fizycznego obok oczywiście pewnej pomocy farmakologicznej. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń o umiarkowanym nasileniu może znacząco poprawić komfort życia. Natomiast pierwotne choroby mięśni rzadko typowo pojawiają się w starzeniu – a do nich należy zaliczyć wtrętowe zapalenie mięśni.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 6/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych