Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2010, s. 585
Wstęp
Szanowni Państwo!
Bieżący numer „Postępów Nauk Medycznych” zawiera szeroki wachlarz tematów, od dyscyplin związanych z chorobami wewnętrznymi z kardiologią inwazyjną włącznie, neurologią, położnictwem i ginekologią, chirurgią ogólną i naczyniową po patomorfologię i psychiatrię. Autorami tych w dużej części oryginalnych doniesień są przedstawiciele zespołów działających od lat na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
Szpital ten w bieżącym 2010 roku obchodzi 50-lecie swojego istnienia.
Stanowi on unikalną jednostkę nie tylko pod względem wyjątkowo obszernego profilu oferowanych usług medycznych, ale również niespotykanie szerokiej bazy dydaktyczno-naukowej wielu warszawskich uczelni i instytutów. Na terenie Szpitala Bielańskiego działają kliniki i oddziały kliniczne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), Polskiej Akademii Nauk (PAN), Instytutu Psycho-Neurologii (IPN) oraz Akademii Wychowania Fizycznego (AWF).
Zakres oferowanych przez Szpital Bielański usług medycznych obejmuje m.in. patologię noworodka, pediatrię, chirurgię dziecięcą, większość specjalistycznych działów chorób wewnętrznych z kardiologią inwazyjną, stacją dializ i zakładami izotopów, pełen profil dyscyplin zabiegowych łącznie z medycyną ratunkową i intensywną terapią, chirurgią ogólną, urazową i naczyniową, neurochirurgią, urologią, laryngologią, położnictwem i ginekologią oraz neurologią i rehabilitacją, psychiatrią a także patomorfologią. Każda z jednostek prowadzi również opiekę ambulatoryjną na bazie poradni przyszpitalnej. Standard oferowanych usług medycznych spełnia wszystkie kryteria europejskie, łącznie z warunkami szpitalnymi pacjentów, dostępnością do wysokiej jakości badań laboratoryjnych i obrazowych.
W wydanym z okazji jubileuszu 50-ciu lat działalności Szpitala numerze „Postępów Nauk Medycznych” znalazły się m.in. doniesienia podsumowujące osiągnięcia poszczególnych zespołów w zakresie wysokospecjalistycznych procedur jakimi są operacje miażdżycowych zwężeń tętnic szyjnych czy biopsje nerki.
Warto również polecić uwadze Czytelników doniesienia dotyczące problemów ogólnospołecznych, jakimi są obecnie otyłość, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, niedobory hormonalne w starzejącej się populacji oraz konsekwencje choroby niedokrwiennej serca.
Pragniemy ten numer „Postępów Nauk Medycznych” zadedykować osobom, które przez okres 50 lat swoją pracą, w często trudnym dla służby zdrowia okresie, przyczyniły się do rozwoju Szpitala Bielańskiego, prowadziły w nim prace badawcze istotne dla rozwoju medycyny, a także kształciły i wychowywały kolejne pokolenia lekarzy i pielęgniarek.
prof. Ryszard Gellert, prof. Wojciech Zgliczyński
Postępy Nauk Medycznych 8/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 8/2010: