Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2010, s. 649-651
*Agnieszka Powała1, *Przemysław Wiśliński2
Rak pochewkowy krtani – opis przypadku
Carcinoma cuniculatum of the larynx – case report
1Zakład Patomorfologii Szpitala Bielańskiego
Kierownik Zakładu: dr med. Krzysztof Bardadin
2Oddział Otolaryngologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Ordynator Oddziału: dr med. Jan Bardadin
Streszczenie
Rak krtani jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w obrębie głowy i szyi. Ponad 95% wszystkich nowotworów krtani stanowi rak płaskonabłonkowy. Inne postacie raka oraz nowotwory nienabłonkowe występują bardzo rzadko. Niestety, przebieg kliniczny raka płaskonabłonkowego jest nieprzewidywalny, stąd stałe poszukiwania nowych czynników prognostycznych. Rak pochewkowy ( carcinoma cuniculatum) jest wysokozróżnicowaną odmianą raka płaskonabłonkowego i niezwykle rzadko występuje w obrębie głowy i szyi. Dotychczas w literaturze ukazały się tylko dwa opisy przypadków tego typu raka w obrębie krtani. Autorzy przedstawiają przypadek mężczyzny z rakiem pochewkowym krtani oraz omawiają histopatologię tego nowotworu.
Summary
Laryngeal cancer is the most common neoplasm of the head and neck region. Squamous cell cancer (SCC) accounts for more than 95% of all cases of laryngeal cancer. Carcinoma cuniculatum is a well-differentiated, low-grade form of SCC, and it is extremely rare in the head and neck region. To our knowledge, only two cases of carcinoma cuniculatum of the larynx have been described in the literature so far. We describe the case of 76-years old man with ca cuniculatum of the larynx, in whom a total laryngectomy was performed. Histopathology of this rare neoplasm is also briefly discussed.
Wstęp
Rak krtani jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w obrębie głowy i szyi. W 2003 roku w Polsce odnotowano 2516 nowych zachorowań, co stanowi 2,1% wszystkich nowotworów złośliwych (1). Ponad 95% wszystkich nowotworów krtani stanowi rak płaskonabłonkowy.
W obrębie głośni zwykle stwierdza się raki wysoko- lub średniozróżnicowane (G1-G2), zaś w górnym piętrze krtani częściej niż w głośni występują raki o niskim stopniu zróżnicowania (G3). Rzadką formą raka płaskonabłonkowego jest jego postać brodawczakowata ( carcinoma verrucosum), która wiąże się z mniejszym ryzykiem wznowy miejscowej i regionalnej (2). Inne postacie raka oraz nowotwory nienabłonkowe występują bardzo rzadko. Rak pochewkowy ( carcinoma cuniculatum) jest wysokozróżnicowaną odmianą raka płaskonabłonkowego o stosunkowo łagodnym przebiegu z małą tendencją do dawania przerzutów i niezwykle rzadko występuje w obrębie głowy i szyi. Dotychczas w literaturze ukazały się tylko dwa opisy przypadków raka pochewkowego krtani (10).
Opis przypadku
Mężczyzna lat 76, wieloletni palacz papierosów, przyjęty po raz pierwszy do oddziału laryngologii w czerwcu 2009 roku z powodu chrypki trwającej od około 3 miesięcy. W wywiadzie chorobowym stan po udarze niedokrwiennym mózgu przed dwunastoma laty z przetrwałym niedowładem połowiczym. Wywiad rodzinny nie do ustalenia. Wykonano laryngoskopię bezpośrednią, stwierdzając trzy ogniska pokryte hiperkeratotyczną błoną śluzową w okolicy podgłośniowej, na fałdzie głosowym lewym oraz fałdzie nalewkowo-nagłośniowym prawym. Badanie histopatologiczne pobranych wycinków z okolicy podgłośniowej i struny głosowej wykazały: „masy rogowe z drobnymi strzępkami nabłonka paraepidermalnego bez cech cytologicznej dysplazji/atypii”, natomiast w wycinkach z fałdu nalewkowo-nagłośniowego: „brodawczakowaty i akantotyczny rozrost nabłonka z cechami hiperkeratozy. Brak cech cytologicznej dysplazji/atypii. W żadnym z wycinków utkania nowotworowego nie obserwowano”.
Pacjent przyjęty ponownie do oddziału we wrześniu tego samego roku z powodu nasilającej się chrypki i trudności w połykaniu. W laryngoskopii bezpośredniej stwierdzono naciek prawego fałdu rzekomego, pozostałe okolice krtani bez zmian rozrostowych, pokryte nabłonkiem z cechami rogowacenia. Ze względu na znaczne zwężenie drogi oddechowej w czasie tego samego zabiegu wykonano tracheotomię. Badanie histopatologiczne pobranych wycinków wykazało obecność „raka płaskonabłonkowego nierogowaciejącego G2, w podścielisku ogniskowo duży naciek zapalny, cechy epidermizacji i ogniskowo nadmierne nieprawidłowe rogowacenie (parakeratoza)”. W wykonanym badaniu ultrasonograficznym szyi nie stwierdzono patologicznych węzłów chłonnych. Zaawansowanie kliniczne guza oceniono na T3N0M0.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Jassem J, Kawecki A: Nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi. [W:] Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Polska Unia Onkologii 2009.
2. McCaffrey TV, Witte M, Ferguson MT: Verrucous carcinoma of the larynx. Ann Otol Rhinol Laryngol 1998; 107 (5 Pt 1): 391-5.
3. Delahaye JF, Janser JC, Rodier JF: Cuniculatum carcinoma. 6 cases and review of the literature [article in French]. B J Chir (Paris) 1994; 131 (2): 73-8.
4. Huang AH et al.: Truths and myths about radiotherapy for verrucous carcinoma of larynx. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009; 73 (4): 1110-5.
5. Aird I, Johnson HD, Lennox B, Stansfeld AG: Epithelioma cuniculatum: a variety of squamous carcinoma peculiar to the foot. Br J Surg 1954; 42: 245-50.
6. Burkhardt A: Verrucous carcinoma and carcinoma cuniculatum – forms of squamous carcinoma? Hautarzt 1986; 37: 373-383.
7. Allon D, Kaplan I, Manor R, Calderon S: Carcinoma cuniculatum of the jaw: a rare variant of oral carcinoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Radiod Endod 2002; 94: 601-10.
8. Kruse AL, Graetz KW: Carcinoma cuniculatum: a rare entity in the oral cavity. J Craniofac Surg 2009 Jul; 20 (4): 1270-2.
9. De Petris G, Lewin M, Shoji T: Carcinoma cuniculatum of the esophagus. Ann Diagn Pathol 2005; 9: 134-8.
10. Puxeddu R, Cocco D, Parodo G et al.: Carcinoma cuniculatum of the larynx: a rare clinic pathological entity. CJO 10 Oct 2007. (journals.cambridge.org/abstract_S0022215107000163).
otrzymano: 2010-06-18
zaakceptowano do druku: 2010-07-20

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Powała, Przemysław Wiśliński
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel.: (22) 569-02-89
e-mail: apowala@poczta.onet.pl, pwislinski@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 8/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 8/2010: