Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2010, s. 123-124
Reaktywacja Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
W dniu 28 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Fitoterapii PTL. Organizatorem spotkania była Grupa Inicjatywna, która w porozumieniu z prezesem PTL – prof. dr hab. Jerzym Woy-Wojciechowskim – podjęła się reaktywacji działalności tejże Sekcji. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków odbyło się w dotychczasowej siedzibie Sekcji, w Poznaniu przy ul. Libelta 27. Po słowach powitania i podziękowania za przybycie, przewodniczący Grupy Inicjatywnej Członków Sekcji Fitoterapii PTL wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia – dr Jerzy Jambor przypomniał skład osobowy poprzedniego zarządu (wybrany 19 maja 2006 r.), w tym prezesa Sekcji w osobie doc. P.M. Mrozikiewicza, dwóch zastępców: dra Jerzego Jambora i dra Stanisława Hana, skarbnika – dr Alinę Mścisz i sekretarza dr Annę Krajewską-Patan. W skład ustępującej Komisji Rewizyjnej wchodzili natomiast prof. Bogdan Kędzia jako przewodniczący oraz dwóch członków – prof. Irena Matławska i prof. Wojciech Kasprzak. Z uwagi na ograniczoną aktywność Sekcji w tym okresie, praktycznie ograniczoną do pojedynczych zebrań Zarządu, z racji wygaśnięcia kadencji, zaistniała pilna potrzeba reaktywacji Sekcji Fitoterapii. W dalszej części zebrania w głosowaniu jawnym wyłoniono Prezydium Zgromadzenia, w tym na przewodniczącego wybrano jednogłośnie dr J. Jambora, na sekretarza – dr T. Waligórę. Na wniosek przewodniczącego tegoż Prezydium na członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano dr med. Tadeusza Grochowinę i dr farm. Małgorzatę Horoszkiewicz-Hassan, na członków Komisji Wyborczej – lek. med. Jadwigę Panek-Lenartowicz i mgr farm. Elżbietę Hołderną-Kędzia, a do Komisji Uchwał i Wniosków również 2 osoby, tj. prof. Wiktora Stelmacha oraz mgr biologii Małgorzatę Górską-Pauksztę.
Następnie przyjęto większością głosów zaproponowany i odczytany przez Przewodniczącego Prezydium Zgromadzenia porządek i regulamin obrad. W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Prezydium dr J. Jambor przedstawił historyczne przesłanki rozwoju idei fitoterapii, sięgając do tradycji Sejmików Zielarskich zapoczątkowanych przez orędowników zielarstwa, w tym głównie prof. Jana Hasika, prof. Jerzego Lutomskiego i prof. Jerzego Alkiewicza. Pomysł stworzenia przez nich organizacji, jako jednej z Sekcji PTL, pozwolił na uporządkowanie sytuacji prawnej lekarzy – fitoterapeutów, w odróżnieniu od działających w kraju licznych pseudo-lekarzy. Sekcja Fitoterapi PTL skupiająca w swym gronie wybitne autorytety zielarstwa stanęła odtąd na straży rozwoju fitoterapii opartej na dowodach naukowych (tzw. racjonalnej fitoterapii) i jej krzewienia w środowiskach medycznych. Odejście niektórych wspomnianych wcześniej działaczy sprawiło, że działalność Sekcji Fitoterapii podupadła, dlatego też pamiętając o ich dorobku należy ją reaktywować i przywrócić jej dawny blask. Prezes J. Jambor przekazał ponadto informację w sprawie organizacji Jubileuszowego Sejmiku Zielarskiego, w dniach 11-12 czerwca 2010 r. w Żerkowie, przy współudziale Sekcji Fitoterapii.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii