Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2010, s. 123-124
Reaktywacja Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
W dniu 28 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Fitoterapii PTL. Organizatorem spotkania była Grupa Inicjatywna, która w porozumieniu z prezesem PTL – prof. dr hab. Jerzym Woy-Wojciechowskim – podjęła się reaktywacji działalności tejże Sekcji. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków odbyło się w dotychczasowej siedzibie Sekcji, w Poznaniu przy ul. Libelta 27. Po słowach powitania i podziękowania za przybycie, przewodniczący Grupy Inicjatywnej Członków Sekcji Fitoterapii PTL wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia – dr Jerzy Jambor przypomniał skład osobowy poprzedniego zarządu (wybrany 19 maja 2006 r.), w tym prezesa Sekcji w osobie doc. P.M. Mrozikiewicza, dwóch zastępców: dra Jerzego Jambora i dra Stanisława Hana, skarbnika – dr Alinę Mścisz i sekretarza dr Annę Krajewską-Patan. W skład ustępującej Komisji Rewizyjnej wchodzili natomiast prof. Bogdan Kędzia jako przewodniczący oraz dwóch członków – prof. Irena Matławska i prof. Wojciech Kasprzak. Z uwagi na ograniczoną aktywność Sekcji w tym okresie, praktycznie ograniczoną do pojedynczych zebrań Zarządu, z racji wygaśnięcia kadencji, zaistniała pilna potrzeba reaktywacji Sekcji Fitoterapii. W dalszej części zebrania w głosowaniu jawnym wyłoniono Prezydium Zgromadzenia, w tym na przewodniczącego wybrano jednogłośnie dr J. Jambora, na sekretarza – dr T. Waligórę. Na wniosek przewodniczącego tegoż Prezydium na członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano dr med. Tadeusza Grochowinę i dr farm. Małgorzatę Horoszkiewicz-Hassan, na członków Komisji Wyborczej – lek. med. Jadwigę Panek-Lenartowicz i mgr farm. Elżbietę Hołderną-Kędzia, a do Komisji Uchwał i Wniosków również 2 osoby, tj. prof. Wiktora Stelmacha oraz mgr biologii Małgorzatę Górską-Pauksztę.
Następnie przyjęto większością głosów zaproponowany i odczytany przez Przewodniczącego Prezydium Zgromadzenia porządek i regulamin obrad. W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Prezydium dr J. Jambor przedstawił historyczne przesłanki rozwoju idei fitoterapii, sięgając do tradycji Sejmików Zielarskich zapoczątkowanych przez orędowników zielarstwa, w tym głównie prof. Jana Hasika, prof. Jerzego Lutomskiego i prof. Jerzego Alkiewicza. Pomysł stworzenia przez nich organizacji, jako jednej z Sekcji PTL, pozwolił na uporządkowanie sytuacji prawnej lekarzy – fitoterapeutów, w odróżnieniu od działających w kraju licznych pseudo-lekarzy. Sekcja Fitoterapi PTL skupiająca w swym gronie wybitne autorytety zielarstwa stanęła odtąd na straży rozwoju fitoterapii opartej na dowodach naukowych (tzw. racjonalnej fitoterapii) i jej krzewienia w środowiskach medycznych. Odejście niektórych wspomnianych wcześniej działaczy sprawiło, że działalność Sekcji Fitoterapii podupadła, dlatego też pamiętając o ich dorobku należy ją reaktywować i przywrócić jej dawny blask. Prezes J. Jambor przekazał ponadto informację w sprawie organizacji Jubileuszowego Sejmiku Zielarskiego, w dniach 11-12 czerwca 2010 r. w Żerkowie, przy współudziale Sekcji Fitoterapii.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii