Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2010, s. 125
Jubileuszowy Sejmik Zielarski z okazji osiemdziesięciolecia Polskiego Komitetu Zielarskiego w Żerkowie, 11-12 czerwca 2010 r.
Polski Komitet Zielarski przy współudziale Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zorganizował w dniach 11-12 czerwca br. Jubileuszowy Sejmik Zielarski. Konferencja zatytułowana Quo vadis phytopharmaka? ” odbyła się z okazji osiemdziesięciolecia powstania Polskiego Komitetu Zielarskiego. Patronat nad Jubileuszowym Sejmikiem Zielarskim objął Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dr Grzegorz Cessak. Patronat medialny sprawowany był przez Czasopismo Aptekarskie, Przemysł Farmaceutyczny oraz Postępy Fitoterapii. Sejmik Zielarski odbył się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie k/Jarocina.
Jak przystało na jubileusz bardzo uroczystym i wzruszającym momentem było odznaczenie osób zasłużonych dla rozwoju polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa. Wśród odznaczonych byli: prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, orędownik utworzenia Sekcji Fitoterapii PTL oraz mgr Krzysztof Nowak – dyrektor Zakładu Zielarskiego „KAWON”, kontynuator dobrych tradycji związanych z ziołami i ziołolecznictwem. Jubileuszowy Sejmik Zielarski był również okazją, by podziękować i wyróżnić osoby współpracujące z Polskim Komitetem Zielarskim i promujące polskie zielarstwo: dr hab. Anitę Magowską – kierownika Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, mgr Ewę Kostołowską – dyrektora Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie oraz mgra Wiktora Szukiela – redaktora naczelnego Czasopisma Aptekarskiego, zawsze obecnego tam, gdzie dzieją się ważne dla polskiego zielarstwa sprawy, wieloletniego przyjaciela PKZ.
Głównym celem konferencji była aktualizacja wiedzy na temat kierunków rozwoju fitoterapii, przetwórstwa zielarskiego, uprawy ziół oraz przede wszystkim integracja środowiska naukowo i profesjonalnie związanego z zielarstwem. Dzięki wspaniałym wykładowcom i wybitnym specjalistom pracującym na rzecz zielarstwa cel został osiągnięty. Wysłuchaliśmy dwudziestu wykładów, które prowadzili eksperci z Polski i Niemiec.
Inauguracyjny wykład wygłosiła dr hab. Anita Magowska, która przedstawiając historię rozwoju polskiego zielarstwa chciała odpowiedzieć na pytanie: Zioła świetlana przyszłość Polski?
Na program Jubileuszowego Sejmiku Zielarskiego złożyło się pięć tematycznych sesji. W pierwszym dniu zaprezentowano aktualności związane z uprawą ziół i przetwórstwem zielarskim, omówiono rynki surowców i produktów zielarskich oraz przedstawiono stan badań i rozwój w zielarstwie i ziołolecznictwie. Ostatnia sesja tego dnia dotyczyła ciekawego zagadnienia jakim jest ziołolecznictwo na świecie – etnobotaniki.
Piąta sesja, która odbyła się w drugim dniu Sejmiku dotyczyła możliwości i ograniczeń w rozwoju zielarstwa i ziołolecznictwa w Polsce.
Podczas Jubileuszowego Sejmiku Zielarskiego trwała sesja posterowa, na której zaprezentowano 42 prace z wielu ośrodków akademickich, instytutów i jednostek badawczych. Przedstawiały one zakres i stan prowadzonych badań dotyczących różnych aspektów zielarstwa i ziołolecznictwa.
Oficjalną część Jubileuszowego Sejmiku Zielarskiego zakończyła dyskusja nad aktualną sytuacją w polskim zielarstwie i ziołolecznictwie oraz nad najważniejszymi problemami polskich producentów surowców i przetworów zielarskich.
Zainteresowani goście mogli zwiedzić okoliczne zakłady zielarskie – Phytopharm Klęka S.A. oraz Martin Bauer Polska Sp. z o.o. w Witaszycach.
Na zakończenie spotkania uczestnicy Jubileuszowego Sejmiku Zielarskiego pojechali do Śmiełowa, gdzie w Muzeum im. Adama Mickiewicza odbyło się otwarcie wystawy malarstwa i grafiki Adama Półtoraka pt. Rośliny lecznicze w „Panu Tadeuszu” oraz wystawy ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia. Spacerując po otaczającym muzeum parku można było zajrzeć do Ogródka Zosi.
Jubileuszowy Sejmik Zielarski był okazją do spotkania przedstawicieli całego środowiska zielarskiego, sprzyjał refleksjom i wspomnieniom. Wszystkim uczestnikom organizatorzy serdecznie dziękują za spędzony czas, mając nadzieję, że pobyt na pięknej Ziemi Żerkowskiej pozostawi miłe wspomnienia.
mgr Małgorzata Górska-Paukszta
Postępy Fitoterapii 2/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii