Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2010, s. 176
Z życia Sekcji Fitoterapii PTL
W dniu 5 października 2010 r. odbyło się spotkanie Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL, na którym powołana została Rada Naukowa Sekcji w składzie:
1. Dr Waldemar Buchwald z Zakładu Hodowli i Agrotechniki Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
2. Prof. dr hab. Bogusław Czerny z Zakładu Farmakologii Ogólnej i Farmakodynamiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
3. Dr Małgorzata Horoszkiewicz Hassan z Działu Informacji Naukowej firmy Europlant Phytopharm Sp. z o.o. w Klęce,
4. Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko z Katedry Farmakognozji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
5. Prof. dr Wojciech Kasprzak z Wojewódzkiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
6. Doc. dr hab. Przemysław Mikołajczak z Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
7. Prof. dr hab. Jan Niedworok z Katedry Farmakologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
8. Prof. dr hab. Zenon Węglarz z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
9. Prof. dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
Wybór przewodniczącego dokonany zostanie na pierwszym posiedzeniu nowowybranej Rady Naukowej Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii