Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2010, s. 176
Z życia Sekcji Fitoterapii PTL
W dniu 5 października 2010 r. odbyło się spotkanie Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL, na którym powołana została Rada Naukowa Sekcji w składzie:
1. Dr Waldemar Buchwald z Zakładu Hodowli i Agrotechniki Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
2. Prof. dr hab. Bogusław Czerny z Zakładu Farmakologii Ogólnej i Farmakodynamiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
3. Dr Małgorzata Horoszkiewicz Hassan z Działu Informacji Naukowej firmy Europlant Phytopharm Sp. z o.o. w Klęce,
4. Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko z Katedry Farmakognozji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
5. Prof. dr Wojciech Kasprzak z Wojewódzkiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
6. Doc. dr hab. Przemysław Mikołajczak z Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
7. Prof. dr hab. Jan Niedworok z Katedry Farmakologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
8. Prof. dr hab. Zenon Węglarz z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
9. Prof. dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
Wybór przewodniczącego dokonany zostanie na pierwszym posiedzeniu nowowybranej Rady Naukowej Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Ponadto na posiedzeniu nakreślono zagadnienia, którymi powinien zająć się w pierwszej kolejności w roku bieżącym i nadchodzącym roku 2011 Zarząd Sekcji Fitoterapii PTL.
1. Wprowadzeniem ponownie w życie zasad działania Sekcji Fitoterapii wypracowanych przez Zarząd w okresie, kiedy kierowali nim Profesor Hasik oraz Profesor Jerzy Alkiewicz,
2. Kontynuacją starań o wprowadzenie fitoterapii do programu studiów medycznych dla studentów medycyny i farmacji,
3. Kontynuacją starań związanych z wprowadzeniem dla lekarzy certyfikatów umiejętności z zakresu fitoterapii,
4. Organizacją szkoleń podyplomowych z zakresu fitoterapii dla lekarzy i farmaceutów,
5. Stworzeniem zespołu ekspertów, złożonego głównie z lekarzy praktyków, którego zadaniem będzie fachowa ocena leków roślinnych i suplementów diety zawierających składniki roślinne, obecnych na polskim rynku,
6. Wprowadzeniem reprezentanta Polski do ESCOP-u,
7. Współpracą z Uniwersytetami Medycznymi, organizacjami zrzeszającymi lekarzy i farmaceutów, redakcjami czasopism medycznych, mającą na celu uznanie przez środowiska medyczne racjonalnej fitoterapii (tj. fitoterapii opartej na dowodach naukowych) jako jednego z działów farmakoterapii,
8. Kreowaniem poglądów dotyczących racjonalnej fitoterapii, przez aktywną współpracę z mediami,
9. Inicjowaniem badań naukowych mających na celu poszukiwanie nowych roślinnych produktów leczniczych oraz weryfikację istniejących obecnie na rynku farmaceutycznym,
10. Przygotowaniem projektu nowego statutu, który uwzględniałby realne możliwości i potrzeby Sekcji Fitoterapii.
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Postępy Fitoterapii 3/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii