Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2010, s. 124-127
*Paweł Łaguna1, Maciej Trzaska2
Charakterystyka i podział rekombinowanych preparatów krzepnięcia zarejestrowanych w Polsce w leczeniu hemofilii A i B z uwzględnieniem nowej klasy czynnika uzyskiwanego z komórek ludzkich
Characteristics and generation of recombinant factor concentrates in the treatment of haemophilia A and B registered type of clotting factor derived from human cells
1Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
2Octapharma AG S.A. Przedstawicielstwo w Polsce
Summary
Developments in haemophilia treatment during last 30 years are an example of spectacular medical success. The introduction of new drugs in clinical practice and treatment of children, as well as regular prophylaxis, has made a significant improvement in patients quality of life. Progress has been observed not only in methods of treatment but also in factor concentrates. Lyophilised plazma-derived factors were followed by recombinant factors. New generations of these recombinant factors differed amongst themselves by amounts of plasma content. As a result, virological safety of rFVIII concentrates in replacement therapy in haemophilia. A patients has greatly improved and the risk of blood-borne pathogen transmission in these patients has virtually been abolished. Currently clinical studies are being performed on a new generation of recombinant products fully derived from human cells. This article reviews characteristics of different generations of recombinant factors VIII and IX registered in Poland.
WSTĘP
Wzrastająca ilość zakażeń wirusem HIV, która pod koniec lat 70. i na początku lat 80. dotknęła populację pacjentów z hemofilią, stała się impulsem do rozpoczęcia prac nad opracowaniem rekombinowanych czynników krzepnięcia (1, 2). Zakażenia wirusem HIV w tej grupie chorych były efektem stosowania głównie nisko oczyszczonych, osoczopochodnych czynników krzepnięcia, a także braku rutynowych testów wykrywających obecność wirusa HIV i innych patogenów mogących przenosić się przez krew i jej składniki (3).
W 1984 roku udało się po raz pierwszy sklonować gen kodujący białko czynnika VIII (4) i wprowadzić go do komórek jajowych chomika chińskiego (CHO – Chinese hamster ovary), co dało początek działaniom zmierzającym do produkcji rekombinowanych czynników krzepnięcia. Powtarzalny proces namnażania komórek odbywa się w bioreaktorach w kontrolowanych warunkach fizyko-chemicznych. Podział czynników rekombinowanych stosowanych w leczeniu hemofilii A i B na poszczególne klasy związany jest z technologią ich wytwarzania i uwzględnia stopień zawartości składników osoczopochodnych lub zwierzęcych. Wspólnym mianownikiem dotychczas zarejestrowanych w Polsce czynników rekombinowanych jest wykorzystanie do ich produkcji komórek zwierzęcych (jajniki i komórki nerki chomika).
Rekombinowane czynniki krzepnięcia I generacji
Preparaty te zostały wprowadzone do praktyki klinicznej w późnych latach 80. Przykładem takiego czynnika zarejestrowanego w Polsce jest Recombinate. Do jego wytwarzania używane są albuminy zarówno zwierzęce (proces hodowli komórkowej w bioreaktorze), jak i ludzkie (jako stabilizator gotowego leku). W biotechnologicznym procesie produkcji staranna selekcja zwierząt oraz rygorystyczne zasady oczyszczania ograniczają do minimum ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych (5, 6). Albumina ludzka uzyskiwana jest z osocza ludzkiego metodą frakcjonowania Cohna. Proces produkcji tego czynnika zapewnia bezpieczeństwo chorym, o czym świadczy fakt, iż do tej pory nie jest znany ani jeden przypadek przeniesienia wirusa HIV, HBV i HCV tą drogą (7).
Tabela 1. Porównanie generacji czynników rekombinowanych.
GeneracjaProduktLinia komórkowaProdukowane białkoOsoczowe lub zwierzęce składniki wykorzystywane do hodowli komórekStabilizatorTechnologia oczyszczania i inaktywacji wirusówZarejestrowane w Polsce wskazania do stosowania
I generacjaRecombinate (12)CHOCzynnik VIIITakAlbumina ludzkaChromatografia immunoabsorbcyjna; Nanofiltracja; Chromatografia jonowymienna (kationowa i anionowa)Leczenie i profilaktyka krwawień u chorych na ­hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika VIII)
II generacjaKogenate (13)BHKCzynnik VIIITakSacharoza, Polisorbat 80Chromatografia immunoabsorbcyjna; Nanofiltracja; Chromatografia jonowymienna (kationowa i anionowa); Metoda solvent/detergentLeczenie i profilaktyka krwawień u chorych na ­hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika VIII)
III generacjaAdvate (14)CHOCzynnik VIIINieMannitol, Polisorbat 80Chromatografia immunoabsorbcyjna; Nanofiltracja; Chromatografia jonowymienna (kationowa i anionowa)Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z ­hemofilią A (wrodzony niedobór czynnika VIII)
Refacto AF (15)CHOCzynnik VIII pozbawiony domeny BNieSacharoza, Polisorbat 80Chromatografia jonowymienna; Metoda solvent/detergent; Chromatografia immunoabsorbcyjna z wykorzystaniem syntetycznego ligandu; NanofiltracjaLeczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z ­hemofilią A (wrodzony niedobór czynnika VIII)
BeneFIX (16)CHOCzynnik IXNieSacharoza, Polisorbat 80Chromatografia jonowymienna; Metoda solvent/detergent; NanofiltracjaLeczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofilią B (wrodzony niedobór czynnika IX)
 

Wskazania w trakcie badań

IV generacjaHuman-cl rhFVIII (19)HEK 293FCzynnik VIII pozbawiony domeny BNieMetoda solvent/detergent; Nanofiltracja (Planova 20)Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią A (wrodzony niedobór czynnika VIII). Profilaktyka krwawień po zabiegach chirurgicznych
Rekombinowane czynniki krzepnięcia II generacji
Proces produkcji tej grupy czynników zbliżony jest do metody uzyskania czynników I generacji. W stosunku do niej wyeliminowano zawartość albuminy ludzkiej w gotowym produkcie. Albumina ludzka została zastąpiona sacharozą, co wpływa na podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego gotowego leku (8). Przykładem tej klasy czynnika krzepnięcia zarejestrowanego w Polsce jest Kogenate.
Rekombinowane czynniki krzepnięcia III generacji
W porównaniu do poprzedniej klasy czynników, po raz kolejny poprawiono margines bezpieczeństwa przed potencjalnymi zakażeniami patogenami. Z całego etapu przygotowania, produkcji i formulacji czynnika wyeliminowano dodatek jakichkolwiek komponentów osoczopochodnych zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych (9, 10). Reprezentantem tej klasy czynników krzepnięcia zarejestrowanego w Polsce jest na przykład Refacto AF.
Rekombinowane czynniki krzepnięcia IV generacji

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-11-03
zaakceptowano do druku: 2010-12-06

Adres do korespondencji:
*Paweł Łaguna
Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-579 Warszawa
tel.: (22) 621-53-62
e-mail: skazy@litewska.edu.pl

Nowa Pediatria 4/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria