Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2011, s. 173
Wspomnienie o Prof. Antonim Gabryelewiczu
W dniu 24 września 2010 r., podczas pobytu w Hiszpanii, zmarł nagle i niespodziewanie prof. zw. dr hab. med. dr h.c. multi Antoni Gabryelewicz. Odszedł od nas wybitny uczony, doskonały klinicysta i wspaniały człowiek, któremu wszyscy bardzo wiele zawdzięczamy. Idea poświęcenia osobie Prof. Antoniego Gabryelewicza kolejnego numeru „Postępów Nauk Medycznych” narodziła się prawie rok temu, kiedy Profesor jeszcze żył. Tym wydaniem chcieliśmy sprawić mu przyjemność i jednocześnie oddać mu cześć. Ślepy los sprawił, że Profesor nie weźmie już tego czasopisma do ręki. Przy okazji tego pamiątkowego wydania, chciałbym Czytelnikom przybliżyć sylwetkę Profesora.
Prof. dr hab. med. Antoni Gabryelewicz urodził się 16.07.1928 r. w Downarach, na Białostocczyźnie. Był żonaty, ma jednego syna i dwóch wnuków.
Dyplom lekarza uzyskał w roku 1952 w Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w Akademii Medycznej w Białymstoku w roku 1961, zaś doktora habilitowanego w 1968. Tytuł profesora uzyskał w roku 1976.
Od roku 1952 pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych w AM w Białymstoku na etacie klinicznym. W roku 1970 został Kierownikiem Kliniki Gastroenterologii w tejże Akademii. Zorganizował Klinikę, zadbał o jej wyposażenie w nowoczesny sprzęt endoskopowy. Był pionierem polskiej gastroenterologii i pankreatologii. Odbył szereg kursów szkoleniowych: roczny pobyt naukowy w New York Blood Center oraz jako visiting profesor w klinicznych ośrodkach w Helsinkach, Kanadzie, USA, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii. Pomimo wielkiej pasji naukowej, w codziennym życiu kierowanej przez niego Kliniki, na pierwszym miejscu był chory człowiek. Dzięki takiej postawie, zaszczepił szlachetne wzorce swoim uczniom i cieszył się wielką wdzięcznością swoich pacjentów.
Główne zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się wokół pankreatologii klinicznej i ostrego doświadczalnego zapalenia trzustki, zaburzeń hemostazy w zapaleniu trzustki, farmakologii klinicznej i endoskopii przewodu pokarmowego. Dzięki tym badaniom o osobie Pana Profesora i o kierowanym przez niego ośrodku usłyszała cała Polska i cały świat.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 3/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych