Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2011, s. 521
Komentarz do prac
Pragniemy Państwa zachęcić do lektury dwóch kolejnych numerów „Postępów Nauk Medycznych”, które w całości będą poświęcone hematologii i transplantacji szpiku kostnego. W ostatnich kilkunastu latach jesteśmy świadkami ogromnego postępu w poznaniu i zrozumieniu mechanizmów patogenetycznych wielu nowotworów układu krwiotwórczego, jak również – co jest z tym bezpośrednio związane – rozwój nowych opcji leczniczych.
Pragnę zwrócić Państwa uwagę na pracę oryginalną przedstawiającą wyniki AHSCT u chorych z chłoniakiem T-komórkowym. Autorzy zebrali liczną grupę pacjentów z tym rzadkim, źle rokującym chłoniakiem, a uzyskane przez nich wyniki są bardzo zachęcające z szacowanym odsetkiem przeżycia po 3 latach sięgającym prawie 80%.
Liczba wykonanych w naszej Klinice w ciągu roku zabiegów allogenicznej transplantacji szpiku (AlloHSCT) należy do największych w Polsce i w Europie. Pragnę zaznaczyć, że AlloHSCT nadal pozostaje jedyną metodą wyleczenia wielu nowotworowych i nienowotworowych chorób hematologicznych, a postęp w przygotowaniu chorych do zabiegu, jak również w opiece potransplantacyjnej spowodował znaczący spadek śmiertelności okołoprzeszczepowej. W ostatnich latach obserwujemy także wzrost liczby transplantacji u chorych w starszej grupie wiekowej (> 65. roku życia), co ma związek z opracowaniem protokołów kondycjonowania o zredukowanej intensywności.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 6/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych