Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2011, s. 705
Prof. nadzw. dr hab. med. Tadeusz Parnowski
Komentarz do prac
W literaturze polskiej coraz częściej zwraca się uwagę na problemy zdrowotne związane z populacją ludzi w wieku podeszłym. Przedstawione artykuły mają trzy cele: pokazanie różnorodności problemów medycznych występujących w wieku podeszłym, zwrócenie uwagi na bliskość stanu somatycznego i zaburzeń psychicznych oraz na rzadko ukazujące się w piśmiennictwie szczególne problemy wieku podeszłego, takie jak uzależnienia.
Choroby występujące w tej populacji posiadają szczególną charakterystykę kliniczną, odmienną od występującej w wieku średnim. Należy do niej nietypowy obraz kliniczny, przewlekły przebieg, oporność na leczenie i znaczna liczba objawów niepożądanych. W efekcie lekarz ma do czynienia z zupełnie odmienną chorobą, której przyczyny i symptomatologii nie rozumie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 8/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych