Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2011, s. 705
Prof. nadzw. dr hab. med. Tadeusz Parnowski
Komentarz do prac
W literaturze polskiej coraz częściej zwraca się uwagę na problemy zdrowotne związane z populacją ludzi w wieku podeszłym. Przedstawione artykuły mają trzy cele: pokazanie różnorodności problemów medycznych występujących w wieku podeszłym, zwrócenie uwagi na bliskość stanu somatycznego i zaburzeń psychicznych oraz na rzadko ukazujące się w piśmiennictwie szczególne problemy wieku podeszłego, takie jak uzależnienia.
Choroby występujące w tej populacji posiadają szczególną charakterystykę kliniczną, odmienną od występującej w wieku średnim. Należy do niej nietypowy obraz kliniczny, przewlekły przebieg, oporność na leczenie i znaczna liczba objawów niepożądanych. W efekcie lekarz ma do czynienia z zupełnie odmienną chorobą, której przyczyny i symptomatologii nie rozumie.
Artykuły zawarte w aktualnym numerze „Postępów Nauk Medycznych” dotyczą najczęściej występujących problemów zdrowotnych w wieku podeszłym i ich związku z najczęstszymi zaburzeniami psychicznymi: zaburzeniami świadomości, depresją, zaburzeniami funkcji poznawczych. Lekarzy praktyków mogą zainteresować artykuły dotyczące zasad farmakoterapii w wieku podeszłym oraz przestrzegania zaleceń medycznych, ale także opis stanu psychicznego chorych po zabiegach kardiochirurgicznych i infekcyjnym zapaleniu wsierdzia. Dodatkowo w artykułach zwrócono uwagę na problem uzależnień od benzodiazepin i alkoholu. Podsumowując zakres problemu uzależnień należy zwrócić uwagę, że uzależnienie od benzodiazepin występuje nawet u 60% populacji, a odstawianie benzodiazepin nie przysparza większych cierpień choremu niż w wieku średnim. Wniosek, jaki wynika z doświadczeń Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień to niewątpliwa korzyść wynikająca z odstawiania benzodiazepin u osób starszych. Chociaż częstość nadużywania alkoholu po 60. r.ż. jest trudna do określenia, sądzić można, że może występować nawet u kilkunastu procent populacji. Praktycznie ważne jest, w jakim wieku rozpoczyna się picie szkodliwe, ponieważ może mieć to istotny wpływ na farmakokinetykę leków, stosowanych z powodu chorób somatycznych.
Ostatnim obszarem poruszonym w artykułach są dwa najczęściej ostatnio dyskutowane zaburzenia występujące w wieku podeszłym: łagodne zaburzenia poznawcze i depresja naczyniowa. Te zaburzenia psychiczne nie są jeszcze obecne w żadnej klasyfikacji, lecz są istotnym problemem klinicznym. Artykuły przedstawiają podsumowanie naszej wiedzy dotyczącej tych obszarów.
Prof. nadzw. dr hab. med. Tadeusz Parnowski
Postępy Nauk Medycznych 8/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych