Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2010, s. 236
Ziołolecznictwo klasztorne – historia i teraźniejszość
14 maja 2011 r.
Opactwo Benedyktynów w Lubiniu
(Lubiń, ul. Mickiewicza 6, 64-010 Krzywiń)
9.00 rejestracja uczestników, poczęstunek
10.00 otwarcie Konferencji – ojciec Izaak Rafał Kapała, prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski
10.15 ojciec dr Karol Meissner – wykład inauguracyjny
Historia medycyny klasztornej
10.45 prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski – znaczenie leku roślinnego w medycynie – historia i teraźniejszość
11.15 dr Jerzy Jambor – europejskie ziołolecznictwo – od postanowień Pierwszego Soboru Nicejskiego do dyrektyw Parlamentu Europejskiego
11.45 dr hab. Anita Magowska – medycyna klasztorna w Polsce w latach 1945-1970
12.15 ojciec Patryk Ostrzyżek – historia pewnej receptury benedyktynów z Fecamp
12.45-13.00 przerwa (degustacja herbat ziołowych – Kawon)
Współczesne ziołolecznictwo klasztorne
13.00 dr Elżbieta Kędzia-Kierkus – ziołolecznictwo bonifratrów
13.30 ojciec dr Marcelin Pietryja – ziołolecznictwo franciszkanów
14.00 dr Wojciech Dymowski – tradycyjne produkty lecznicze roślinne (THMP)
14.30-16.00 przerwa obiadowa
Kierunki rozwoju ziołolecznictwa
16.00 prof. dr hab. Kazimierz Głowniak – współczesne badania nad lekiem roślinnym
16.30 dr Michał Krzysztof Kołodziejczyk, prof. dr hab. Marian Mikołaj Zgoda – ekstrakty roślinne jako nośniki środków leczniczych we współczesnej technologii stałych postaci leku
17.00 dr Zbigniew Marczyński, prof. dr hab. Kazimiera Henryka Bodek – wpływ chitozanu na trwałość i parametry morfologiczne tabletek, zawierających ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium parviflorum Schreb.)
17.30-18.00 dyskusja
18.30 Msza Święta
Komitet Naukowy: prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski (przewodniczący), prof. dr hab. Kazimierz Głowniak, prof. dr hab. Bogdan Kędzia, prof. dr hab. Marian Mikołaj Zgoda, dr hab. Anita Magowska, dr Waldemar Buchwald, dr Jerzy Jambor, mgr farm. Grzegorz Cessak, Izaak Rafał Kapała OSB, Eugeniusz Kret OH
Organizatorzy: Opactwo Benedyktynów w Lubiniu, Polski Komitet Zielarski, Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Komisja Farmaceutyczna Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Redakcja „Czasopisma Aptekarskiego”
Postępy Fitoterapii 4/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii