Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2011, s. 988-989
35 lat Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Klinika Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) powstała w 1976 roku z inicjatywy prof. dr hab. med. Marii Janiny Niżnikowskiej-Marks. Nową jednostkę uczelni zlokalizowano w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. P. Brudzińskiego w Dziekanowie Leśnym koło Warszawy. Tam przez ponad 21 lat Klinika Pediatrii CMKP prowadziła działalność dydaktyczną i naukową oraz realizowała zadania diagnostyczno--lecznicze. W zakresie dydaktyki prowadzono podyplomowe kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii i doskonalenie zawodowe pediatrów. Natomiast działalność kliniczną prowadzono w oddziałach: niemowlęcym, dla dzieci starszych oraz w oddziale patologii noworodka. Zadania naukowe realizowano w oparciu o pracownie hematologiczną i immunologiczną. Badania naukowe dotyczyły chorób infekcyjnych i ich powikłań, chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, konfliktu serologicznego, zaburzeń hemostazy, zaburzeń odporności komórkowej, chorób układu moczowego i chorób układowych tkanki łącznej.
Jesienią 1994 roku, w związku z przejściem na emeryturę Profesor M. J. Niżnikowskiej-Marks kierownikiem Kliniki został dr hab. med. Jacek Grygalewicz. Placówka kontynuowała działalność dydaktyczną, naukową i leczniczą, ale już bez własnych pracowni, które zostały zlikwidowane wcześniej przez Dyrekcję Szpitala. Mimo złego klimatu współpracy z Dyrekcją Szpitala Klinika realizowała swoje zadania w Dziekanowie Leśnym jeszcze przez 3,5 roku. Z uwagi na brak możliwości spełnienia żądań ówczesnej Dyrekcji Szpitala, która dążyła do przeniesienia kosztów diagnostyczno-leczniczej działalności Kliniki na CMKP, ówczesny Dyrektor CMKP prof. dr hab. med. Jan Doroszewski, podjął decyzję o czasowym przeniesieniu Kliniki Pediatrii CMKP do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W ciągu następnych 3 lat Klinika Pediatrii CMKP kontynuowała swoją pracę w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, ale bez możliwości prowadzenia działalności leczniczej.
Od połowy 2000 roku, bazę dydaktyczno-leczniczą dla Kliniki Pediatrii CMKP stanowi Kliniczny Oddział Pediatryczny Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Dzięki Dyrektorom Szpitala (dr n. med. Markowi Balickiemu, dr n. med. Ewie Żydowicz-Mucha, dr n. med. Dorocie Gałczyńskiej-Zych) Klinika Pediatrii bez zakłóceń działa na bazie Klinicznego Oddziału Pediatrycznego i jest uznanym przez pacjentów miejscem leczenia dzieci nie tylko z Warszawy, ale także województwa mazowieckiego. W 2006 roku została otwarta pracownia polisomnograficzna dla dzieci, gdzie diagnozowane są zaburzenia oddychania w czasie snu (obecnie prowadzona przez lek. med. Joannę Anyszka i Alicję Sapała). Do 2008 roku działał w Klinice Pododdział Reumatologiczny (dr n. med. Elżbieta Matuszewska).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 12/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych