Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2012, s. 15-21
*Witold Palasik1, Wiesław Tadeusiak2, Urszula Fiszer1
Znaczenie kliniczne hyperhomocysteinemii u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu
Clinical importance of hyperhomocysteinemia in patients with ischemic stroke**
1Department of Neurology and Epileptology, Medical Center of Postgraduate Education, Warsaw, Poland
Head of Department: prof. dr hab. med. Urszula Fiszer
2Department of Anesthesiology, Medical Center of Postgraduate Education, Warsaw, Poland
Head of Department: dr med. Małgorzata Malec
Streszczenie
Wstęp. Homocysteina jest aminokwasem powstającym w czasie metabolizmu metioniny do cysteiny. Podwyższony poziom homocysteiny jest niezależnym czynnikiem ryzyka dla chorób układu sercowo-naczyniowego.
Cel pracy. Celem tego badania była analiza poziomu homocysteiny w surowicy krwi pacjentów we wczesnym okresie niedokrwiennego udaru mózgu. Do klasyfikacji chorych użyto skale Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP)
Materiał i metody. Przebadano surowicę uzyskaną od 193 chorych w ostrym okresie niedokrwiennego udaru mózgu. Całkowity poziom homocysteiny oznaczono przy pomocy immunofluorescencyjnej polaryzacji (FPIA-ABBOTT).
Wyniki. Nie stwierdzono statystycznej różnicy poziomu homocysteiny u chorych z udarem vs grupa kontrolna. Podwyższony poziom homocysteiny stwierdzono u 35,3% chorych i w porównaniu z całą grupą chorych z udarem był on najwyższy w grupie z udarem lakunarnym (LACI) (p < 0,007). Poziom homocysteiny powyżej 15 μmol/l stwierdzano u 41,9% chorych z LACI. To był najwyższy, statystycznie znamienny (p < 0,02), poziom w porównaniu z innymi badanymi grupami chorych z udarem.
Wnioski. Wyniki wskazują na istotną rolę homocysteiny jako niezależnego czynnika ryzyka dla niedokrwiennego udaru mózgu typu LACI. Nie stwierdzono natomiast, aby poziom homocysteiny był niezależnym czynnikiem ryzyka dla wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu.
Summary
Introduction. Homocysteine is an amino acid, produced during the metabolism of methionin to cystein. A high concentration of total homocysteine is a strong and independent risk factor for cardiovascular diseases.
Aim. The aim of the study was to analyze the homocysteine concentrations in the blood of patients in the early stage of stroke according to clinical assessment in the Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) classification.
Material and methods. We examined the sera of 193 patients in the early stage of stroke. Total plasma homocysteine concentrations were measured by fluorescence polarisation immunoassay (FPIA-ABBOTT).
Results. We did not find statistical difference of concentration of homocysteine between control group vs group of stroke patients. We found an increased pathological homocysteine concentration in 35.3% subjects and compared to the total number group of examined stroke patients this concentration was significantly higher in the (lacunar circulation infarct) LACI group (P < 0.007). A homocysteine concentration > 15 μmol/l was observed in 41.9% of LACI patients. This was the highest statistically significant concentration (P < 0.02) compared to the other groups of patients.
Conclusions. Our results determined the association of lacunar stroke with an increased homocysteine concentration as independent risk factor.
Introduction
An increased concentration of total homocysteine is a still disputable as a independent risk factor for cardiovascular diseases and also a predictor of cerebrovascular diseases, especially of stroke (1). There is no doubt that hyperhomocysteinemia plays an important role in the atherosclerotic and thromboembolic process and promotes them. The mechanisms of these processes are very complicated and depend on many factors like the concentration of foliate, vitamin B12 and B6. It is also important that the concentration of increased serum homocysteine correlates with the state of vascular damage. Experimental data suggest that homocysteine has an influence on the oxidative arterial injury, damaging the vascular matrix and augmenting the proliferation of vascular smooth muscle. Homocysteine also alters the coagulation properties of the blood and impairs endothelium-dependent vasomotor regulation.
The reference value of the normal homocysteine concentration is between 5-15 μmol/l and this value is widely and commonly used. In this paper we present and discuss the association between hyperhomocysteinemia and types of stroke according to the Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) (2).
Material and methods
Patients
We examined 193 patients (tab. 1a, 1b, 2) with acute ischemic stroke (83 men and 110 women, aged 53 to 96 years, mean 71.60 years), successively admitted to the Department of Neurology and Epileptology of the Center for Postgraduate Medical Education in Warsaw. The diagnosis of ischemic stroke was based on a history of sudden onset of a fixed neurological focal deficit of presumed ischemic origin lasting more than 24 hours. CT of the brain was performed on all patients to exclude other causes of neurological symptoms. Patients were classified into one of four stroke types according to the OCSP classification: TACI (Total anterior circulation infarction), PACI (Partial anterior circulation infarction), LACI (Lacunar infarction) and POCI (Posterior circulation infarction) (2). Group characteristics (stroke patients and controls with other neurological disease) are summarised in table 3. The local Ethics Committee of the Center for Medical Postgraduate Education in Warsaw approved this study.
Table 1a. Demographic data of group: gender and age.
Gender Group
Stroke patients Controls
FemaleN 110 19
% 57.0% 55.9%
MaleN 83 15
% 43.0% 44.1%
Chi-Square test = 0.02 P < 0.904
Table 1b. Demographic data of group: gender and age.
AgeN Mean ± (SD)
Stroke patients192 71.59 ± 10.96
Controls34 71.15 ± 11.92
Two-tailed Student’s t-test t = 0.22 P < 0.829
Table 2. The concentration of homocysteine in group patients with stroke and controls.
Concentration of homocysteineN Mean ± (SD)
Stroke patients193 14.95 ± 6.19
Controls34 13.06 ± 3.67
Manna Whitney U test z = -1.59 P < 0.113
Table 3. Demographic data of group HC1 (patients with homocysteine concentrations over 15 μmol/l) and HC2 (patients with homocysteine concentrations below 15 μmol/l).
Parameters Total HC1 > 15μmol/l (n=74) HC1 < 15μmol/l (n=119)
Gender Female
Male
110
83
38 (51.4%)
36 (48.6%)
72 (60.5%)
47 (39.5%)
Age
Mean ± SD
95% CI
Median
75%
25%
min.
max.
71.6
± 10.9
70.0-73.1
73
79
67
35
95
74.29*
8.76
72.26-76.33
75.5
81
68
45
91
69.89
11.84
67.73-72.05
72
78
63
36
95
Two-tailed Student’s t-test HC1 vs HC2 *P < 0.0001
Blood sampling and quantification of homocysteine concentration
Peripheral blood was obtained in the first 48 hours after onset of symptoms of stroke. The blood has been immediately centrifuged. Serum was stored at -20oC. Total plasma homocysteine concentrations were measured by fluorescence polarisation immunoassay (FPIA-ABBOTT) (3). We considered a homocysteine concentration > 15 μmol/l as pathological basing our findings on Ueland’s study (4). Therefore patients for analysis were divided into two groups: patients with the homocysteine concentration in sera < 15 μmol/l and the homocysteine concentration in sera > 15 μmol/l.
Statistical analysis
The statistical analyses were performed by Statistica (StatSoft, USA) version 6.0. For descriptive purposes, univariate analysis with either the chi-square test or Fisher’s exact test (depending on the sample size) was used to perform evaluation of frequency distribution proportionality for categorical variables, while one-way analysis of variance (ANOVA) was used for continuous variables. The statistical significance of differences between groups was evaluated by the non-parametric Mann-Whitney U test. Multivariate logistic regression with odds ratio (OR) was performed.
Results
We found an increased pathological homocysteine concentration in 35.3% (74 cases – 38 female and 36 male) (tab. 3). We did not find statistical significance of differences between groups of stroke patients vs controls. It was evaluated by the non-parametric Mann-Whitney U test (tab. 2). Therefore we divided stroke patients group into two subgroups: patients with stroke and normal concentration of homocysteine and patients with stroke and with increased over 15 μmol/l (according to the FPIA-ABBOTT recommendation we take the concentration of homocysteine lower than 15 μmol/l as a normal). The presence of the highest concentrations was most frequently observed among patients with LACI (fig. 1). Compared to the total number group of examined stroke patients this concentration was significantly higher in the LACI group (P < 0.007) (fig. 3). Additionally, a homocysteine concentration > 15 μmol/l was observed in 41.9% of LACI patients. This was the highest statistically significant concentration (P < 0.02) compared to the other groups of patients (fig. 2). In the group of patients with PACI an increased homocysteine concentrations was found in 35.1% of subjects, while concentrations of 14.9% and 8.1% were found in TACI and POCI patients respectively (fig. 3).
Fig. 1 Analysis of homocysteine concentrations vs. type of stroke according to the Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP): TACI (Total anterior circulation infarction), PACI (Partial anterior circulation infarction), LACI (Lacunar infarction), POCI (Posterior circulation infarction).
Fig. 2. Analysis of homocysteine concentrations – lacunar stroke vs. other types of stroke according to the Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP): TACI (Total anterior circulation infarction), PACI (Partial anterior circulation infarction), LACI (Lacunar infarction), POCI (Posterior circulation infarction).
Fig. 3. Percentages of patients in groups vs. type of stroke according to the Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP): TACI (Total anterior circulation infarction), PACI (Partial anterior circulation infarction), LACI (Lacunar infarction), POCI (Posterior circulation infarction) and homocysteine concentration – HC1 (patients with homocysteine concentration over 15 μmol/l) and HC2 (patients with homocysteine concentrations below 15 μmol/l).
Multivariate logistic regression analysis revealed that hyperhomocysteinemia was an independent and significant factor (P < 0.0005) with odds ratio (OR) of 1.11 (1.04 -1.19.95% confidence interval) for ischemic stroke and especially for LACI stroke compared to other types of stroke (P < 0.0003) with OR of 1.09 (0.98-1.16, 95% confidence interval) (tab. 4).
Table 4. Major risk factors for ischemic stroke in examined patients vs. types of stroke according to the Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP): TACI (Total anterior circulation infarction), PACI (Partial anterior circulation infarction), LACI (Lacunar infarction), POCI (Posterior circulation infarction).
ParametersTotal Types of stroke
TACI PACI LACI POCI
Presence of risk factors
yes/no (%)
Atrial fibrillation
Hypertension
Diabetes
Infection before stroke
Hyperlipidemia
Smoking
Atherosclerotic changes in carotid arteries
Alcohol abuse
Previous stroke
Previous heart infarct
Coronary heart disease
Thrombotic events
Hyperhomocysteinemia


54/139 (28.0)
166/27 (86.0)
40/153 (20.7)
38/155 (19.7)
67/126 (34.7)
46/147 (23.8)
76/117 (39.4)
7/186 (3.6)
38/155 (19.7)
31/162 (16.1)
175/18 (90.7)
10/183 (5.2)
74/119 (38.3)


14/22 (38.90)
32/4 (88.9)
9/27 (25)
14/22 (38.9)
16/22 (44.4)
8/28 (22.2)
20/16 (55.6)
4/132 (11.1)
8/28 (22.2)
4/32 (11.1)
36/0 (100)
5/31 (13.9)
11/25 (30.6)


26/62 (29.5)
78/10 (88.6)
23/65 (26.1)
17/71 (19.3)
31/57 (35.2)
19/69 (21.6)
32/56 (36.4)
2/86 (2.3)
21/67 (23.9)
15/73 (17)
76/12 (86.4)
3/85 (3.4)
26/62 (26.5)


13/42 (23.6)
45/10 (81.8)
7/48 (12.7)
7/48 (12.7)
17/38 (30.9)
14/41 (25.5)
22/33 (40)
1/54 (1.8)
8/47 (14.5)
8/47 (14.5)
50/5 (90.5)
1/54 (1.8)
31/24 (56.7)


1/13 (7.1)
11/3 (78.6)
1/13 (7.1)
0/14 (0.0)
3/11 (21.4)
5/9 (35.7)
2/12 (14.3)
0/14 (0)
1/13 (7.1)
4/10 (28.6)
13/1 (92.9)
1/13 (7.1)
6/8 (42.7)
Multivariate logistic regression analysis revealed that hyperhomocysteinemia was an independent and significant factor (P < 0.0005) with odds ratio (OR) of 1.11 (1.04-1.19, 95% confidence interval) for ischemic stroke and especially for LACI stroke compared to other types of stroke (P < 0.0003) with OR of 1.09 (0.98-1.16, 95% confidence interval).
Discussion
Elevated plasma homocysteine concentrations were first implicated in the pathogenesis of atherosclerosis about 30 years ago (5). The mechanisms underlying relationship to cardiovascular disease and explaining the toxic effects of homocysteine are unclear. Oxidation is one of the most favoured postulated mechanisms; others are nitrosylation, acylation, and hypomethylation (6). A moderately increased homocysteine concentration is an increased risk for ischemic stroke (7). Different epidemiological studies indicate that elevated plasma homocysteine is associated with an increased risk of atherothrombotic vascular events of the brain, heart and limbs and also show that this association is independent of other known risk factors. Additionally the data presented by Boysen et al. in their study (1) indicates that elevated total homocysteine is an independent risk factor for recurrent stroke.
Recent studies have shown that hyperhomocysteinemia also causes, endothelial dysfunction measured by impaired endothelium-dependent flow mediated vasodilatation in humans (7-12). This dysfunction appears to be age related and occurs mainly in older adults (13). The first epidemiological studies that identified an association between increased homocysteine concentration and ischemic stroke caused by large artery disease were also associated with carotid atherosclerosis. Results published in the last few years identified a significantly higher mean total homocysteine concentration in patients with ischemic stroke due to large and small artery disease and not cases of ischemic stroke due to cardiac embolism or other causes (7, 14, 15). In these studies it was observed that hyperhomocysteinemia might cause subcortical vascular encephalopathy due to cerebral microangiopathy. Mizrahi et al. (16) reported that a high plasma total homocysteine concentration is associated with a history of hypertension and recurrent stroke among patients presenting with acute ischemic stroke. Their results showed that hyperhomocysteinemia is independent of other risk factors such as atrial fibrillation, diabetes and hyperlipidemia. Hypertensive stroke patients with hyperhomocysteinemia should be identified as high-risk patients as compared to non-hypertensive stroke patients, and more vigorous measures for secondary prevention may be warranted. Some authors suggest that increased concentration of hyperhomocysteine is strongly connected with arterial hypertension and may serve as a marker for the development of essential hypertension (17).
There is also presented that higher plasma homocysteine concentrations are associated with smaller brain volume and the presence of silent brain infarcts at MRI, even in healthy, middle-aged adults and it have not only vascular ethiopathology but also cellular mechanism play very important role. Thus, both cellular and vascular mechanisms may underlie the association of plasma homocysteine concentration with brain aging, as reflected by the effects on both subclinical and overt disease (15, 18).
In our study we found that hyperhomocysteinemia is an independent risk factor for ischemic stroke (tab. 4). Our results also determined the association of stroke events, especially lacunar stroke with a high homocysteine concentration (tab. 2). Results very similar to ours were presented by Abbate et al. (19).
The endothelial dysfunction caused by methionine-induced mild hyperhomocysteinemia affects conduit and resistance vessels (10, 11, 20). It is suggested that one important point of this process is reduction of the activity of the endothelium dependent relaxing factor nitric oxide and increased oxidant stress with alterations of the endothelial cellular redox potential. Published by Haltmayer et al. (21) results of the study demonstrate an association between total homocysteine and non-fatal atherothrombotic stroke in patients with symptomatic peripheral arterial disease.
In our group of stroke patients we observed a significant increase of homocysteine in the subgroup of patients with lacunar stroke. We think that the middle and small vessels are especially exposed to destruction and occlusion if the endothelial lining is significantly injured. Additionally, hyperhomocysteinemia stimulates the formation of clots if the smaller artery is not blocked off earlier. Such a process is observed in patients with coronary heart disease. Subjects with hyperhomocysteinemia are especially exposed to coronary heart disease. Blockages of coronary arteries due to atherosclerosis lead to coronary insufficiency and finally to infarct.
Japanese authors, the same like we, observed higher frequency of elevated homocysteine concentrations in groups of patients with lacunar stroke (22).
This type of stroke may cause impairment of cognitive functions and is associated with dementia. Other authors demonstrate the relation between the homocysteine concentration and age (23) or suggest that the risk of stroke is more serious in younger patients (< 60-65 years) (24, 25), especially in patients who show symptoms of vascular diseases (26). In our study we notice statistic differences of homocysteine concentration only among patients age between 40-50 (p < 0.01-0.03) and was lower than in other group. There were no statistically significant differences between homocysteine concentrations between all other age-range groups (two-tailed Student’s t-test p > 0.05) (tab. 5).
Table 5. Analysis of the homocysteine concentrations according to age of patients with stroke.
Age n % of whole group Homocysteine concentration
mean ± SD
40-50 10 1.3 9,94 ± 2,791,2,3,4
51-60 16 8.4 14,24 ± 6.42
61-70 50 26.3 14.78 ± 4.70
71-80 78 41.0 15.03 ± 5.34
81-96 36 19.0 17.11 ± 9.06
Two-tailed Student’s t-test.
1group age 40-50 vs age 51-60 p < 0.03
2group age 40-50 vs age 61-70 p < 0.03
3group age 40-50 vs age 71-80 p < 0.02
4group age 40-50 vs age 81-96 p < 0.01
There may be correlations between the concentration of increased serum homocysteine and the state of vascular damage. Hackam’s uncontrolled study showed that it is possible to lower homocysteine by administering a combination of folic acid, vitamin B6 and vitamin B12, and in this way to reduce the progression of atherosclerosis measured by carotid plaque area. What concentration of plasma homocysteine should be treated? Hackam’s study demonstrated the positive effects of vitamin therapy on the progression of carotid atherosclerosis in patients with homocysteine concentrations above and below 14 μmol/l (27, 28). Recently many authors have published report results which confirm this observation. By administering the above-mentioned vitamins the risk of recurrent cerebrovascular events can be prevented. It can thereby decrease the number of vascular complications of stroke and normalize elevated homocysteine concentrations (29-32). Unfortunately, no consensus on homocysteine management is available at present (33). There is a management trial to test whether a combination of folic acid, vitamin B6, and vitamin B12 did not reduce a combined end point of total cardiovascular events among high-risk women. After 7.3 years treatment and follow-up did not reduce a combined end point of total cardiovascular events among high-risk women, despite significant homocysteine lowering (34). In 2009 Tseng et al. (7) published their results that hyperhomocysteinemia is a risk factor for cerebral white matter lesion in stroke patients. Even mild hyperhomocysteinemia can significantly increase severity of cerebral microangiopathy. Oncel et al. (35) find that serum low-density lipoprotein, total cholesterol and homocysteine concentrations were associated with silent brain infarct. Knottnerus et al. (8) analyzed many papers where authors try to find mechanism of changes in arteries such as observed endothelial dysfunction which might be involved in the pathogenesis of lacunar stroke. They suggest that homocysteine is a toxin for the endothelium and it could be one of many factors which cause such changes. Dhamija et al. (36) found that raised homocysteine and serum lipoprotein concentrations were independently associated with ischemic stroke and with a significant positive correlation between the two parameters. Elevated homocysteine concentrations may modulate the toxicity of lipoprotein in ischemic stroke.
In our study the independence of these risk factors was not confounded by other factors associated with high homocysteine, such as the age of patients. There are opinions that traditional risk factors are especially useful in predicting future stroke than older ones (37). Therefore it is important to measure the concentration of increased serum homocysteine, which correlates with the state of vascular damage. Routine measurement of homocysteine concentrations may have a beneficial role in the prevention of stroke.
**This work was supported by The Medical Centre for Postgraduate Education (No 501-2-2-13-68-02).
Piśmiennictwo
1. Boysen G, Brander T, Christensen H et al.: Homocysteine and risk of recurrent stroke. Stroke 2003; 34(5): 1258-61.
2. Mead GE, Wardlaw JM, Dennis MS et al.: Relationship Between Pattern of Intracranial Artery Abnormalities on Transcranial Doppler and Oxfordshire Community Stroke Project Clinical Classification of Ischemic Stroke. Stroke 2000; 31: 714-9.
3. Shipchandler MT, Moore EG: Rapid, fully automated measurement of plasma homocyst(e)ine with the Abbott IMx analyzer. Clin Chem 1995; 41(7): 991-4.
4. Ueland PM, Refsum H, Stabler SP et al.: Total homocysteine in plasma or serum: methods and clinical applications. Clin Chem 1993; 39: 1764-79.
5. McCully KS: Vascular pathology of homocysteinemia: implications for the pathogenesis of arteriosclerosis. Am J Pathol 1969; 56(1): 111-28.
6. Perna AF, Ingrosso D, De Santo NG: Homocysteine and oxidative stress. Amino Acids 2003; 25(3-4): 409-17.
7. Chang YY, Liu JS, Su CS et al.: Association of plasma homocysteine concentration with cerebral white matter hyperintensity on magnetic resonance images in stroke patients. J Neurol Sci 2009; 284(1-2): 36-9.
8. Ten Cate H, Lodder J, Kessels F et al.: Endothelial Dysfunction in Lacunar Stroke: A Systematic Review. Cerebrovasc Dis 2009; 27(5): 519-26.
9. Can C, Erol A, Olukman M et al.: Vascular endothelial dysfunction in cyclosporine-treated rat aortas is not associated with serum total homocysteine levels. Transplant Proc 2008; 40(10): 3702-6.
10. Bellamy MF, McDowell IF, Ramsey MW et al.: Hyperhomocysteinemia after an oral methionine load acutely impairs endothelial function in healthy adults. Circulation 1998; 98(18): 1848-52.
11. Chambers JC, McGregor A, Jean-Marie J et al.: Acute hyperhomocysteinaemia and endothelial dysfunction. Lancet 1998; 351(9095): 36-7.
12. Tawakol A, Omland T, Gerhard M et al.: Hyperhomocyst(e)inemia is associated with impaired endothelium-dependent vasodilation in humans. Circulation 1997; 4, 95(5): 1119-21.
13. Chao CL, Kuo TL, Lee YT: Effects of methionine-induced hyperhomocysteinemia on endothelium-dependent vasodilation and oxidative status in healthy adults. Circulation 2000; 101(5): 485-90.
14. Zhang W, Sun K, Chen J et al.: High plasma homocysteine levels contribute to the risk of stroke recurrence and all-cause mortality in a large prospective stroke population. Clin Sci (Lond) 2009; 118(3): 187-94.
15. Wong A, Mok V, Fan YH et al.: Hyperhomocysteinemia is associated with volumetric white matter change in patients with small vessel disease. J Neurol 2006; 253(4): 441-7.
16. Mizrahi EH, Noy S, Sela BA et al.: Further evidence of interrelation between homocysteine and hypertension in stroke patients: a cross-sectional study. Isr Med Assoc J 2003; 5(11): 791-4.
17. Jain S, Ram H, Kumari S et al.: Plasma homocysteine levels in Indian patients with essential hypertension and their siblings. Ren Fail 2003; 25(2): 195-201.
18. Seshadri S, Wolf PA, Beiser AS et al.: Association of plasma total homocysteine levels with subclinical brain injury: cerebral volumes, white matter hyperintensity, and silent brain infarcts at volumetric magnetic resonance imaging in the Framingham Offspring Study. Arch Neurol 2008; 65(5): 642-9.
19. Abbate R, Sofi F, Brogi D et al.: Emerging risk factors for ischemic stroke. Neurol Sci 2003; 24 Suppl 1: S11-2.
20. Kanani PM, Sinkey CA, Browning RL et al.: Role of oxidant stress in endothelial dysfunction produced by experimental hyperhomocyst(e)inemia in humans. Circulation 1999; 100(11): 1161-8.
21. Haltmayer M, Mueller T, Lange W et al.: Relation between homocysteine and non-fatal stroke in peripheral arterial disease. European J Neurol 2002; 9(6): 609-14.
22. Sasaki T, Watanabe M, Nagai Y et al.: Association of plasma homocysteine concentration with atherosclerotic carotid plaques and lacunar infarction. Stroke 2002; 33(6): 1493-96.
23. Matsui T, Arai H, Yuzuriha T et al.: Elevated plasma homocysteine levels and risk of silent brain infarction in elderly people. Stroke 2001; 32(5): 1116-9.
24. Fallon UB, Elwood P, Ben-Shlomo Y et al.: Homocysteine and ischaemic stroke in men: the Caerphilly study. J Epidemiol Community Health 2001; 55(2): 91-6.
25. Morris MS, Jacques PF, Rosenberg IH et al.: Serum total homocysteine concentration is related to self-reported heart attack or stroke history among men and women in the NHANES III. J Nutr 2000; 130(12): 3073-6.
26. Giele JL, Witkamp TD, Mali WP et al.: Silent brain infarcts in patients with manifest vascular disease. Stroke 2004; 35(3): 742-6.
27. Diaz-Arrastia R: Homocysteine and neurologic disease. Arch Neurol 2000; 57(10): 1422-27.
28. Hackam DG, Peterson JC, Spence JD: What level of plasma homocysteine should be treated? Effects of vitamin therapy on progression of carotid atherosclerosis in patients with homocysteine levels above and below 14 micromole/L is positive. Am J Hypertens 2000; 13(1 Pt 1): 105-10.
29. Saposnik G, Ray JG, Sheridan P et al.: Homocysteine-lowering therapy and stroke risk, severity, and disability: additional findings from the HOPE 2 trial. Stroke 2009; 40(4): 1365-72.
30. Toole JF: Vitamin intervention for stroke prevention. J Neurol Sci 2002; 15, 203-204: 121-4.
31. Hankey GJ, Eikelboom JW: Homocysteine and stroke. Curr Opin Neurol 2001; 14(1): 95-102.
32. Hankey GJ, Eikelboom JW: Homocysteine levels in patients with stroke: clinical relevance and therapeutic implications. CNS Drugs 2001; 15(6): 437-43.
33. Kaplan ED: Association between homocysteine levels and risk of vascular events. Drugs Today 2003; 39(3): 175-92.
34. Albert CM, Cook NR, Gaziano JM et al.: Effect of folic acid and B vitamins on risk of cardiovascular events and total mortality among women at high risk for cardiovascular disease: a randomized trial. JAMA 2008; 299(17): 2027-36.
35. Oncel C, Demir S, Güler S et al.: Association between cholesterols, homocysteine and silent brain infarcts. Intern Med J 2009; 39(3): 150-5.
36. Dhamija RK, Gaba P, Arora S et al.: Homocysteine and lipoprotein (a) correlation in ischemic stroke patients. J Neurol Sci 2009; 15,281(1-2): 64-8.
37. Beer C, Alfonso H, Flicker L et al. Traditional risk factors for incident cardiovascular events have limited importance in later life compared with the health in men study cardiovascular risk score. Stroke 2011; 42(4): 952-9.
otrzymano: 2011-11-24
zaakceptowano do druku: 2011-12-14

Adres do korespondencji:
*Witold Palasik
Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel.: (22) 629-43-49
e-mail: witpal3@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych