Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Balneologia Polska 1-2/2005, s. 68-70
Jan Wawszczyk, Antoni Wawszczyk
W setną rocznicę śmierci Stanisława Niedzielskigo (1859-1905) balneologa, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Balneologicznego
Centenary of death of Stanislaw Niedzielski (1859-1905) – balneologist, co-founder of the Polish Balneology Association
Streszczenie
Stanisław Bolesław Niedzielski urodził się 4.03.1859 r. Był synem Franciszka i Julii Tarnowskiej. Dyplom lekarza medycyny uzyskał 9.12.1886 roku. Już w następnym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Przyrodoleczniczym dr. Jana Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą, w powiecie rawskim. Był wyróżniającym się lekarzem, pracował w tym zakładzie przez 11 lat.
15.04.1898 r. objął samodzielne prowadzenie Zakładu Wodoleczniczego „Goplana” w Ojcowie, przemianowanego później na Zakład Leczniczy dla Chorych Nerwowych. Zakład w Ojcowie doprowadził do największego rozkwitu. Posiadał on znakomite wyposażenie i był czynny przez cały rok. Dr Stanisław Niedzielski wprowadził w nim kuchnię dietetyczną. Dużą rolę przykładał do ruchu i gimnastyki. Otworzył także bibliotekę i czytelnię.
Był jednym ze współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Balneologicznego. Był także inicjatorem budowy kościoła w Ojcowie, a kiedy władze zabroniły tej budowy oddał jedną ze swoich łazienek i przerobił na kaplicę, która stoi po dziś dzień na moście rzeki Prądnik. Wprowadzał w Ojcowie styl architektoniczny na wzór szwajcarski.
Żoną jego była Zofia z domu Mieszkowska, z którą miał czworo dzieci. Zmarł w Ojcowie 21.04.1905 r. przeżywszy lat 46. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Smardzowicach, niedaleko Ojcowa. W skale doliny ojcowskiej wmurowano w 1907 r. tablicę pamiątkową z płaskorzeźbą głowy wykonaną przez artystę-rzeźbiarza Czesława Makowskiego.
...Pamięć jest powinnością naszą i bogactwem...
 
Olbrzymie rzesze zwiedzających Ojcowski Park Narodowy (powstał w 1956 r.) idąc szosą, mijają wzgórze skalne, na którym stoją zachowane do dziś ruiny prastarego zamku piastowskiego należącego do tzw. Szlaku Orlich Gniazd. W tej wędrówce uwagę musi zwrócić tablica wmurowana w skałę z płaskorzeźbą przedstawiającą dr. Stanisława Niedzielskiego (autorstwa rzeźbiarza Cz. Makowskiego) z napisem „Ukochał Ojczyznę, ludzkość i prawdę”.
Kim był Stanisław Niedzielski? Czym zasłużył sobie na wdzięczność ludzką w postaci tak pięknego symbolu pamięci? Dlaczego właśnie tu w samym centrum Ojcowa umieszczono jego wizerunek, który pokryła już patyna czasu zacierając nieco wyrazistość?
Stanisław Bolesław Niedzielski urodził się 4 III 1859 r. Był synem Franciszka i Julii Tarnowskiej. Dyplom lekarza medycyny uzyskał 9.12.1886 roku. Po ukończeniu studiów już w następnym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Przyrodniczo-Leczniczym dr. Jana Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w pow. rawskim. Biorąc pod uwagę wielkie zainteresowanie dr. Niedzielskiego balneologią nie mógł On na starcie swej kariery zawodowej lepiej trafić. Zakład ten bowiem był świetnie wyposażony w urządzenia wodolecznictwa mechano- i elektroterapii i stosowano w nim szereg nowoczesnych metod dla leczenia nerwic. Prowadzący Zakład dr J. Bieliński cieszył się dużym autorytetem i uznaniem w środowisku medycznym.
Dr Stanisław Niedzielski pracując w tym Zakładzie przez 11 lat nabiera praktyki i pogłębia swoje umiejętności lekarskie. Jest wyróżniającym się lekarzem. Ze względu na duże zdolności i zdobyte doświadczenie w leczeniu przyrodoleczniczym powierzono mu samodzielne prowadzenie Zakładu Wodoleczniczego „Goplana” w Ojcowie, który później zostaje przemieniony na Zakład Leczniczy dla chorych nerwowo. Pracę w tym Zakładzie rozpoczyna 15 IV 1898 r.
Na południowo-zachodnim krańcu Królestwa, w jednej z najpiękniejszych naszych dolin, wśród fantastycznych skał, leży z dala od wielkich środowisk perła naszych uzdrowisk – Ojców – o którym już w 1858 r. pisze prof. Dietl w następujący sposób:
„...Jeżeli jakiekolwiek miejsce naszego północnego podniebia zasługuje na imię miejsca lekarsko-klimatycznego to takim zaiste jest pyszna, prawdziwie rajska dolina Ojcowa mogąca wybornie zastąpić w niektórych miesiącach letnich niejedno osławione uzdrowisko zagraniczne...”
W latach 1886-7 nowy właściciel Ojcowa hr. Ludwik Krasiński zbudował tu Zakład „Goplana”. Podgórski klimat, czyste powietrze, wspaniała źródlana woda i piękny krajobraz sprawiają, że do Ojcowa przyjeżdża wielu kuracjuszy. Zakład Leczniczy „Goplana”, którym kieruje dr Stanisław Niedzielski położony jest na północ od góry zamkowej w zupełnie oddzielonej części doliny ojcowskiej. Jest to budynek dwupiętrowy w stylu szwajcarskim i bardzo się wszystkim podoba. Cały parter jest murowany, jak również i klatki schodowe.
Na parterze mieszczą się: sala jadalna, kredens, czytelnia, biblioteka, gabinety lekarskie, laboratorium, poczekalnia dla chorych, kancelaria Zakładu, sale kąpielowe męskie i damskie oraz sala natryskowa. Wzdłuż całego budynku od strony południowej biegnie obszerna weranda. Woda ze źródła „Jan” przez pompy ssące umieszczone w piwnicy tłoczona jest do rezerwuaru umieszczonego na strychu. Pierwsze i drugie piętro przeznaczone jest na pokoje mieszkalne dla chorych. Wszystkie pokoje (40) zwrócone ku południowi mają obszerne werandy, a od strony północnej małe balkoniki. Są to duże pokoje jedno- i dwuosobowe. „Goplana” jest Zakładem Przyrodoleczniczym, który został zaopatrzony we wszystkie urządzenia jakie tylko pomysłowość lekarzy hydroterapeutów wydała (wanny porcelanowe lub kaflowe, sala natryskowa z katedrą Winternitza, kąpiele parowe, czterokomorowe, masaż wibracyjny). To na wskroś nowoczesne urządzenie zakładu jest zasługą dr. Stanisława Niedzielskiego, który teraz cały swój wysiłek i czas poświęca chorym tam leczonym. Ustanawia w nim: przepisy higieniczne i lecznicze, regulamin zakładu i samoistnie dopilnowuje jego przestrzegania.
Zawarte w tych rozporządzeniach rygory i założenia są pionierskie w balneologii przyczyniając się w znacznym stopniu do uzyskiwanych efektów leczniczych.
Dr Stanisław Niedzielski sprawując kierowniczą pieczę nad Zakładem dba o jakość i dozowanie zabiegów balneo- i elektroterapeutycznych.
Jest pionierem we wprowadzeniu własnej karty zabiegowej, która uwzględnia poza danymi chorego, ilość porad, ilość i rodzaj kąpieli i zabiegów z podpisem lekarza. Wprowadza też do Zakładu kuchnię dietetyczną. Sposób odżywiania opiera na własnych badaniach i wzorach dr. Lahmana.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Szarekjo P.: Słownik Lekarzy Polskich XIX w t.1.
2. Piotrowski H.: Przewodnik Zdrojowo Turystyczny. W-wa r. 1931.
3. Zakład Leczniczy w Ojcowie, r. 1931.
4. Mierzyński Z.: Ojców - Uzdrowisko (1895).
5. Gazeta Lekarska 1899 r. Nr 14.
6. Pamiętnik. Polskiego Towarzystwa Balneologicznego 1929 s. 47.
7. Fotografie Dr Stanisława Niedzielskiego wraz z informacjami o przodku M. Andrzejewski 31.12.2004 r.
Adres do korespondencji:
Jan Wawszczyk
ul. Królewska 69/10, 30-081 Kraków

Balneologia Polska 1-2/2005