Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2012, s. 540
Dr hab. med. Tomasz Kotwicki, prof. UM, Dr hab. med. Jarosław Czubak, prof. CMKP
Komentarz do prac
Prace oryginalne zamieszczone w pierwszej części numeru dotyczą szeroko rozumianej patologii kręgosłupa dziecięcego.
Chowańska i wsp. analizują zasadność badania kręgosłupa dziecięcego w pozycji siedzącej z zastosowaniem tak zwanego testu Adamsa w celu wykrywania skolioz i kifoz. Pozycja siedząca posiada przewagę nad powszechnie dotąd stosowaną pozycją stojącą poprzez zapewnienie stabilności posturalnej, usunięcie wpływu skośnej lub skręconej miednicy oraz nierównej długości kończyn dolnych na kręgosłup. W prezentowanych wynikach w pozycji siedzącej wystąpiła silniejsza korelacja parametrów badania klinicznego z parametrami badania techniką topografii powierzchni ciała. Publikacja może mieć znaczenie praktyczne w doskonaleniu sposobów wykrywania schorzeń kręgosłupa dziecięcego i zmniejszyć nadmierną obecnie liczbę rozpoznań fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych.
Stoliński i wsp. oceniają poprawność ruchu czynnej korekcji postawy wykonywanego przez dziecko na komendę „stań prosto”, „wyprostuj się”. Dowodzą, że wbrew intencjom rodziców i opiekunów, w następstwie takiego polecenia dziecko wykonuje nieprawidłową sekwencję ruchów prowadzącą do pogłębienia wadliwego ustawienia kręgosłupa. Świadczy to o potrzebie edukacji dzieci w zakresie rozumienia prawidłowej i nieprawidłowej postawy oraz sposobów czynnej korekcji. Warto nadmienić, że zagadnienie to jest niedostatecznie obecne w programach zajęć wychowania fizycznego i zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Tomaszewski i wsp. analizują możliwości ograniczenia przytoczeń krwi homologicznej w związku z zabiegiem operacyjnej korekcji skoliozy. Ze względu na rozległość i złożoność operacji, wymaga to zastosowania kilku technik autotransfuzji jednocześnie, co w dzisiejszych realiach systemu ochrony zdrowia stanowi wyzwanie finansowe i logistyczne. Odpowiednio zaplanowane, procedury te pozwalają przeprowadzić nawet duże i obciążające zabiegi operacyjne bez przetoczeń krwi obcej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 6/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych