Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2012, s. 132-133
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Olejek z drzewa herbacianego w walce z melanomą
Bozzuto G., Colone M., Toccacieli L. i wsp.: Tea Tree oil might combat melanoma. Planta Med. 2011, 77, 54-56.
Ludzka melanoma (czerniak złośliwy) jest wysoce inwazyjnym i przerzutowym nowotworem. Jest to znamię barwnikowe złożone z komórek nabłonkowych i wrzecionowatych. Melanoma stanowi jeden z nowotworów najtrudniejszych do zwalczania dostępnymi środkami ze względu na wewnętrzną oporność na chemioterapeutyki i radioterapię. Podstawą oporności melanoma na leki jest prawdopodobnie rozregulowanie procesu apoptozy komórek, chociaż mechanizmy, takie jak transport leku, jego detoksyfikacja i wzmaganie procesów naprawczych uszkodzonego DNA, także mogą odgrywać znaczącą rolę.
Badania z użyciem hodowli komórek ludzkiej melanomy opornych na adriamycynę (M14 ADR) wykazały, że zarówno olejek z drzewa herbacianego w stężeniu 100 μg/ml, jak i główny składnik olejku (występujący w nim w ilości 42,4%) – terpinen-4-ol, stosowany w stężeniu 50 μg/ml, zmniejszały proces migracji komórek nowotworowych o około 60% i proces inwazyjny (przerzutowy) komórek tego nowotworu o 50%.
Uzyskane wyniki wskazują, że olejek z drzewa herbacianego i terpinen-4-ol były w stanie pokonać oporność na apoptozę komórek melanomy niewrażliwych na działanie adriamycyny. Badania te wskazują na nowe możliwości leczenia melanomy. Trwają próby nad zastosowaniem obu substancji pochodzenia roślinnego w praktyce.
Przeciwpłytkowe działanie seskwiterpenoidu (+)-nootkatonu
Seo E.J., Lee D.-U., Kwak J.H. i wsp.: Antiplatelet effects of Cyperus rotundus and its component (+)-nootkatone. J. Ethopharmacol. 2011, 135, 48-54.
Zakrzepica tętnic jest ostrym stanem chorobowym, który w połączeniu z miażdżycą powoduje zaburzenia sercowo-naczyniowe, takie jak choroba niedokrwienna mięśnia sercowego i zawał serca. Płytki krwi są istotnym elementem powstawania zakrzepicy tętnic i mogą przyczyniać się do powstawania płytek miażdżycowych. Z tego względu hamowanie agregacji (zlepiania płytek krwi) za pomocą niektórych leków (aspiryna) jest ważnym czynnikiem zapobiegającym rozwojowi zakrzepicy i miażdżycy tętnic. Wiele leków przeciwpłytkowych, w tym aspiryna, odznacza się działaniem ubocznym, m.in. wywołuje bóle głowy, skurcze brzucha, wymioty, wrzody żołądka. Stąd poszukiwanie bezpiecznych leków przeciwpłytkowych.
Jedną z roślin o działaniu zapobiegającym zlepianiu płytek krwi jest cibora (Cyperus rotundus), roślina tropikalna o znanym działaniu przeciwzapalnym, przeciwutleniającym i usprawniającym krążenie, szczególnie ceniona w ginekologii.
W badaniach nad działaniem przeciwpłytkowym cibory użyto kłączy tej rośliny rosnącej w Korei, z których sporządzono wyciąg za pomocą 70% etanolu. Po rozdziale, przy użyciu chromatografii na kolumnach z żelem krzemionkowym, uzyskano 8 związków terpenowych, w tym seskwiterpenoid (+)-nootkaton z wydajnością 0,47%.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii