Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2012, s. 677
Walerian Staszkiewicz
Komentarz do prac
Od ponad pół wieku Klinika Chirurgii naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jest jednym z wiodących ośrodków w zakresie edukacji i leczenia chorób układu naczyniowego w Polsce. Wiele pionierskich operacji, takich jak: operacje tętniaków aorty, czy chirurgiczne leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego były po raz pierwszy w Polsce wykonane w naszej Klinice.
W Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Naczyniowej prof. Jerzy Wesołowski i mgr inż. Agnieszka Wycech jako pierwsi w Polsce stosowali diagnostykę ultradźwiękową w chorobach naczyń. Tu wdrażano nowe metody terapeutyczne przez tak wybitnych chirurgów naczyniowych jak prof. Dryjski, prof. Rykowski, prof. Noszczyk.
Kontynuujemy te wspaniałe tradycje. W ciągu ostatnich 20 lat w diagnostyce i w leczeniu chorób naczyniowych dokonano ogromnego postępu w leczeniu chorób naczyniowych. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu nowych, mało inwazyjnych metod diagnostycznych, postępowi w zrozumieniu patofizjologii chorób naczyń oraz wprowadzeniu nowych wewnątrznaczyniowych metod terapeutycznych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 8/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych