Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2012, s. 745
Sławomira Kyrcz-Krzemień
Komentarz do prac
Zachęcam Państwa do zapoznania się z nowym numerem czasopisma “Postępy Nauk Medycznych”, który w całości został poświęcony chorobom limfoproliferacyjnym (LPD). Aktualny numer zawiera wartościowe prace oryginalne jak również pracę poglądową na temat chłoniaka Hodgkina. Interesujące opracowanie będące współczesnym spojrzeniem na patogenezę, diagnostykę i leczenie chorych z chłoniakiem Hodgkina przedstawił prof. Piotr Smolewski z Zakładu Hematologii Eksperymentalnej w Łodzi.
Znaczenie kliniczne allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (alloHSCT) u pacjentów z nawrotowym i opornym na chemioterapię chłoniakiem Hodgkina nie jest do końca ustalone. Zachęcające wyniki zastosowania tej procedury zostały zaprezentowane w tym numerze czasopisma.
Stosowanie chemioterapii może być związane z uporczywymi działaniami niepożądanymi. Analogi zasad purynowych, które często znajdują zastosowanie u chorych z LPD, mogą powodować znaczącą mielo- i immunosupresję. Wpływ tych leków na układ sercowo-naczyniowy został przedstawiony w krótkim opracowaniu z kliniki z Katowic.
Powikłania zatorowo-zakrzepowe mogą skrócić przeżycie chorych z nowotworami hematologicznymi. Częstość ich występowania oraz analiza czynników ryzyka była przedmiotem oryginalnej pracy, pochodzącej z ośrodka wrocławskiego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 9/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych