Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2012, s. 56-58
*Małgorzata Kołodziejczak, Wojciech Zelenay, Paweł Grochowicz
Pourazowa przetoka skórno-podpowięziowa pośladka i okolicy lędźwiowej – opis przypadku
FISTULA SUBFASCIO-CUTANEA, A LATE COMPLICATION OF THE LEFT BUTTOCK BLUNT TRAUMA – CASE REPORT
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii, Szpital na Solcu w Warszawie
Ordynator Oddziału: dr n. med. Jacek Bierca
Kierownik Proktologii: dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
Summary
We report an unusual case of a 62-year – old patient with subfascio-cutaneous fistula, as an late complication of the left buttock blunt trauma six years ago. The diagnostic findings, on trans-rectal USG, computed tomography scan, colonoscopy and fistulography, were negative for fistula in ano or cutaneo-intestinal fistula presence. Patient followed, a successful surgical procedure, without fistula recurrence in 6 months follow up. Information derived from clinical examination and further diagnostic procedures (endoscopic, CT and fistulography) are important in the evaluation and proper surgical management of posttraumatic fistulas individualized according to findings.
Opis przypadku
Wywiad
62-letni pacjent przyjęty w trybie planowym do oddziału z powodu nawracających ropni pośladka lewego od 5 lat oraz czynnej, rozgałęzionej przetoki w okolicy pośladka lewego. Sześć lat temu doznał urazu pośladka lewego. Wielokrotne zabiegi nacięcia ropnia pośladka lewego wykonywane w innych szpitalach. W 2010 r. z powodu łagodnego przerostu gruczołu krokowego pacjent przebył przezcewkową resekcję gruczołu krokowego, a w 2011 usunięcie kamienia z pęcherza moczowego.
Badanie przedmiotowe
W badaniu przedmiotowym w zakresie klatki piersiowej i jamy brzusznej bez istotnych odchyleń od normy.
Stan miejscowy
W okolicy lewego pośladka i w okolicy lędźwiowej lewej 3 otwory zewnętrzne przetoki z wydzieliną ropną. Blizny po przebytych nacięciach ropni (ryc. 1).
Ryc. 1. Lokalizacja anatomiczna przetoki.
Badania dodatkowe
Badania biochemiczne bez odchyleń od normy.
Fistulografia
Fistulografia uwidoczniła obecność rozgałęzionej przetoki na wysokości kręgu L4. Podany do kanału kontrast przetoki nie uwidocznił łączności z jelitem.
Gastroskopia
Przełyk, wpust i okolica podwpustowa bez zmian. Błona śluzowa żołądka, opuszki i początkowego odcinka części zstępującej dwunastnicy makroskopowo w normie.
Kolonoskopia
Błona śluzowa o normalnym rysunku naczyń i zabarwieniu. W esicy liczne uchyłki. Kontrast podany do kanału przetoki nie uwidocznił się w jelicie. Poza tym jelito bez zmian zapalnych i organicznych.
Urografia
Wydzielanie i zagęszczanie moczu cieniującego obustronnie sprawne, jednoczasowe. Układy kielichowo-moczowodowe obu nerek nieposzerzone. Dolne kielichy nerki lewej zniekształcone, o nierównych zarysach. Przetoka nie uwidoczniła się.
Usg jamy brzusznej
W lewej okolicy lędźwiowej widoczne czynne ujście przetoki podskórnej oraz poniżej, w okolicy pośladka lewego dwa zarośnięte ujścia przetok. Przetoki te są połączone ze sobą. Kanał przetoki czynnej grubości około 10 mm ma niską echogeniczność i ostre zarysy.
CT
Naciek gęstopłynowy układający się w wąskie pasmo szerokości około 21-22 mm położony wzdłuż dolnej części mięśnia lędźwiowego oraz na mięśniu biodrowym po stronie lewej, przechodzący na okolicę pachwinową lewą i kończący się międzypowięziowo pomiędzy mięśniem grzebieniowym i mięśniami zasłaniaczami. W obrębie nacieku pojedyncze zwapnienia. Podwyższona gęstość tkanki tłuszczowej w sąsiedztwie nacieku. Uchyłkowatość jelita grubego – najliczniejsze uchyłki w esicy. Liczne, drobne złogi w pęcherzu moczowym. Poza tym badanie bez innych odchyleń.
Posiew bakteriologiczny z kanałów przetok – jałowy
Pacjenta zakwalifikowano do operacji wycięcia przetoki z dostępu zewnątrzotrzewnowego (od strony pośladka).
Opis zabiegu

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bortnowski L, Trojanowski P, Piotrowicz G et al.: Ropień pośladka jako powikłanie kamicy odlewowej nerki. Lek Wojsk 2007; 83 (4): 230-231. 2. Woods RJ, Lavery IC, Fazio VW et al.: Internal fistulas in diverticular disease. Dis Colon Rectum 1988; 31: 591.
otrzymano: 2012-07-20
zaakceptowano do druku: 2012-08-13

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii Szpital na Solcu w Warszawie
ul. Solec 93, 00-382 Warszawa
tel.: +48 (22) 625-22-31
e-mail: drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 3/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna