Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2013, s. 22-27
*Stanisław Malicki1, Joanna Dudek-Głąbicka2, Paweł Ostaszewski2, 3
Funkcjonalno-kontekstualne rozumienie problemów zdrowotnych
Towards functional-contextualistic understanding of health problems
1Innlandet Hospital Trust, Norway
Head of Department: Tom Eidlaug, MD
2Department of Psychology, University of Social Sciences and Humanities, Warszawa, Poland
Head of Department: Ewa Trzebińska, PhD
3Department of Psychology, University of Warsaw, Poland
Head of Department: Ewa Czerniawska, PhD
Streszczenie
Artykuł poświęcony jest roli lekarza pierwszego kontaktu oraz pediatry w zapobieganiu i leczeniu problemów psychicznych i zaburzeń rozwojowych u dzieci. Autorzy zwracają szczególną uwagę na znaczenie komunikacji między lekarzami i rodzicami pacjenta. Sposób podejścia do zgłaszanego problemu reprezentowany przez lekarza może mieć znaczny wpływ na dziecko, jego rodziców i opiekunów, przyczyniając się do powodzenia lub niepowodzenia leczenia. Obecnie, najbardziej popularnym podejściem do problemów psychiatrycznych i psychologicznych jest model biomedyczny. Tak widzą te problemy zarówno lekarze, jak i pacjenci, ich opiekunowie oraz rodzice. Zawdzięczamy to współczesnej medycynie, która utrzymuje, że problemy psychologiczne i choroby somatyczne mają taką samą naturę. Zdrowie somatyczne to, według tego podejścia, brak choroby. Analogicznie, zdrowie psychiczne to brak niewłaściwych (będących przyczyną choroby) procesów. Takie podejście do zdrowia psychicznego może prowadzić do stygmatyzacji, odrzucenia czy dewaluacji i etykietowania pacjenta. Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonalno-kontekstualnego podejścia do zdrowia psychicznego jako alternatywy dla modelu biomedycznego. Podejście funkcjonalno-kontekstualnego umieszcza problemy psychologiczne w kontekście indywidualnej historii życia i aktualnej sytuacji życiowej pacjenta. „Symptomy” widziane są jako rozwinięte na przestrzeni życia zachowania stanowiące – najwyraźniej nieudaną – próbę radzenia sobie z problemami życiowymi. Artykuł przedstawia podstawy funkcjonalnego kontekstualizmu i jego implikacje dla zrozumienia problemów psychicznych. Artykuł kończą wskazówki praktyczne dotyczące zastosowania funkcjonalno-kontekstualne rozumienia zdrowia do relacji między klinicystami i rodzicami.
Summary
The article focuses on the role of general practitioners and pediatricians in prevention and treatment of children’s mental health problems. The authors emphasize the role of communication between clinicians and parents of child patients. Practitioners’ attitude to and understanding of the nature of treated problems is thought to have a significant impact on children, their parents and other caregivers, and can be crucial for treatment outcomes. Nowadays, the most popular understanding of psychiatric and psychological disorders, which is shared by care providers, patients and their families, is the biomedical model. Modern medicine delivers the message that psychological problems are similar to medical illnesses. Physical health is seen as the absence of disease and, similarly, mental health is seen as the absence of abnormal processes. Current approach to mental health may result in stigma, rejection, devaluation and labeling of patients. The purpose of this article is to introduce an alternative, functional-contextualistic approach to mental health, which situates psychological problems within the context of personal history and current life circumstances of an individual. Presented symptoms are seen as behaviors which have developed in the course of life as an apparently unsuccessful way of coping with life problems. The paper presents fundamentals of functional-contextualism and contains a discussion of their implications for understanding of health problems. The article concludes with advice regarding practical applications of functional-contextualistic philosophy of health to the relationship between clinicians and parents.
INTRODUCTION
The role of general practitioners (GP) and pediatricians in prevention and treatment of children’s mental health problems is crucial. The GP is most frequently the first choice for parents when their child is having a physical or a psychological problem (1). In Poland, where access to psychological care and psychotherapy is limited due to financial restraints, pediatricians have to provide for the psychological needs of patients and their families (2). The effectiveness of treatment relies – among others – on the quality of communication with parents. Pediatricians can model how the child’s problem is seen and treated by the parents (3) and thus have a major impact on children’s and their families’ health and well-being.
Nowadays, the most popular understanding of psychiatric and psychological disorders, which is shared by care providers, patients and their families, is the biomedical model. Modern medicine delivers the message that psychological problems are similar to medical illnesses. Physical health is seen as the absence of disease. Similarly, mental health is seen as the absence of abnormal processes, processed that are caused by assumed bioneurochemical abnormalities. This view leads to syndromal thinking, which means looking for signs and symptoms that should be changed, fixed or treated with medications (4). As a consequence of such thinking, the number of people convinced that drugs should be taken to treat mental health problems is growing (5). Parents often expect that they will get a ready-made solution, or a “magic pill”, for their children’s psychological or developmental problems (1, 6).
Current approach to mental health may result in stigma, rejection, devaluation and labeling (7-10). Furthermore, the medical model implies that “disability is ‘located’ within individual children’s bodies” (11). The patient becomes an ”object” for the treatment, which results in patient passivity. Treatment focused on symptom reduction “downplays functional and positive markers of psychological health” (4). Moreover, impact of such treatments on life quality and social functioning is often questionable (4, 10).
The purpose of this article is to introduce an alternative approach to psychological disorders and to show its implications for practitioners, whose attitude to and understanding of the nature of the treated problems can have significant impact on children, parents and other caregivers. As the authors of the article believe, general practitioners and pediatricians can initiate a major shift in attitude to mental health problems within the public health care system, a shift which may create space for new approaches and better treatment outcomes.
The article presents fundamentals of functional-contextualism and their implications for understanding of health problems. The authors propose practical applications of functional-contextualistic philosophy of health to the relationship between clinicians and parents of child patients. The paper concludes with practical advice to practitioners based on three major aspects of functional-contextualistic approach to health: (a) the role of environmental context in psychopathology and treatment outcomes, with the focus on parental experiential avoidance; (b) functional-contextualistic understanding of disability and impairment; (c) functional-contextualistic understanding of treatment goals.
FUNCTIONAL – CONTEXTUALISTIC APPROACH TO HEALTH
During the last two decades a series of new therapies emerged in the area of psychosocial interventions, and gradually started to gain empirical support and worldwide attention. Although the new approaches differ significantly from each other in many theoretical and practical aspects, interventions such as functional analytic psychotherapy (12), dialectical behavior therapy (13), integrative behavioral couples therapy (14), acceptance and commitment therapy (4) and mindfulness-based cognitive therapy (15) share certain distinctive features that set them apart from other treatments. On the basis of their similarities, the new treatments are collectively called the third wave or the new wave therapies. This means that they might be seen as a second (after the cognitive revolution of the 1960s) major shift within the cognitive-behavioral tradition (16).
The rise of the new therapies originates, among others, from research results showing that many treatments (both pharmacological and psychotherapeutic) designed for highly specified syndromes have much broader effects, and that pathological processes tend to be similarly broad in their prevalence and impact. This proved the need for more general models and a more transdiagnostic approach to psychopathology and created the stage on which the new treatments began to emerge. Their strategies – that balance direct change with acceptance and didactics with experiential learning – did not fit into post-rationalism and constructivism, which form philosophical framework underlying CBT. Thus, functional contextualism was proposed as the explicit or implicit philosophical foundation for the third wave therapies (16).
Functional contextualism* is a modern philosophy of science with its roots in pragmatism. The core unit of analysis in contextualism is the “ongoing act in context” (17). Contextualism focuses on any analyzed event as a whole that cannot be better understood by breaking it into pieces. For example, an organism always interacts with the environment as a whole organism and not as a sum of its parts, like brain, muscles, senses, emotions, thoughts etc. Any of those parts can be analyzed separately, as a “smaller whole”, and can become the subject of interest. However, the results of such analyses cannot be simply summed up in order to understand and explain the way in which the whole organism reacts. By that, contextualism rejects any form of reductionism, such as for example biological reductionism that attempts to understand and explain behavior by analyzing bio-chemical processes in organisms. The core unit of analysis in contextualism is a whole. The parts can be derived from the whole, but the whole cannot be derived from the parts. This principle applies to any psychological event and any behavior. It is the whole organism that responds to its environment, while thoughts, emotions or physical reactions are just different modalities of that response. According to this principle, any behavior can be meaningfully analyzed only together with its antecedent and its consequence that establish the function of behavior.
According to another important principle of contextualism, behavior can only be understood in the context in which it occurs. By “context” we mean both actual, i.e. situational context, and historical context that includes learning history. Behavior viewed in isolation from its contexts loses its meaning. Thus, any analysis of a problematic behavior should include analysis of contexts in which the behavior occurs. Only in that way problematic behaviors can be fully understood, their functions identified and solution to problems found.
Contextualists oppose meaningless comparing of a patient’s behaviors (called symptoms) separated from their contexts with likewise separated behaviors of other people. Such “classifications” of behaviors or matching them to “criteria” bring no understanding of the nature of presented problems and thus cannot lead to solutions. Stated in a different way, contextual variables are seen as an integral part of the clinical problem and should be treated as the problem itself.
Clinical implications of contextualistic philosophy were appealingly reviewed by Perez Alvarez (18). They can be summed up and commented upon in the following major points:
1) Psychological disorders should be seen in the context of personal circumstances (both historical and present) and not as an internal biological or psychological malfunction. In other words, problems are not caused by “failure” within a patient but by “failure” within circumstances.
2) “Symptoms” are not emanations of underlying causes, but would be seen as (often dramatic) actions that develop in the course of life. Symptoms, like all behaviors, result from the patient’s learning history and have been shaped by circumstances.
3) “Symptoms”, like all behaviors, have their functions understood only in the context in which they occur. The function of a symptom cannot be discovered by analyzing the symptom itself, but only by analyzing it within its historical and situational context.
4) “Symptoms” are to be seen as failed attempts to solve life problems. Patients try to live their lives as well as they can. Problems originate from faulty strategies, not from false intentions.
5) Chronification could be seen as an installation of a person in the “symptom” rather than as the “symptom” installed in a person. It is not the patient that persists in her symptomatic behavior, but it is the context that sustains the “symptom”.
6) Treatment is a task consisting – above all – in helping patients solve their problems. The therapeutic stance consists neither of attempts to solve problems for clients, nor of regarding clients as “objects of treatment”.
The aim of interventions is “strengthening people”, in contrast to the tendency to convert them into consumers of remedies and treatments that promote helplessness.
In the field of psychosocial interventions, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) can be viewed as the most advanced representative of functional-contextualistic approach to health problems (4). ACT originates from an over 70 year old tradition of empirical behavior science initiated by B. F. Skinner. The works that have directly contributed to the development of ACT can be dated at the early 1980s, when American psychologist Steven C. Hayes and his colleagues started to examine possibilities of applying Skinner’s conceptual work on verbal behavior and rule-governed behavior to clinical issues (19). Despite its “young age”, ACT has already gained a strong empirical support and the body of evidence for its effectiveness with wide range of disorders and health problems is rapidly growing (20, 21).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Robinson P: Integrating Acceptance and Commitment Therapy into Pediatric Primary Care. [In:] Greco L, Hayes SC (ed.): Acceptance and mindfulness treatments for children and adolescents: A practitioner’s guide. Oakland: New Harbinger 2008; p. 237-263.
2. Kokoszka A: Schemat psychoterapeutycznej diagnozy i interwencji psychoterapeutycznych w praktyce ogólnolekarskiej. Przew Lek 2004; 5: 60-69.
3. Jankowska AK, Grześk E, Kubica A et al.: Specyfika współpracy lekarz-pacjent w pediatrii. Folia Cardiol Excerpta 2010; 5, 2: 74-77.
4. Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG: Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd edition). New York, The Guilford Press 2012.
5. Payton AR, Thoits PA: Medicalization, Direct-to-Consumer Advertising, and Mental Illness Stigma. Soc Ment Health 2011; 1: 55-70.
6. Valentine K: A consideration of medicalisation: Choice, engagement and other responsibilities of parents of children with autism spectrum disorder. Soc Sci Med 2010; 71: 950-957.
7. Świtaj P: Rola diagnozy psychiatrycznej w procesie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Post Psychiatr Neurol 2009; 18, 4: 377-386.
8. Banaszak E, Florkowski R: Medykalizacja jako forma dyskursu o ciele. Fizjoterapia 2010; 18, 3: 25-33.
9. Jutel A, Nettleton S: Towards a sociology of diagnosis: reflections and opportunities. Soc Sci Med 2011; 73: 793-800.
10. Russell G, Kelly SE, Ford T, Steer C: Diagnosis as a social determinant: The development of prosocial behaviour before and after an autism spectrum diagnosis. Soc Sci Med 2012; in press.
11. Leiter V: ‘‘Nobody’s just normal, you know’’: The social creation of developmental disability. Soc Sci Med 2007; 65: 1630-1641.
12. Kohlenberg RJ, Tsai M: Functional analytic psychotherapy: Creating intense and curative therapeutic relationships. New York, Plenum 1991.
13. Linehan MM: Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York, The Guilford Press 1993.
14. Jacobson NS, Christensen A: Integrative couple therapy: Promoting acceptance and change. New York, Norton 1996.
15. Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD: Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: The Guilford Press 2002.
16. Hayes SC: Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the third wave of behavior therapy. Behav Ther 2004; 35: 639-665.
17. Pepper SC: World Hypotheses: A study of evidence. Berkeley: University of California Press 1942.
18. Perez Alvarez M: Behavioural activation and the demedicalization of depression. Papeles Psicol 2007; 28, 2: 97-110.
19. Zettle RD: The evolution of a contextual approach to therapy: From Comprehensive Distancing to ACT. Int J Behav Consult Ther 2005; 1: 77-89.
20. Powers MB, Vörding M, Emmelkamp PMG: Acceptance and commitment therapy: A meta-analytic review. Psychother Psychosom 2009; 8: 73-80.
21. Ruiz FJ: A review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) empirical evidence: Correlational, experimental psychopathology, component and outcome studies. Int J Psychol Psychol Ther 2010; 10: 125-162.
22. Kashdan TB, Barrios V, Forsyth JP et al.: Experiential avoidance as a generalized psychological vulnerability: Comparisons with coping and emotion regulation strategies. Behav Res Ther 2006; 9: 1301-1320.
23. Hayes SC, Wilson KG, Gifford EV et al.: Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. J Consult Clin Psych 1996; 64, 6: 1152-1168.
24. Hayes SC, Barnes-Holmes D, Roche B (ed.): Relational Frame Theory: A Post-Skinnerian account of human language and cognition. New York, Plenum Press 2001.
25. Wegner DM: Ironic processes of mental control. Psychol Rev 1994; 101: 34-52.
26. John OP, Gross JJ: Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. J Pers 2004; 72: 1301-1333.
27. Gross JJ, John OP: Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. J Pers Soc Psychol 2003; 85: 348-362.
28. Berlin KS, Sato A, Jastrowski K et al.: Effects of experiential avoidance on parenting practices and adolescent outcomes. [In:] KS Berlin, AR Murrell (Chairs). Extending acceptance and mindfulness research to parents, families, and adolescents: process, empirical findings, clinical Implications, and future directions. Symposium presented to the Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Chicago, November 17, 2006.
29. Greco LA, Heffner M, Ritchie S et al.: Maternal adjustment following preterm birth: Contributions of experiential avoidance. Behav Ther 2005; 36: 177-184.
30. Tiwari S, Podell JC, Martin ED et al.: Experiental avoidance in the parenting of anxious youth: Theory, research, and future directions. Cognition Emotion 2008; 22: 480-496.
31. Williams KE, Ciarrochi J, Heaven PCL: Inflexible Parents, Inflexible Kids: A 6-Year Longitudinal Study of Parenting Style and the Development of Psychological Flexibility in Adolescents. J Youth Adolesc 2012; 41, 8: 1053-1066.
otrzymano: 2012-11-07
zaakceptowano do druku: 2012-12-17

Adres do korespondencji:
*Stanisław Malicki
Innlanted Hospital Trust Psychiatric Division
35 Parkveien St., 2226 Kongsvinger, Norway
tel.: +47 628-875-00
e-mail: stan.mal@hotmail.com

Postępy Nauk Medycznych 1/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych