Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2013, s. 118-123
*Joanna Stępniewska1, Ewa Kwiatkowska1, Marek Myślak1, Barbara Dołęgowska2, Magda Wiśniewska1, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec1, Kazimierz Ciechanowski1
Starszy nie znaczy gorszy – wyniki transplantacji nerek u seniorów
Older does not mean worse – the results of kidney transplantation in seniors
1Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine, Pomeranian Medical University, Szczecin
Head of Department: prof. Kazimierz Ciechanowski, MD, PhD
2Department of Medical Analysis, Pomeranian Medical University, Szczecin
Head of Department: prof. Maria Jastrzębska, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Występowanie przewlekłej choroby nerek wzrasta z wiekiem. Starsi pacjenci coraz częściej kwalifikowani są do dializoterapii oraz do zabiegu przeszczepienia nerki. Charakteryzuje ich specyficzny profil współchorobowości, wpływający na przeżycie graftu i pacjenta.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 64 pacjentów w wieku powyżej 65. roku życia (średnio 66,2 ± 2,8) poddanych transplantacji nerki, obserwowanych w czasie 7 lat po zabiegu.
Wyniki. Przeżycie pacjenta w pierwszym roku po transplantacji oceniono na 84,4%, a nerki przeszczepionej na 76,5%. Pierwszoroczne przeżycie pacjentów determinowane przez zgony z czynnym graftem stanowiło 84,4%. Dwuletnie przeżycia pacjentów i przeszczepionych nerek wynosiły odpowiednio: 84,4 i 70,3%. Głównymi przyczynami zgonów były incydenty sercowo-naczyniowe i infekcje.
Wnioski. Przedstawione wyniki potwierdzają skuteczność przeszczepiania nerek u wybranych pacjentów powyżej 65. roku życia w porównaniu do młodszych chorych. Głównym problemem w grupie seniorów pozostaje śmierć z czynnym graftem.
Summary
Introduction. The prevalence of chronic kidney disease is rising with advancing age. The elderly patients are qualified to the dialysis treatment and are increasingly being considered to the kidney transplantation. They are characterized by specific co-morbidity profile, that compromise graft and patient outcome.
Material and methods. A group of 64 patients aged over 65 years (mean 66.2+/-2.8) were studied during the seven year period after kidney transplantation.
Results. One-year patient survival was assessed as 84.4% and graft survival 76.5%. The death-censored graft survival in the first year after transplantation was 84.4%. The two- years patient and graft survival were 84.4% and 70.3%, respectively. The main causes of death were cardio-vascular diseases and infections.
Conclusions. Our results confirm that renal transplant must be considered in selected patients older than 65 years as patient and graft survivals are similar to those of younger patients. The leading problem is death-censored graft survival.
INTRODUCTION
Chronic kidney disease become an illness of the elderly. Every year the number of dialyzed patients aged over 65 years increases in Poland and all over the world. It is related to prolonged life expectancy, better medical care and access to replacement therapy. The ageing of the society results in growing morbidity due to civilization diseases, so we have to look forward the rise of the elderly people population ongoing regular dialysis. From the Medicare data, since 80’ in United States patients over 65 years of age accounted for 30% dialyzed ones (1). The Polish renal replacement registry reports 56% patients in this age, who have begun the dialysis in 2007 and 47.5% in the end of this year. It is worth noting, that patients aged over 75 years constituted 15.43% among dialyzed population in Poland in 2007 (2). A high percentage of dialyzed older people is also caused by their low registration to the transplantation waiting list. This phenomenon is based on the opinion about higher risk than benefits from the renal transplantation in the elderly. In 2006 in United States only 6% of elderly people ongoing regular hemodialysis were enrolled to the waiting list and only 0.8% patients after transplantation were older than 65 years of age (1, 3). The first large study describing a group of elderly people after kidney transplantation was carried out in1971 and showed very poor outcome (4, 5). However, the introduction of the new immunosupression strategies with cyclosporine and tacrolimus, the subsequent reduction of steroids, improved the graft and patients survival in this elder recipient group. Currently in qualification to kidney transplantation age itself is not the exclusion criterion, but the general health and so-called “biological age”.
aim
We evaluate the role of kidney transplantation in the menagement of end stage renal failure in patients older than 65 years. We analyzed the kidney recipients from our center transplanted between 1999-2012 year.
PATIENTS AND METHODS
Between 1999-2012 in our center were performed 796 kidney transplantations. The recipients age ranged from 17 to 76 years. The number of patients older than 65 years was 64, what accounted for 8% of patients after transplantation. This group consisted of 43 men and 21 women. The mean age was 66.2+/-2.8 years. The mean age of the donors for this group was 57.3+/-5.5 years. 63 patients underwent first transplantation. Only one female patient was retransplanted. All patients received kidney from deceased donors. The leading causes of end stage renal disease (ESRD) were diabetes mellitus in 21 subjects, chronic glomerulonephritis in 15 subjects, chronic interstitial nephritis in 5 subjects, autosomal dominant polycystic kidney disease in 6 subjects, hypertension in 7 subjects and other ob unknown causes in 10 subjects. All the examined patients were hemodialysed before transplantation. The mean hemodialysis period was 19.2+/-12.1 months. 9 patients had PRA (panel reactive antibodies) over 20%. The mean CIT (cold ischemia time) was 16.5+/-5.4 hours (tab. 1). The observation period was from 21 days to 7 years (tab. 1).
Table 1. Recipients characteristics.
Parametern (%)
Patients age66.2+/-2.8 years
Cause of renal failure
DM 21 (32.81%)
GN15 (23.43%)
HA7 (10.93%)
Interstitial5 (7.81%)
ADPKD6 (9.37%)
Unknown10 (15,65%)
Hemodialysis64 (100%)
Panel reactive antibodies over 20% (%)9 (5.76%)
Cold ischaemia time16.5+/-6.4 hours
Immunosuppressive protocols
AZA, CsA, pred8 (12.50%)
MMF, CsA, pred23 (35.93%)
MMF, TAC, pred25 (39.06%)
AZA, TAC, pred2 (3.12%)
RAPA, TAC, pred2 (3.12%)
RAPA, MMF, pred4 (6.25%)
Type of donor  
Deceased donor 64 (100%)
RAPA – rapamycin; MMF – mycophenolate mofetil;
CsA – cyclosporine; pred – prednisolone; DM – diabetes mellitus;
GN – chronic glomerulonephritis; Interstitial – chronic interstitial nephritis; ADPKD – autosomal dominant polycystic kidney disease;
HA – hypertension
We evaluated the patient and graft 1 and 2-year survival after renal transplantation in 64 subjects. After this time 23 patients moved for the further care to the other transplant centers so the data from that time were assessed on the smaller group of subjects.
During the whole post transplantation follow up 13 of 64 (20%) recipients have died, including 10 patients (15.6%) in the first year after transplantation. The one- and two-years patient survival was 84.4% (54 patients). The dominating cause of death with functioning graft in the first year after transplantation were cardio-vascular diseases in seven subjects. The other were infectious complications in two subjects and colon cancer in one subject. The mortality in later years was also related to cardio-vascular events in two patients and gastrointestinal bleeding in one patient (tab. 2).
Table 2. One-year patient and graft survival with causes of death and graft loss. Two-year patient and graft survival.
Patient and graft survivaln (%)
One-year patient survival54 (84.4%)
One-year graft survival49 (76.5%)
One-year death censored graft survival54 (84.4%)
Causes of death in the first year after transplantation
Cardio-vascular complicationts7 (10.9%)
Infections2 (3.1%)
Cancer1 (1.5%)
Causes of graft loss in the first year after transplantation
Thrombosis of kidney vessels3 (4.6%)
Acute rejection1 (1.5%)
Surgical complications1 (1.5%)
Two-year patient54 (84.4%)
Two-year graft survival45 (70.3%)
Among 31 patients who were followed in our center above 2 years post transplant, three returned to haemodialysis due to the graft failure during follow up period up to 7 years.
20 recipients seven years after transplantation had well functioning grafts (eGFR > 60 ml/min). In the same period of observation among the patients below 65 years of age 71 of 732 transplanted patients died, what gives the mortality rate 9.7%. It is two times lower, than in the elder group.
One-year graft survival was 76.5% (46 patients) and death censored 1-year graft survival was 84.4%. Two-year graft survival was 70.3% and no other patients died in the second year.
The lost of the graft in the first year after transplantation concerned 5 subjects and was due to thrombosis of kidney vessels (3 subjects), acute rejection (1 subject) and surgical complications (1 subject).
Analysis of one-year survival within the > 65 age group shows no age – related differences in both patient and graft survival (fig. 1-3).
Fig. 1. Relationship between age and graft function in the first year after kidney transplantation.
1 – subjects with functioning graft, 0 – graft lost, Tx – transplantation of the kidney
Fig. 2. Relationship between age and graft function in the second year after kidney transplantation.
1 – subjects with functioning graft, 0 – graft lost, Tx – transplantation of the kidney
Fig. 3. Relationship between graft survival and recipients age (Kaplan-Meier).
DISCUSSION
Have the survival of patients and transplanted kidneys been better since 1971 year, when the first research was done? The publication of Simmons et al. showed only 60% survival of patients and 20% of grafts in the first year after kidney transplantation in recipients aged over 45 years. Today such recipients are qualified as younger ones (4). In the article from the same year Delmonico et al. in the group of patients older than 51 years observed the mortality in the first year after transplantation on the level of 57% and of the grafts 50% (5). It was the time of dual immunosuppressive therapy. The worst survival of patients and transplanted kidneys in this age group was probably related to high dosage of steroids. The effects of kidney transplantation improved during last decades. It is the consequence of more safe and efficient modern immunosuppressive therapy, better pos transplant surveillance, antiviral prophylaxis and treatment of viral infections, especially cytomegalovirus and polyoma BK virus. Therapeutic drug monitoring and patient’s viral status also play a very important role in a successful kidney transplantation. It is confirmed in the recent research. Fehrman et al. in the group of kidney graft recipients aged over 65, examined 1 and 3-year patients and grafts survival. She found 71% and 63% respectively patients survival, and grafts survival on the level of 57% and 49% respectively (7). Murie et al. observed the group of 63 patients over 65 and showed the 1-year recipient and graft survival rates on the level 87% and 63% respectively (8). These numbers are confirmed in other publications. 4 authors cited in this article examined together 207 patients. An average 1-year patient survival was 76% and graft survival 73% (7, 9-11). None of those researchers found the difference in survival between younger and older recipients. In the ERA-EDTA report from 2009, 2-year survival of the patients aged between 65-75 years ongoing regular hemodialysis was about 67.9% (67.3-68.4%), but over 75 year of age decreased to 53,7% (53.1-54.3%). The same report showed 84.9% (82.4-85.9%) rate of 1-year survival after kidney transplantation for the group of patients over 65 years (12). The survival of the patient after kidney transplantation is higher than for the same age group of subjects on dialysis treatment. Wolf et al. in their study presented, that the risk of death among elderly patients within 2 years after transplantation is three times higher than on haemodialysis, but over that time the results showed the survival advantage for the transplanted patients (13). The hospitalization frequency and duration are higher in the elderly during the first year after transplantation than in dialyzed patients and younger patients after transplantation. It is caused by many comorbidities in the senior group (14). In our center survival of the patients and grafts does not differ significantly from that shown in the cited articles.
Death with functioning graft
One of the most important problems among the elderly patients after renal transplantation is death with functioning graft. Comparing the young recipients aged from 18 to 29, those aged over 65 years, have 7 times higher risk of death with functioning graft. The main cause of mortality among the seniors after transplantation are cardio-vascular events. In the group from our center the observations were similar (twice lower mortality rate in younger group).
The immunosuppressant caused toxicity, steroids related weight gain, new onset diabetes mellitus, lipid disorders, hypertension trigger cardio-vascular incidents. The cardio-vascular risk shows linear progression with age, but it is still lower in patients after kidney transplantation than in dialysis population (15). Among 17 patients over 65 years who undergone kidney transplantation described by Rose et al., 5 of 6 recipients who died with functioning graft had cardio-vascular incidents (11). In Tabsons publication 4 elder patients from 13 died with functioning graft (9). Jordan et al. performed coronarography in all patients aged over 55 years. Only 4 from 67 (5%) needed angioplasty of coronary vessels. Among all patients 3 died due to cardio-coronary event, but 2 of them had no significant changes in coronarography (16). This emphasize the need for pre-transplantation cardiologic diagnostic procedures in the elderly. Howard et al. examined 16 patients over 65 year with the dobutamine stress echocardiography. From this group 8 patients required further invasive diagnostics and coronary angioplasty and one coronary by-pass grafting. Despite this diagnostic procedures after renal transplantation 4 (25%) patients from this group died due to cardio-vascular complications (17). In our center every patient aged over 55 years has routine coronarography and also younger ones with symptoms or suspicion of ischaemic heart disease.
Infections
The mortality connected with infection is the second reason of death among elderly patients after renal transplantation (3). In the first year after transplantation it is related to high doses of immunosuppressive agents, on which elderly people are more sensitive. (18, 19). Elderly patients are more prone to developing drug related adverse effects (20). The studies describe lower age-related clearence of immunosuppressants, for example 34% of cyclosporine. Elders are also more susceptible to pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions because of frequent in this group of patients polypharmacy. To increased prevalence of infectious complications contribute also disorders of immunological system in the elderly with decreased cell-mediated immunity (20). The older age is the independent risk factor of the urinary tract infections. Chuang et al. described this complication in 55% of patients over 65 years after transplantation comparing with 30% in younger subjects (21). Trouillhet et al. also showed more urinary tract infections among elderly kidney recipients (80%) than in the younger group (32%) (22). Despite this increased post transplant risk, deaths due to infections are more common in haemodialyzed patients in every age group than after kidney transplantation (15).
Acute rejection
Acute rejection is an important reason of graft loss. The actual studies show a tendency of decreasing percentage of acute rejection in seniors recipients. Perhaps, it is connected with age-related higher immunotolerance. In our examined group there was only one graft loss due to acute rejection. More frequent problem in this group is delayed graft function and adverse effects of immunosuppressant (21).
The quality of life
The life expectancy is not the only profit from the treatment of elderly people. The other important aspect is the quality of life. In Westlie research the number of 79 patients aged over 70 years ongoing regular hemodialysis declared high life quality, but the study performed 4 years later showed 54% mortality in that group. 43% from them gave up the dialysis treatment themselves- the reason of such decisions was probably poor life quality (23, 24). Comparison of the group of elderly transplanted patients and hemodialyzed patients in the same age showed higher life quality in people after renal transplantation (25, 26). Other studies presented better subjective improvement of health (physical and psychological) in seniors after transplantation than in healthy population and younger group after kidney transplantation (27). Those findings emphasize the need to consider not only concomitant diseases and direct outcome of renal replacement therapy but also patient expectations when we choose the best option of RRT for individual patient.
Economy
An important factor, which also convince to transplantations of the elderly patients is economy. Wong et al. perform an analytic model based on hemodialyzed and transplanted patients in Australia. It indicated the financial advantage of transplantation over hemodialysis for the health budget. This was obvious not only in the younger population but also in elders. The economy profits not only due to the lower cost of post transplant care compared to hemodialysis but also due to the prolongation of life expectancy and lower hospitalization frequency and costs in this group of patients (13). Analogous observations are valid for Poland and other European countries.
Summary
The attitude to the kidney transplantation in elderly have changed for the last decade. It is caused by better results of this kind of treatement and still increasing population of older patients qualified to hemodialysis and peritoneal dialysis. The studies describes even 41% lower risk of death in pateints after renal transplantation comparing to those on the waiting list (28). Seeking the much broader availability of this method older donors and expanded criteria donors are taken under consideration. There are several specific programs for potential older recipiens, like: Eurotransplant Senior Program, Old for Old Program and Two Marginal Kidneys for One Recipient Program (29). The success of such treatment implies appropriate proceeding including careful recipient selection, reduction of cold ischemia time, adaptation of immunosuppressive drugs regiments, increase of nephron mass by dual kidney transplantation, using histological criteria in graft selection (30). The kidney transplantation from the living donor becoming also increasingly popular. The results of kidney transplantation in the elderly does not differ significantly from outcome in the younger recipients (31, 32). The main problem in older patients is death-censored graft survival connected with cardio-vascular diseases and infections. That gives the basis to conclude, that older realy does not mean worse.
Piśmiennictwo
1. Eggers PW: Effect of transplantation on the Medicare end-stage renal disease program. New Engl J Med 1988; 318: 223.
2. Rutkowski B, Lichodziejewska-Niemierko M, Grenda R et al.: Polski rejestr nefrologiczny. Zespół konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii. Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce 2007, Gdańsk 2009.
3. Bethesda MD: US Renal Data System. USRDS 2008 annual data report: atlas of end-stage renal disease in the United States. National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases 2008.
4. Delmonico FL, Cosimi AB, Russell PS: Renal transplantation in the older age group. Arch Surg 1975; 110: 1107.
5. Simmons RL, Kjellstrand CM, Buselmeier TJ, Najarian JS: Renal transplantation in high-risk patients. Arch Surg 1971; 103: 290.
6. Rowińska D, Dębska-Ślizień A: Przygotowanie pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek do przeszczepienia nerki. Dializoterapia w praktyce lekarskiej. Gdańsk, MAKmedia 2004; 595-610.
7. Fehrman I, Brattstrom C, Duraj F, Groth CG: Kidney transplantation in patients between 65 and 75years of age. Transplant Proc 1989; 21: 2018.
8. Murie JA, Lauffer G, Gray D et al.: Renal transplantation in the older patient. Transplant Proc 1989; 21: 2024.
9. Tapson JS, Rodger RSC, Mansy H: Renal replacement therapy in patients aged over 60 years. Postgrad Med J 1987; 63: 1071.
10. Fauchald P, Albrechtsen D, Leivestad T: Renal replacement therapy in elderly patients. Transplant Int 1988; 1: 131.
11. Roza AM, Gallagher-Lepatk S, Johnson CP, Adams MB: Renal transplantation in patients more than 65 years old. Transplantation 1989; 48: 689.
12. ERA-EDTA Registry: ERA-EDTA Registry Annual Report 2009. Academic Medical Center, Department of Medical Informatics. Amsterdam, The Netherlands 2011.
13. Wong G, Howard K, Chapman JR et al.: Comparative survival and economic benefits of deceased donor kidney transplantation and dialysis in people with varying ages and co-morbidities. PLoS One 2012; 7(1): e29591.
14. Grams ME, McAdams Demarco MA, Kucirka LM, Segev DL: Recipeint Age and time spent hospitalized in tue year before and after kidney Transplantation. Transplantation 2012.
15. Meier-Kriesche HU, Ojo AO, Hanson JA, Kaplan B: Exponentially increased risk of infectious death in older renal transplant recipients. Kidney Int 2001; 59: 1539-1543.
16. Jordan ML, Novick AC, Steinmuller D: Renal transplantation in the older recipient. J Urol 1985; 134: 243.
17. Howard RJ, Pfaff WW, Salomon D: Kidney transplantation in older patients. Transplant Proc 1989; 21: 2020.
18. Kauffman HM, McBride MA, Cors CS et al.: Early mortality rates in older kidney recipients with comorbid risk factors. Transplantation 2007; 83: 404-410.
19. Meier-Kriesche HU, Ojo A, Hanson J, Cibrik D et al.: Increased immunosuppressive vulnerability in elderly renal transplant recipients. Transplantation 2000; 69: 885-889.
20. Kuypers DR: Immunotherapy in elderly transplant recipients: a guide to clinically significant drug interactions. Drugs Aging 2009; 26(9): 715-737.
21. Chuang P, Parikh CR, Langone A: Urinary tract infections after real transplantation: a retrospective review at two US transplant centers. Clin Transplant 2005; 19: 230-235.
22. Trouillhet I, Benito N, Cervera C et al.: Influence of age in renal transplant infections: cases and controls study. Transplantation 2005; 80: 989-992.
23. Westlie L, Umen A, Nestrud S, Kjellstrand CM: Mortality, morbidity, and life satisfaction in the very old dialysis patient. Trans Amer Soc Artif Intern Organs 1984; 30: 21.
24. Husebye DG, Westlie L, Styrvoky TJ, Kjellstrand CM: Psychological, social, and somatic prognostic indicators in old patients undergoing long-term dialysis. Arch Intern Med 1987; 147: 1921.
25. Apostolou T, Hutchison AJ, Boulton AJ et al.: Quality of life in CAPD, transplant, and chronic renal failure patients with diabetes. Ren Fail 2007; 29: 189-197.
26. Rebollo P, Ortega F, Baltar JM et al.: Health related quality of life (HRQOL) of kidney transplanted patients: variables that influence it. Clin Transplant 2000; 14: 199-207.
27. Humar A, Denny R, Matas AJ, Najarian JS: Graft and quality of life outcomes in oder recipiens of a kidney transplant. Exp Clin Transplant 2003; 1(2): 69-72.
28. Rao PS, Merion RM, Ashby VB et al.: Renal transplantation in elderly patients oder than 70 years of age: results from the Scientific Registry of Transplant Recipients. Transplantation 2007; 83(8): 1069-1074.
29. Stallone G, Infante B, Gesualdo L: Older donors and oder recipiens in kidney Transplantation J Nephrol 2010; 23 (Suppl. 15): s98-103.
30. Pedroso S, Martins L, Fonseca I: Real Transplantation in patients oder 60 years of age: a single center experience. Transplant Proc; 38(6): 1885-1889.
31 Saxena R, Yu X, Arenas J: Renal Transplantation in the elderly. Int Urol Nephrol 2009; 41(1):195-210.
32. Debska-Slizien A, Jankowska MM, Wołyniec W et al.: A single Center experience of real Transplantation in elderly patients: a paired – kidney analysis. Transplantation 2007; 83(9): 1188-1192.
otrzymano: 2012-12-10
zaakceptowano do druku: 2013-01-14

Adres do korespondencji:
*Joanna Stępniewska
Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine Pomeranian Medical University
ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel.: +48 (91) 466-11-96
e-mail: asia_stepniewska@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych