Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2013, s. 65-66
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Owoce dzikiej róży hamują wytwarzanie melaniny
Fuji T., Ikeda K., Saito M: Inhibitory effect of rose hip (Rosa canina L.) on melanogenesis in mouse melanoma cells and on pigmentation in brown guinea pigs. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2011, 75(3), 489-495.
Melanina odgrywa ważną rolę w ochronie skóry ludzkiej przed szkodliwym działaniem promieniowania UV pochodzenia słonecznego. Jednakże nadmierna akumulacja melaniny w postaci wysoce zabarwionych plam na odsłoniętych fragmentach ciała staje się problemem estetycznym. Wybielacze skóry stosowane są w wielu krajach Zachodnich w celu zapobiegania i leczenia przebarwień, takich jak melanoderma, piegi i plamy starcze. Barwnik melanina wytwarzany jest w melanocytach – komórkach warstwy podstawowej naskórka. Powstaje ona z aminokwasu tyrozyny przy udziale enzymu tyrozynazy.
Badania dotyczyły wpływu substancji obecnych w owocach dzikiej róży (Rosa canina L.) na proces wytwarzania melaniny zachodzący w hodowli mysich melanocytów B16 oraz homogenacie skóry grzbietu świnki morskiej. Z owoców dzikiej róży otrzymano ekstrakt wodny, który następnie rozdzielono na 4 frakcje: acetonową, wodną, etanolową (uzyskaną za pomocą 50% etanolu) i octanową. We wstępnych badaniach wykazano, że najbardziej aktywna wobec tyrozynazy była frakcja etanolowa, która hamowała wytwarzanie melaniny w komórkach mysich melanocytów 5-krotnie silniej od wyciągu podstawowego. W wyniku analizy fitochemicznej stwierdzono, że frakcja etanolowa zawiera proantocyjanidyny typu (+)-katechiny i (–)-epikatechiny.
Frakcja etanolowa z owoców dzikiej róży hamowała aktywność tyrozynazy w hodowli mysich melanocytów w stężeniu 200 μg/ml na poziomie 83%. Frakcja ta w tym samym stężeniu, hamowała ponadto aktywność tyrozynazy w homogenacie skóry świnki morskiej na poziomie 82%.
Na tej podstawie autorzy sądzą, że proantocyjanidyny występujące w owocach dzikiej róży mogą zostać wykorzystane, w postaci preparatu doustnego, do hamowania melanogenezy w skórze ludzkiej, a co za tym idzie w charakterze bezpiecznego wybielacza skóry.
Gymnema sylvestre stymuluje wytwarzanie insuliny
Al-Romaiyan A., Liu B., Asare-Anane H. i wsp.: A novel Gymnema sylvestre extract stimulates insulin secretion from human islets in vivo and in vitro. Phytother. Res. 2010, 24, 1370-1376.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii