Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2013, s. 185
Edward Franek
Cukrzyca i cukrzycowa choroba nerek zwiększający się problem epidemiologiczny
Wraz ze wzrostem gospodarczym, obserwowanym w większości krajów (np. Chiny, Indie) i całych kontynentów (np. Afryka), tradycyjnie uznawanych za biedne, doszło do znacznego zwiększenia globalnej chorobowości na otyłość, a w następstwie tego również na cukrzycę. Opublikowane w 2011 roku prognozy mówią o ponad pół miliarda chorych na świecie w roku 2030.
Bezwzględna częstość nefropatii cukrzycowej będzie się zatem zwiększać, nawet jeśli na skutek coraz skuteczniejszej terapii będzie ona występować u coraz mniejszego odsetka chorych. Tymczasem nawet względna częstość tego powikłania cukrzycy jest wysoka, przekraczając 40% (1-3). Ponieważ przewlekła choroba nerek, również, ale nie tylko, cukrzycowa, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym (4, 5), konsekwencje tego faktu mogą być poważne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Centers for Disease Control and Prevention. National Chronic Kidney Disease Fact Sheet: General Information and National Estimates on Chronic Kidney Disease in the United States, 2010. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2010. http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/factsheets/kidney.htm. Accessed November 14, 2012.
2. Koro CE, Lee BH, Bowlin SJ: Antidiabetic medication use and prevalence of chronic kidney disease among patients with type 2 diabetes mellitus in the United States. Clin Ther 2009; 31(11): 2608-2617.
3. Thomas MC, Weekes AJ, Broadley OJ et al.: The burden of chronic kidney disease in Australian patients with type 2 diabetes (the NEFRON study). Med J Aust 2006; 185(3): 140-144.
4. Go AS, Chertow GM, Fan D et al.: Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J Med 2004; 351(13): 1296-1305.
5. So WY, Kong AP, Ma RC et al.: Glomerular filtration rate, cardiorenal end points, and all-cause mortality in type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2006; 29(9): 2046-2052.
6. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Diabetologia Kliniczna 2013; 2 (Supl. A): A1-A70.
Postępy Nauk Medycznych 3/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych