Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2013, s. 186
Edward Franek
Diabetes and diabetic kidney disease – an increasing epidemiological problem
Economical growth, observed in most countries (e.g. China, India and many others) and even in whole continents (like Africa) that were previously regarded as undeveloped and poor, resulted in an increase of global prevalence of obesity, and subsequently of increasing incidence and prevalence of diabetes. Published in 2011 prognosis predict that the prevalence of diabetes of half a billion patients in the year 2030.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Centers for Disease Control and Prevention. National Chronic Kidney Disease Fact Sheet: General Information and National Estimates on Chronic Kidney Disease in the United States, 2010. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2010. http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/factsheets/kidney.htm. Accessed November 14, 2012.
2. Koro CE, Lee BH, Bowlin SJ: Antidiabetic medication use and prevalence of chronic kidney disease among patients with type 2 diabetes mellitus in the United States. Clin Ther 2009; 31(11): 2608-2617.
3. Thomas MC, Weekes AJ, Broadley OJ et al.: The burden of chronic kidney disease in Australian patients with type 2 diabetes (the NEFRON study). Med J Aust 2006; 185(3): 140-144.
4. Go AS, Chertow GM, Fan D et al.: Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J Med 2004; 351(13): 1296-1305.
5. So WY, Kong AP, Ma RC et al.: Glomerular filtration rate, cardiorenal end points, and all-cause mortality in type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2006; 29(9): 2046-2052.
6. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Diabetologia Kliniczna 2013; 2 (Supl. A): A1-A70.
Postępy Nauk Medycznych 3/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych