Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2013, s. 239
Edward Franek
Komentarz do prac
Zeszyt „Postępów Nauk Medycznych”, który Państwo macie w ręku, powstał w wyniku współpracy autorów z kilku ośrodków z Białegostoku, Warszawy i Zabrza. Prace w nim opublikowane związane są z tematem przewodnim numeru: cukrzycą i nefropatią cukrzycową. W komentarzu pominę z uwagi na ograniczenia miejsca prace poglądowe, jednak zachęcam Państwa do ich przeczytania, z nadzieją, że informacje w nich zawarte przydadzą się w codziennej pracy.
W numerze opublikowano 5 prac oryginalnych. W pierwszej z nich grupa autorów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oceniała czynność nerek u chorych na cukrzycę kierowanych do zabiegów na tętnicach wieńcowych (1). Temat istotny, jako że ryzyko powikłań pozabiegowych u chorych z przewlekłą chorobą nerek (PChN) wzrasta. Jak się okazuje, PChN można rozpoznać w tej grupie chorych nawet u prawie połowy pacjentów. Autorzy wnioskują, że oznaczanie kreatyninemii nie wystarcza do oceny przedzabiegowej, konieczne jest wykonywanie oszacowania filtracji kłębuszkowej (eGFR).
Inna praca, dotycząca jednak podobnej „kardiodiabetonefrologicznej” tematyki oceniała wpływ implantacji rozrusznika serca na czynność nerek (2). Wyniki pracy wykazują, że procedura ta jest bezpieczna zarówno u chorych na cukrzycę, jak i bez cukrzycy.
Następna praca oryginalna pochodzi również z Białegostoku. Autorzy oceniali (niestety w dość małej grupie chorych) stan uzębienia i przyzębia pacjentów hemodializowanych (3). Stwierdzono, że częstość próchnicy była większa u chorych z cukrzycą niż bez cukrzycy. Ta grupa chorych powinna być zatem obserwowana przez stomatologa i intensywnie leczona (szczególnie jeśli chorzy zgłaszani są do transplantacji nerki).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Matys U, Bachórzewska-Gajewska H, Małyszko J et al.: Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interacji wieńcowych. Post N Med 2013; 3: 187-194.
2. Jackowski T, Jackowska A, Bydowski J et al.: Renal function in patients with pacemaker and diabetes. Post N Med 2013; 3: 109-115.
3. Wilczynska-Borowska M, Zbroch E, Małyszko J et al.: Stan uzębienia i przyzębia chorych na cukrzycę pacjentów hemodializowanych z terenu północno-wschodniej Polski. Post N Med 2013; 3: 195-200.
4. Koc-Żórawska E, Małyszko J, Małyszko J et al.: VAP-1 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz cukrzycową chorobą nerek. Post N Med 2013; 3: 201-204.
5. Kałuża B, Seweryniak P, Kulawik T et al.: Ocena zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych w oparciu o zmodyfikowaną skalę SYNTAX u pacjentów z cukrzycą i ostrym zespołem wieńcowym leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową a ich rokowanie. Post N Med 2013; 3: 209-215.
Postępy Nauk Medycznych 3/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych