Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2013, s. 240
Edward Franek
Comment
The current issue of “Postępy Nauk Medycznych” (“Progress in Medicine”) is a result of the cooperation between centers from Białystok, Warsaw and Zabrze. The published papers are connected with the main topic, i.e. with diabetes and diabetic nephropathy. I will not comment the review papers because of shortage of place, however I would like to recommend these papers to the Reader, hoping that the information included will be helpful in a daily practice.
In this issue there are 5 original papers. In the first one a group of authors from the Medical University of Białystok assessed renal function in the patients with diabetes referred to a coronary artery intervention (1). It is an important problem, as risk of the adverse events after intervention is increasing parallel to a declining renal function. As it was shown, an impaired renal function can be diagnosed in almost half of the patients. The authors conclude that assessing of creatininemia is insufficient for a proper workup, and estimation of glomerular filtration (GFR) is necessary.
The next paper regarding the similar “cardiodiabetonephrologic” group of patients, assessed the influence of pacemaker implantation on the renal function (2). The results indicate that this procedure is safe in patients with as well as without diabetes.
In another paper from Białystok the authors assessed (unfortunately in rather small patent group) dental and periodontal status of hemodialyzed patients (3). They found that caries and periodontal lesions were more prevalent in patients with diabetes. This group of patients should be therefore more carefully assessed by a dentist and intensively treated (especially when referred for a renal transplantation).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Matys U, Bachórzewska-Gajewska H, Małyszko J et al.: Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interacji wieńcowych. Post N Med 2013; 3: 187-194.
2. Jackowski T, Jackowska A, Bydowski J et al.: Renal function in patients with pacemaker and diabetes. Post N Med 2013; 3: 109-115.
3. Wilczynska-Borowska M, Zbroch E, Małyszko J et al.: Stan uzębienia i przyzębia chorych na cukrzycę pacjentów hemodializowanych z terenu północno-wschodniej Polski. Post N Med 2013; 3: 195-200.
4. Koc-Żórawska E, Małyszko J, Małyszko J et al.: VAP-1 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz cukrzycową chorobą nerek. Post N Med 2013; 3: 201-204.
5. Kałuża B, Seweryniak P, Kulawik T et al.: Ocena zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych w oparciu o zmodyfikowaną skalę SYNTAX u pacjentów z cukrzycą i ostrym zespołem wieńcowym leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową a ich rokowanie. Post N Med 2013; 3: 209-215.
Postępy Nauk Medycznych 3/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych